ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 20 Wrzesień 2018 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Kompromisowe siekacze

Streszczenie: Rozwiązanie problemu w zakresie czerwonej estetyki wymaga niekiedy podejścia interdyscyplinarnego. Ważne jest znalezienie kompromisu między możliwościami terapeutycznymi a oczekiwaniami pacjenta. Istotnym etapem jest dokładne zaplanowanie leczenia przed wykonaniem nieodwracalnych zabiegów. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która zgłosiła się z powodu zaniku brodawki dziąsłowej pomiędzy siekaczami lewymi górnymi.  Pacjentka (K.K.), lat 32, w listopadzie 2011 r. […]

Czytaj więcej

Odbudowa protetyczna w afrykańskich warunkach

Praca w Afryce to duże wyzwanie. Poza wieloma zagrożeniami wynikającymi z klimatu i miejsca, takimi jak węże, skorpiony, malaria i inne choroby tropikalne, przyjeżdżający tu lekarze muszą się zmagać z problemami, jakie nie występują w europejskiej części świata. W ciągu naszej pracy w Kamerunie było 7 lekarzy („Dentystów w Afryce”): Joanna Cudnoch, Krzysztof Gniazdowski, Marta […]

Czytaj więcej

Dodziąsłowa aplikacja atelokolagenu – zabieg z zakresu medycyny estetycznej twarzy poprawiający kondycję dziąsła

Wprowadzenie Wykonywanie zabiegów medyczno-stomatologicznych w obrębie głowy i szyi zawsze powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką zewnątrz- i wewnątrzustną. Diagnoza jako słowo pochodzące z języka greckiego jest równoznaczne z pojęciem analizy i oznacza „zdefiniowanie, zbadanie, rozłożenie na składowe”. Niezbędne jest zatem przeprowadzenie wielokierunkowej oceny. Wynik tej oceny jest punktem wyjścia w pracy klinicysty w zakresie zabiegów […]

Czytaj więcej

Anomalie naczyniowe w obrębie naczyń szyjnych a nowotwory regionu głowy i szyi – trudności diagnostyczne. Opis przypadku

Kręty przebieg, a co za tym idzie obecność zwężeń z zagięcia, zdarza się w tętnicach kręgowych równie często jak w tętnicach szyjnych [1]. Spośród licznych anomalii dotyczących przebiegu naczyń tętniczych szyi szczególnego znaczenia nabierają: • zagięcia naczyń (kinking), • obecność pętli naczyniowych (coiling), • falisty przebieg (tortuosity). Wszystkie wymienione anomalie naczyniowe mogą dotyczyć zarówno tętnic […]

Czytaj więcej

Zamknięcie diastemy, czyli sztuka komunikacji z pacjentem i pracownią protetyczną

W maju 2014 roku do naszego gabinetu zgłosiła się pacjentka, K.K., (lat 34) na konsultację w sprawie estetyki przednich zębów. Była zainteresowana wykonaniem licówek porcelanowych na siekacze (fot. 1, 2). WYWIAD Kilkanaście miesięcy wcześniej prowadzone było leczenie ortodontyczne. Po zdjęciu aparatu stałego pozostała diastema między siekaczami górnymi. Odbudowa kompozytowa powierzchni stycznych siekaczy centralnych, jaką wtedy wykonano, nie […]

Czytaj więcej

Kriochirurgia w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego

Neuralgia nerwu trójdzielnego jest zespołem chorobowym, który dotyczy zwykle jednej połowy twarzy. Charakteryzuje się krótkimi, podobnymi do rażenia prądem elektrycznym, bólami w obszarze jednej lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego (nerwu V). Ból jest zwykle powodowany przez nieproporcjonalnie słabe bodźce działające na tzw. strefy spustowe. Mogą nimi być dotyk, zabiegi higieniczno-kosmetyczne, żucie, palenie, mówienie lub ruchy […]

Czytaj więcej

Epitezy twarzy

Rehabilitacja protetyczna polegająca na przywróceniu zniekształconych lub nieobecnych struktur anatomicznych, w szczególności elementów twarzy, oczu, nosa, uszu, poprzez rekonstrukcję utraconych części ciała pozwala pomóc pacjentom, którzy nie mieli do tej pory realnej szansy na powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dysfunkcje spowodowane utratą lub deformacją części twarzy w wyniku wad wrodzonych, urazów lub chorób, również […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Zmiana kształtu zębów materiałem kompozytowym

W codziennej pracy lekarz stomatolog coraz częściej spotyka się z pacjentami pojawiającymi się w gabinecie w związku z defektami estetycznymi uśmiechu. W dobie nowoczesnych materiałów ich oczekiwania związane ze zniwelowaniem niedoskonałości są możliwe do realizacji. Wymagają one artystycznych umiejętności od lekarza i dobrego wyczucia koloru i formy w szerokim tego słowa znaczeniu. W artykule przedstawię własne […]

Czytaj więcej
Strona 2 z 2412345...1020...Ostatnia »

Nasi klienci