ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 18 Styczeń 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Epidemiologiczne aspekty występowania martwicy kości szczęk…

…związanej z bisfosfonianami u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Bisfosfoniany są stabilnymi syntetycznymi analogami pirofosforanów nieorganicznych, hamującymi resorpcję kości zależną od osteoklastów [1]. Z tego powodu weszły do powszechnego użytku w celu ustabilizowania utraty kości u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), szczególnie tych, u których rozwija się osteoporoza, dość pospolicie towarzysząca tej chorobie [2]. […]

Czytaj więcej

Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bisfosfonianów u chorych…

…na reumatoidalne zapalenie stawów – dyskusja krytyczna i opis dwóch przypadków Bisfosfoniany są klasą leków powszechnie przepisywanych w chorobach dotykających układ kostny ze względu na hamowanie czynności osteoklastów. Między innymi bywają szeroko wykorzystywane w leczeniu osteoporozy, w tym osteoporozy posteroidowej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Jednakże doniesienia o występowaniu martwicy kości związanej ze […]

Czytaj więcej

Rola terapii podciśnieniowej w gojeniu ran u pacjentów oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej. Etap wstępny

Celem badań jest próba wdrożenia terapii podciśnieniowej w przypadku utrudnionego gojenia ran w obrębie twarzy i szyi oraz porównania przebiegu gojenia z grupą chorych leczonych tradycyjnie. Przedstawiono analizę porównawczą na podstawie dwóch przypadków. Do badań zakwalifikowano pacjentów z utrudnionym gojeniem ran w obrębie twarzy i szyi po zabiegach onkologicznych, leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii […]

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa niepróchnicowych ubytków tkanek twardych zęba

W praktyce klinicznej coraz większy problem stwarzają niepróchnicowe ubytki tkanek twardych zęba: erozja, abrazja, atrycja, abfrakcja (fot. 1-7). Trudno jednoznacznie wskazać na przyczynę ich powstawania. Bez wątpienia jednak wpływ na ten stan rzeczy mają modyfikacja nawyków żywieniowych oraz zmiana sposobu przeprowadzania zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej. Początkowe stadium rozwoju niepróchnicowych ubytków jest często trudne […]

Czytaj więcej

Zmiany gęstości fibroblastów w ludzkim więzadle ozębnej związane z wiekiem

W ostatnich latach badania naukowe zogniskowały się na zmianach tkankowych związanych z wiekiem, i to nie tylko w dermatologii, lecz także w naukach pomocniczych stomatologii. Wnioskując z doświadczeń klinicznych, podejrzewano, że zachodzą znaczące zmiany w tkankach przyzębia, które wpływają na ortodontyczny ruch zębów i rozwój chorób przyzębia. Znaleziono dowody, że ortodontyczny ruch zębów u dorosłych […]

Czytaj więcej

Chirurgia ortognatyczna a objawy dysfunkcji narządu żucia

Deformacje szczękowo-twarzowe (dentofacial deformities, DFD) mogą być efektem wielu różnych czynników, jak: predyspozycje genetyczne, narażenia środowiskowe, przebyte w dzieciństwie urazy albo poważne stany zapalne, torbiele, guzy, parafunkcje prowadzące do rozwojowych zaburzeń zgryzu, jednostronny przerost wyrostka kłykciowego żuchwy, hipoplazja żuchwy, wcześniejsze zabiegi chirurgiczne lub dysfunkcje narządu żucia (TMD) [1]. Pacjenci z DFD wymagają zabiegów z zakresu […]

Czytaj więcej

Wpływ fibryny bogatopłytkowej i piezochirurgii…

…na wynik zabiegu usunięcia zatrzymanego trzeciego trzonowca żuchwy Usunięcie zatrzymanego trzeciego trzonowca żuchwy jest jednym z najpospolitszych zabiegów przeprowadzanych przez chirurgów szczękowych [1]. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjenci generalnie uskarżają się na ból, szczękościsk i obrzęk, będące typowymi powikłaniami [2, 3]. Dolegliwości te wciąż mają istotne znaczenie dla pacjentów, zatem na chirurgach spoczywa odpowiedzialność za […]

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego…

…w leczeniu bólu w chorobach stawów skroniowo-żuchwowych – opis przypadku Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) może obejmować różne problemy kliniczne, u podstaw których leżą m.in. zaburzenia mięśni żwaczy lub/i struktur kostnych tworzących staw skroniowo-żuchwowy [1]. Ból im towarzyszący może dotyczyć zarówno mięśni żwaczy (postać mięśniowa), jak i samego stawu (postać kostna). Bywa, że objawom bólowym towarzyszą […]

Czytaj więcej

Nasi klienci