ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 19 Październik 2018 Wersja beta
Zobacz:

Prawo

Lekarz stomatolog w procesie karnym

Sprawy karne to jedne z najbardziej obciążających psychicznie, a obecnie coraz częstszych wyzwań, przed którymi stają lekarze stomatolodzy. W procesie karnym lekarz może wystąpić w wielu rolach. Może być świadkiem, biegłym sądowym, oskarżonym, a nawet skazanym. Jeżeli dobro lekarza zostało naruszone lub zagrożone przestępstwem, staje się on pokrzywdzonym. Niezależnie od roli procesowej, w której się […]

Czytaj więcej

Zagrożenia fizyczne w pracy stomatologa. Promienie Roentgena

W artykule przedstawiono jedno z zagrożeń fizycznych, które pojawia się w gabinecie stomatologicznym. Autor skupił się na promieniowaniu rentgenowskim. Wśród zagrożeń fizycznych w środowisku pracy lekarza stomatologa wyróżnić można m.in.: promieniowanie elektromagnetyczne – w tym rentgenowskie, ultrafioletowe, optyczne; hałas i wibracje; prąd elektryczny; pożar; gorące powierzchnie; pyły i odpryski materiału; mikroklimat. W publikowanym artykule interesować nas będzie […]

Czytaj więcej

Błąd medyczny

Błąd medyczny to każdy przypadek, w którym lekarz postąpił niezgodnie z zasadami wiedzy, nie dołożył koniecznej staranności, przekroczył swoje kompetencje, czyli postąpił contra lege artem (tj. działanie lub zaniechanie niewłaściwe, naruszające zasady wiedzy medycznej) [1]. Jest to kategoria obiektywna, całkowicie niezależna od indywidualnych cech bądź zdolności konkretnego lekarza oraz od okoliczności, w jakich dokonuje on […]

Czytaj więcej

Spółka osobowa jako forma prowadzenia działalności leczniczej przez lekarzy dentystów

Zawód lekarza dentysty, podobnie jak inne zawody medyczne, uważany jest za zawód wolny. Mając jego uprawnienia, można podjąć się wykonywania działalności gospodarczej z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [7]. Ta z kolei może być prowadzona przez dwóch lub więcej lekarzy w formie spółki handlowej. Podstawę prawną dla tego typu działalności […]

Czytaj więcej

Mobbing

Lekarze to środowisko zawodowe narażone na mobbing. Mogą oni być ofiarą mobbingu, ale również sami mogą stać się mobberami. Na jednym z oddziałów lekarkę odsunięto od odpowiedzialnych zadań. Zamykano przed nią nowoczesny sprzęt. Przychodziła do pracy i siedziała bezużytecznie [1]. Pracownik może dochodzić swoich praw. Kodeks pracy przyznaje mobbingowanej osobie odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz […]

Czytaj więcej

Zgoda pacjenta na leczenie

Zgoda pacjenta musi spełniać wymogi niezbędne dla jej prawnej skuteczności. Warunkiem tego jest pełne zrozumienie sytuacji zdrowotnej przez pacjenta. To z kolei uzależnione jest od poprawnej realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Kolejnym wymogiem jest zachowanie odpowiedniej formy wyrażenia zgody. Jednym z przejawów autonomii jednostki i swobody dokonywanych przez nią wyborów jest prawo do decydowania o samym […]

Czytaj więcej

Zagrożenia chemiczne w pracy stomatologa

W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia, które mogą powodować czynniki chemiczne stosowane w gabinecie stomatologicznym. Autor przedstawił także działania profilaktyczne w przypadku tych zagrożeń oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.    Stomatolog wykorzystuje w swojej pracy różnego rodzaju czynniki chemiczne – stałe, ciekłe i lotne. Są to m.in.: detergenty, mieszaniny wypełniające, mieszaniny dezynfekcyjne, rozpuszczalniki i inne. Znalazły one zastosowanie […]

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo radiologiczne w gabinetach stomatologicznych z aparatem rentgenowskim

Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł gwałtowny wzrost liczby zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie. Lawinowo rośnie również liczba aparatów rentgenowskich w gabinetach stomatologicznych. Z pewnością ułatwiają one pracę z pacjentem oraz proces leczenia, jednakże ich stosowanie wymaga spełnienia szeregu wymogów stawianych przez prawodawcę.      Od momentu odkrycia promieniowania X obserwujemy stale rozwój jego zastosowań. Urządzenia wykorzystujące promieniowanie […]

Czytaj więcej

Nasi klienci