ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 23 Listopad 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Trendy

Przegląd prasy światowej

Journal of Dentistry 2014;42(10):1248-54. Longevity of posterior restorations in primary teeth: results from a paediatric dental clinic. Pinto Gdos S. i wsp. W badaniu retrospektywnym oceniono trwałość wypełnień w trzonowcach mlecznych dzieci będących pacjentami publicznej przychodni stomatologii dziecięcej i przeanalizowano czynniki związane z niepowodzeniami. Ogółem wykorzystano kartoteki 328 dzieci (162 chłopców i 166 dziewczynek), u których […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Clinical Oral Investigations 2014; 18(9): 2129-35. Six-month results following treatment of aggressive periodontitis with antimicrobial photodynamic therapy or amoxicillin and metronidazole. Arweiler N.B. i wsp. Wykazano, że zastosowanie przeciwbakteryjnej terapii fotodynamicznej (aPDT) jako zabiegu wspomagającego skaling i wygładzanie korzeni (SRP) pozytywnie wpływa na kliniczne wyniki leczenia, nie ustalono jednakże, czy może stanowić potencjalną alternatywę dla […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Journal of Clinical Periodontology 2014;41(9):890-9. Metronidazole and amoxicillin as adjuncts to scaling and root planing for the treatment of type 2 diabetic subjects with periodontitis: 1-year outcomes of a randomized placebo-controlled clinical trial. Miranda T.S. i wsp. Oceniono skutki kliniczne i mikrobiologiczne zastosowania metronidazolu (MTZ) i amoksycyliny (AMX) jako leczenia uzupełniającego skaling oraz wygładzanie korzeni […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

American Journal of Dentistry 2014; 27(3):119-26. Gingival health benefits of essential-oil and cetylpyridinium chloride mouthrinses: a 6-month randomized clinical study. Cortelli S.C. i wsp. W randomizowanym, kontrolowanym, pojedynczo zaślepionym badaniu w grupach równoległych porównywano skuteczność płynów do płukania ust, zawierających olejek eteryczny (EO) lub 0,07-proc. chlorek cetylopiridynium (CPC), w zapobieganiu zapaleniu dziąseł i gromadzeniu się płytki […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Journal of Prosthodontics 2014; 23 (7): 559-64. Effect of beverages and mouthwashes on the hardness of polymers used in intraoral prostheses. Goiato M.C. i wsp. Właściwości mechaniczne żywic akrylowych, używanych do sporządzania protez zębowych, mogą ulegać zmianie w efekcie częstej ekspozycji na działanie płynów, takich jak napoje i preparaty do płukania ust. W pracy oceniono […]

Czytaj więcej
Strona 3 z 512345

Najnowszy numer

Nasi klienci