ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 23 Listopad 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Trendy

Przegląd prasy światowej

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2015; 73 (4): 630-40. Preliminary results of fixed, fiber-reinforced resin bridges on four 4- × 5-mm ultrashort implants in compromised bony sites: a pilot study. Seemann R. i wsp. W prospektywnym badaniu kohortowym oceniano trwałość mostu z kompozytu żywicznego wzmacnianego włóknem, wspartego na 4 ultrakrótkich implantach, przyjmując jako kryterium […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2015; 53(5):451-4. Ropivacaine: a new local anaesthetic agent in maxillofacial surgery. Budharapu A. i wsp.  W randomizowanym, pojedynczo zaślepionym badaniu porównano skuteczność znieczulenia i występowanie działań ubocznych ze strony układu krążenia przy zastosowaniu 2-proc. chlorowodorku lidokainy oraz 0,5-proc. ropiwakainy u 78 zdrowych pacjentów wymagających obustronnego usunięcia zatrzymanych trzecich trzonowców […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Journal of Dentistry 2015; 43(1):78-86. Long-term survival rate of implants placed in conjunction with 246 sinus floor elevation procedures: Results of a 15-year retrospective study. Beretta M. i wsp.  Celem pracy była ocena długoterminowego przetrwania implantów wszczepionych po podniesieniu dna zatoki szczękowej oraz czynników prognostycznych niepowodzeń. Przeanalizowano dane 218 pacjentów, u których po wykonaniu 246 […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Archives of Oral Biology 2015; 60(8): 1091-7. Can insoluble polysaccharide concentration in dental plaque, sugar exposure and cariogenic microorganisms predict early childhood caries? A follow-up study. Parisotto T.M. i wsp. Zbadano związek pomiędzy wczesną próchnicą dziecięcą a obecnością nierozpuszczalnych pozakomórkowych polisacharydów i drobnoustrojów kariogennych w płytce nazębnej oraz ekspozycją na cukier. Dwukrotnie w odstępie roku […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Journal of Orthodontic Science 2014; 3(4): 125-31. Orthodontic bracket designs and their impact on microbial profile and periodontal disease: A clinical trial. Moolya N.N. i wsp. W badaniu typu „split-mouth” przeprowadzonym u 10 studentów stomatologii porównywano tworzenie się płytki nazębnej w ciągu 7 dni na zębach z przytwierdzonymi zamkami ortodontycznymi Preadjusted [P] lub Begg Brackets […]

Czytaj więcej
Strona 2 z 512345

Najnowszy numer

Nasi klienci