ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 23 Listopad 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

Trendy

Przegląd prasy światowej

American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 2014;146(2):207-14. Efficacy of a fluoride-releasing orthodontic primer in reducing demineralization around brackets: an in-vivo study. Tüfekçi E. i wsp. W prowadzony na rynek nowy klej – primer z systemem dystrybucji fluorku – reklamowany jest jako skuteczny w redukowaniu „białych plam” u pacjentów ortodontycznych leczonych aparatem stałym. Nie ma jednak […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Journal of Dentistry 2014; 42(8):945-51. A „New Silver-Bullet” to treat caries in children – Nano Silver Fluoride: A randomised clinical trial. Dos Santos V.E. Jr. i wsp. Nieleczona próchnica u dzieci z ubogich populacji pozostaje poważnym wyzwaniem dla publicznej służby zdrowia. W publikowanym badaniu kontrolowanym oceniano skuteczność nowego środka przeciwpróchniczego – nanofluorku srebra (Nano Silver […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

International Dental Journal 2014;64(2):96-107: Efficacy and safety of mepivacaine compared with lidocaine in local anaesthesia in dentistry: a meta-analysis of randomised controlled trials. Su N. i wsp. Aby porównać skuteczność i bezpieczeństwo mepiwakainy i lidokainy w miejscowym znieczuleniu do zabiegów stomatologicznych, dokonano metaanalizy prac dostępnych w bazach elektronicznych: Medline, Cochrane, EMBASE, Chinese BioMedical Literature Database, […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Oral Health and Dental Management 2013;12(4):279-83. Czteroletnie doświadczenia kliniczne skuteczności preparatu Pulpotec® jako opatrunku kanału korzeniowego w aspekcie kontroli bólu podczas leczenia endodontycznego: badanie prospektywne z randomizacją. Faraj B.M. Celem badania prospektywnego z randomizacją była ocena wpływu preparatu Pulpotec® (Produits Dentaires SA, Szwajcaria) na częstość zaostrzeń zapalenia miazgi między wizytami w aspekcie usuwania bólu i […]

Czytaj więcej

Przegląd prasy światowej

Clinical Implant Dentistry and Related Resarch 2014, 7. 02 [wersja elektroniczna przed drukiem]: Evaluation of Zirconia-Based All-Ceramic Single Crowns and Fixed Dental Prosthesis on Zirconia Implants: 5-Year Results of a Prospective Cohort Study. Spies BC, Stampf S., Kohal R.J. W badaniu oceniono 5-letnią efektywność koron pełnoceramicznych oraz mostów osadzonych na implantach z tlenku cyrkonu. U 93 […]

Czytaj więcej
Strona 4 z 512345

Najnowszy numer

Nasi klienci