ZNAJDŹ LEKARZA

środa, 20 Marzec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Właściwości fizyczne i biokompatybilność uszczelniacza kanałowego

na bazie krzemianu wapnia – badania in vitro i in vivo Uszczelniaczy kanałowych używa się przy obturacji kanałów korzeniowych w celu osiągnięcia nieprzepuszczalnego dla płynów uszczelnienia pomiędzy zębiną kanału korzeniowego a materiałem obturującym [1]. Uszczelniacz taki musi wykazywać odpowiednie właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Grossmann stwierdził, że idealny uszczelniacz kanałowy powinien cechować się doskonałą nieprzepuszczalnością, stabilnością […]

Czytaj więcej

Naczyniak starczy warg – opis leczenia 35 przypadków metodą fotokoagulacji laserem diodowym

W praktyce stomatologicznej często obserwuje się zlokalizowane w obrębie wargi jeziorko żylne (venous lake, VL), niekiedy zwane naczyniakiem starczym1. Ma ono postać sinej lub sinofioletowej, podatnej na ucisk grudki, a spowodowane jest poszerzeniem drobnych naczyń żylnych. Pierwszy raz zostało opisane w 1956 przez Beana i Walsha [1], którzy zauważyli podatność zmian na ucisk oraz skłonność […]

Czytaj więcej

Retencja, czyli postępowanie końcowe w leczeniu ortodontycznym

W większości przypadków po zdjęciu aparatu ortodontycznego i zakończeniu przemieszczania zębów powracają one często do położenia, jakie zajmowały przed leczeniem. Dlatego też istotną jego fazą jest retencja, która często sprawia najwięcej problemów klinicznych. Ma ona utrwalić wyniki osiągnięte podczas aktywnego leczenia. Warto już podczas diagnozy i planowania leczenia rozważyć problem retencji, gdyż na trwałość efektu […]

Czytaj więcej

Niehomogenne wypełnienie kanałów korzeniowych a zmiany okołowierzchołkowe

W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w metodach diagnostycznych, leczniczych oraz technologii materiałów, które są stosowane w endodoncji. Pomimo tego idealne opracowanie i wypełnienie systemu korzeniowego jest trudne i wymaga czasu, doświadczenia i precyzji. Osiągnięcie sukcesu w leczeniu endodontycznym zęba jest możliwe wyłącznie po prawidłowym opracowaniu i szczelnym wypełnieniu kanałów korzeniowych od ujścia do […]

Czytaj więcej

Interpretacja radiologiczna wkładów koronowo-korzeniowych

…z włókna szklanego w radiografii cyfrowej z pomiarem gęstości optycznej Wkłady koronowo-korzeniowe stały się standardem leczenia protetycznego i stanowią wzmocnienie zęba po leczeniu endodontycznym. Składają się z części koronowej, odtwarzającej zniszczone tkanki zęba, oraz części korzeniowej, która osadzana jest w kanale. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii na rynku pojawiły się nowe materiały stosowane do produkcji m.in. […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie lasera diodowego…

…w zabiegu odsłonięcia i natychmiastowego obciążenia ortodontycznego zatrzymanego kła – opis przypadku Zęby, które po całkowitym uformowaniu korzenia nie wyrznęły się i nadal pozostają w kości, są określane jako zęby zatrzymane [1]. Według Bishary [2] częstość występowania zębów zatrzymanych wynosi od 0,9% do 4,3%. Ericson i Kurol [3] podają, że najczęściej zaobserwować można zatrzymane stałe […]

Czytaj więcej

Cefalometria – analizy w leczeniu ortodontycznym

Dobre leczenie ortodontyczne wymaga dokładnej analizy i diagnostyki, jak również stałych kontroli przebiegu leczenia z załączaniem zdjęć rentgenowskich. Muszą one być wykonane przed i w trakcie aktywnego leczenia, a także w okresie retencji. Cefalometria jest kluczowym kryterium stosowanym w diagnostyce i terapii ortodontycznej, określa możliwości i granice tej terapii. Zdjęcie cefalometryczne, potocznie zwane w skrócie […]

Czytaj więcej

Zmiany postrzegania cyfrowych skanerów wewnątrzustnych…

…przez asystentów stomatologa po przeszkoleniu w wykonywaniu wycisków metodą cyfrową Komputerowo wspomagane projektowanie/komputerowo wspomagany wyrób (CAD/CAM) po raz pierwszy wykorzystano w stomatologii w latach osiemdziesiątych XX w.; od tego czasu szybko wzrastało zastosowanie technik cyfrowych w tej dziedzinie, choć nieraz wysuwano argumenty co do ich dokładności [1-4]. Konwencjonalna metoda pobierania wycisków może stwarzać dyskomfort dla […]

Czytaj więcej

Nasi klienci