ZNAJDŹ LEKARZA

sobota, 17 Listopad 2018 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Endopeptydazy w raku regionu głowy i szyi

Rak regionu głowy i szyi jest pojęciem zbiorczym, obejmującym nowotwory złośliwe wywodzące się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego takich narządów, jak: język, migdałek podniebienny, gardło i krtań. Wśród nich w obrębie głowy i szyi najczęstszy jest rak krtani [1]. Polska należy do krajów, w których zachorowalność na ten nowotwór jest bardzo wysoka. Występuje znacznie częściej u […]

Czytaj więcej

Anatomia rentgenowska zdjęć pantomograficznych

Na prawidłowo wykonanym zdjęciu panoramicznym powinny znajdować się liczne struktury anatomiczne: • zęby widoczne w łuku oraz zęby niewyrznięte i zatrzymane • wyrostek zębodołowy szczęki • część zębodołowa żuchwy • jama nosowa • małżowiny nosowe środkowe i dolne • przegroda nosa • kolec nosowy przedni • podniebienie twarde w postaci poziomej cieniującej linii, biegnącej nad […]

Czytaj więcej

Przerost włóknisty podniebienia. Opis trzech przypadków

Zmiany przerostowe o charakterze włóknistym, opisywane jako focal fibrous hyperplasia, definiowane są jako ograniczone, rozrostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej pojawiające się w odpowiedzi na uraz mechaniczny lub częściej na długotrwałe miejscowe czynniki drażniące. W obrębie podniebienia czynnikiem drażniącym o długotrwałym działaniu jest najczęściej ruchome uzupełnienie protetyczne. Noszona bez korekty płyty proteza natychmiastowa lub zbyt […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Pośrednie wypełnienia kompozytowe

Współczesna stomatologia wykorzystuje materiały umożliwiające estetyczną rekonstrukcję zniszczonych zębów. Oprócz estetyki istotnym elementem gwarantującym skuteczność terapii jest funkcjonalność wykonanej odbudowy. Obecnie, zachowując standardy postępowania, można uzyskać połączenie adhezyjne kompozytu z tkankami zęba w sposób trwały i przewidywalny. Artykuł prezentuje opis przypadku klinicznego odbudowy kompozytowej koron zębów przedtrzonowych z zastosowaniem techniki pośredniej. Stosowane w stomatologii kompozyty […]

Czytaj więcej

Efekt estetyczny odbudowy uzębienia opartej na implantach w augmentowanej kości: porównanie autogennego i allogennego wszczepu bloczka kostnego za pomocą wskaźnika estetyki różowej (PES)

Implanty zębowe z augmentacją kości stały się ogólnie przyjętą metodą leczenia, dającą wyniki funkcjonalne praktycznie identyczne jak implanty w naturalnej kości [1-4]. Metoda ta ma potencjalną szczególną wartość w leczeniu protetycznym w przypadku bezzębia i/lub zaników kości szczęki, mogąc dostarczać bodźców wzrostowych przez przenoszenie sił zgryzowych na kość i tą drogą hamować lub odwracać resorpcję […]

Czytaj więcej

Kriochirurgia w leczeniu naczyniaków jamy ustnej

Naczyniaki są guzami pochodzenia naczyniowego. Najczęściej występują naczyniaki krwionośne, rzadziej limfatyczne lub mieszane limfatyczno-krwionośne. W przeważającej części przypadków lokalizują się na skórze, rzadziej na błonach śluzowych, bardzo sporadycznie spotykane są w obrębie narządów wewnętrznych i kości. Rozwój naczyniaków może być spowodowany wadą wrodzoną, urazem, a także może być procesem nowotworowym. W obrębie jamy ustnej u […]

Czytaj więcej

Odbudowa kła w szczęce z zastosowaniem wkładu z materiału złożonego wzmacnianego włóknem szklanym i materiału kompozytowego najnowszej generacji

Do gabinetu autora zgłosiła się pacjentka z problemem, jakim była utrata wykonanej kilka lat wcześniej w innym gabinecie stomatologicznym odbudowy zęba 13. Korona kompozytowa wraz z gwintowanym wkładem koronowo-korzeniowym wycementowała się, uwidaczniając rozległe zniszczenie próchnicą powierzchni nośnej i kanału korzenia zęba [fot. 1, 2].  Zebrano wywiad w formie precyzyjnej ankiety, następnie wykonano dokładne badanie kliniczne pacjentki […]

Czytaj więcej

Proteza typu overdenture wsparta na koronach teleskopowych na implantach jako metoda leczenia utraconej funkcji narządu żucia. Opis przypadku

Leczenie pacjentów z bezzębiem przy znacznym zaniku podłoża protetycznego, powstałym w wyniku osteoporozy, stanowi duży problem zarówno dla lekarza protetyka, jak i dla pacjenta użytkującego te uzupełnienia. W wyniku zaniku części kostnej wyrostka zębodołowego żuchwy dochodzi do zmiany położenia ujścia nerwu bródkowego w kierunku szczytu wyrostka, co powoduje silne dolegliwości bólowe w czasie użytkowania protez. […]

Czytaj więcej

Nasi klienci