ZNAJDŹ LEKARZA

sobota, 17 Listopad 2018 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Wykorzystanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) do oceny wymiarów i morfologii wyrostka zębodołowego przy planowaniu doraźnego leczenia implantologicznego

Rehabilitacja stomatologiczna przy użyciu uzupełnień protetycznych wspartych na implantach daje duże korzyści w przypadku braku pojedynczych lub licznych zębów [1-5]. Powodzenie leczenia implantologicznego zależy od dokładnego planowania. Informacje o wysokości, szerokości, morfologii i gęstości kości zębodołu otaczającej miejsce planowanego wszczepienia mają kluczowe znaczenie dla wyboru rozmiaru implantu i kąta jego ustawienia [6-8].  Dotychczas przy planowaniu […]

Czytaj więcej

Zachowanie się komórek osteoblastów w hodowli na powierzchniach tytanowych i cyrkonowych

Celem implantologii jest zaprojektowanie elementów, które indukują kontrolowaną, sterowaną i szybką integrację z otaczającymi tkankami [1]. Zjawiska prowadzące do integracji implantu i ostatecznie do jego sukcesu lub niepowodzenia w dużej mierze mają miejsce na styku tkanka-implant, a osteoblasty pokrywające powierzchnię implantu są komórkami decydującymi o odpowiedzi tkankowej przy powierzchni biomateriału [2]. W oparciu o wyniki […]

Czytaj więcej

Mikroflora przyzębia i otoczenia implantu u pacjentów z objawami klinicznymi stanu zapalnego tkanek okołowszczepowych i bez takich objawów

Stany zapalne tkanek okołowszczepowych, takie jak periimplantitis albo mucositis, stanowią wyzwanie dla implantologii, będąc – obok warunków obciążenia implantu – jednym z głównych powodów późnych niepowodzeń implantu [1]. Z chwilą wejścia w użycie szerokiego zakresu metod detekcji molekularnej zidentyfikowano ponad 600 gatunków bakterii kolonizujących różne nisze ekologiczne jamy ustnej człowieka [2]. Mikroorganizmy zasiedlające powierzchnie stopniowo […]

Czytaj więcej

Osteointegracja implantów cyrkonowych w porównaniu z tytanowymi – badanie in vivo

Od kiedy ponad 40 lat temu weszły w użycie implanty zębowe, stały się one powszechnie przyjętą metodą uzupełniania braków uzębienia. W ostatnim czasie materiałem z wyboru do produkcji implantów jest tytan, cechujący się doskonałą biokompatybilnością i właściwościami mechanicznymi [1]. Jednakże jego szara barwa może stwarzać problemy estetyczne, zwłaszcza jeżeli stan tkanek miękkich nie jest optymalny i […]

Czytaj więcej

Implantacja natychmiastowa z uzupełnieniem estetycznym po usunięciu zęba 11 złamanego w wyniku urazu. Opis przypadku

Rozwój stomatologii odtwórczej wykorzystuje implanty jako najlepszą możliwą metodę odbudowy braków międzyzębowych. Współczesne standardy leczenia implantologiczno-protetycznego nie koncentrują się tylko na uzupełnieniu pojedynczych braków, ale przede wszystkim powinny jak najlepiej odwzorowywać kosmetyczne uzupełnienia w celu zapewnienia komfortu psychicznego pacjenta. Jako że przewidywalność leczenia z wykorzystaniem wszczepów wewnątrzkostnych jest wysoka, uzyskanie dobrych wyników co do stabilności […]

Czytaj więcej

Odtwarzanie ubytków klasy I za pomocą techniki pieczątki okluzyjnej

Odbudowa powierzchni okluzyjnej zębów bocznych sprawia wiele trudności również doświadczonym klinicystom. Podstawowym problemem jest dopasowanie wypełnienia w zgryzie. Po zakończeniu modelowania najczęściej okazuje się, że musimy wykonać wyraźną korektę odbudowy. Zgodnie z obecną wiedzą kształt, głębokość i nachylenie stoków guzków mają znaczenie dla funkcji żucia pacjenta – stąd potrzeba odtwarzania anatomicznych kształtów powierzchni żującej zębów. […]

Czytaj więcej

Uzupełnienie braków zębowych w strefie estetycznej za pomocą koron na implantach – opis przypadku

Współcześnie olbrzymi nacisk kładzie się na atrakcyjny wygląd. Powszechna obecność telewizji, internetu i kolorowych magazynów powoduje, że coraz więcej ludzi, obserwując urodę prezentowanych w mediach znanych osób filmu, muzyki czy biznesu, chce poprawiać stan swoich zębów. Doskonale wiadomo, że uśmiech stanowi jeden z najważniejszych, o ile nie główny element decydujący o atrakcyjności twarzy. Niekiedy już […]

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera Er:YAG, chirurgii piezoelektrycznej oraz PRP w kiretażu otwartym w żuchwie

Najczęstszą przyczyną utraty zębów, oprócz próchnicy, są choroby przyzębia. Badania podają, że patologie przyzębia dotykają ponad 60% pacjentów w Europie [1]. Podstawową przyczyną chorób przyzębia jest niewłaściwa higiena, która prowadzi do powstania płytki nazębnej, a ta kolonizowana jest przez szczepy bakterii wywołujące choroby przyzębia [2]. Gatunkami bakterii, które mają największy wpływ na zapalenie przyzębia, są: […]

Czytaj więcej

Nasi klienci