ZNAJDŹ LEKARZA

niedziela, 21 Kwiecień 2019 Wersja beta
Zobacz:

Bez kategorii

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część XV

Sytuacje, kiedy spotkania z pacjentem przestają mieć miejsce w gabinecie, a przenoszą się na salę sądową, są przykre w dwójnasób, jeśli wcześniejsze kontakty były dobre i trwały przez szereg lat. Martwi to tym bardziej, jeśli nie są one konsekwencją ewidentnych błędów czy niestaranności ze strony stomatologa, a raczej źle pojmowanej konkurencyjności czy braku obiektywizmu w stosunku do pracy kolegi po fachu.

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część XIV

Czasem drobne przeoczenie czy niestaranność w wykonywaniu czynności diagnostycznej lub terapeutycznej, wychwycone przez stomatologa na kolejnej wizycie i od razu skorygowane, nie niosą trwałych, negatywnych i nieodwracalnych efektów dla uzębienia pacjenta. Być może niejednemu i nie raz przytrafiła się taka sytuacja. Wszystko kończy się oczywiście szczęśliwie, jeśli pacjent kontynuuje leczenie w tym samym gabinecie. Niestety, jeśli powodowany bólem lub innymi okolicznościami trafi do konkurencji, historia może wymknąć się spod kontroli… Coraz częściej bowiem trafiają się stomatolodzy, którzy nie rozumieją pojęcia „zdrowa konkurencja”.

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część XIII

Tekst nie jest dziełem fikcji, a podobieństwo do prawdziwych postaci nie powstało w wyniku zbiegu okoliczności. Zostało przez autorkę zamierzone. Bohaterowie są prawdziwymi osobami, a ich historie miały miejsce i wykreowało je samo życie. Nasze leczenie czasem wymaga korekty. Bywa, że poprawki są nieuniknione, a wręcz stanowią integralną część całej procedury terapeutycznej. Jednak naszym obowiązkiem jest zidentyfikować, kiedy leczenie nie powiodło się, a kolejne wizyty pacjenta już tego nie zmienią.

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część XII

Tekst nie jest dziełem fikcji, a podobieństwo do prawdziwych postaci nie powstało w wyniku zbiegu okoliczności. Zostało przez autorkę zamierzone. Bohaterowie są prawdziwymi osobami, a ich historie miały miejsce i wykreowało je samo życie.

Czy w gabinecie stomatologicznym stać nas dzisiaj na innowacyjność? Jak pogodzić ryzyko ofiary w osobie pacjenta, złożonej na okoliczność wdrożenia nowej technologii, i konsekwencji prawnych dla stomatologa w przypadku niepowodzenia terapii?

Poniższa historia miała miejsce kilkanaście lat temu…

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część XI

Tekst nie jest dziełem fikcji, a podobieństwo do prawdziwych postaci nie powstało w wyniku zbiegu okoliczności. Zostało przez autorkę zamierzone. Bohaterowie są prawdziwymi osobami, a ich historie miały miejsce i wykreowało je samo życie.

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część X

Tekst nie jest dziełem fikcji, a podobieństwo do prawdziwych postaci nie powstało w wyniku zbiegu okoliczności. Zostało przez autorkę zamierzone. Bohaterowie są prawdziwymi osobami, a ich historie miały miejsce i wykreowało je samo życie. 

Czytaj więcej

Z pamiętnika biegłego – część IX

Tekst nie jest dziełem fikcji, a podobieństwo do prawdziwych postaci nie powstało w wyniku zbiegu okoliczności. Zostało przez autorkę zamierzone. Bohaterowie są prawdziwymi osobami, a ich historie miały miejsce i wykreowało je samo życie. Czy, mając narzucone obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, robi na nas wrażenie fakt toczącego się postępowania sądowego, w którym stomatolog jest stroną pozwaną? Jaki jest nasz stosunek prawny i merytoryczny […]

Czytaj więcej

Nasi klienci