ZNAJDŹ LEKARZA

wtorek, 11 Grudzień 2018 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Kriochirurgia w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego

Neuralgia nerwu trójdzielnego jest zespołem chorobowym, który dotyczy zwykle jednej połowy twarzy. Charakteryzuje się krótkimi, podobnymi do rażenia prądem elektrycznym, bólami w obszarze jednej lub więcej gałęzi nerwu trójdzielnego (nerwu V). Ból jest zwykle powodowany przez nieproporcjonalnie słabe bodźce działające na tzw. strefy spustowe. Mogą nimi być dotyk, zabiegi higieniczno-kosmetyczne, żucie, palenie, mówienie lub ruchy […]

Czytaj więcej

Epitezy twarzy

Rehabilitacja protetyczna polegająca na przywróceniu zniekształconych lub nieobecnych struktur anatomicznych, w szczególności elementów twarzy, oczu, nosa, uszu, poprzez rekonstrukcję utraconych części ciała pozwala pomóc pacjentom, którzy nie mieli do tej pory realnej szansy na powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dysfunkcje spowodowane utratą lub deformacją części twarzy w wyniku wad wrodzonych, urazów lub chorób, również […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Zmiana kształtu zębów materiałem kompozytowym

W codziennej pracy lekarz stomatolog coraz częściej spotyka się z pacjentami pojawiającymi się w gabinecie w związku z defektami estetycznymi uśmiechu. W dobie nowoczesnych materiałów ich oczekiwania związane ze zniwelowaniem niedoskonałości są możliwe do realizacji. Wymagają one artystycznych umiejętności od lekarza i dobrego wyczucia koloru i formy w szerokim tego słowa znaczeniu. W artykule przedstawię własne […]

Czytaj więcej

Bradykardia związana z ekstrakcją – pilotażowe badanie skrzyżowane

Mówiono już o tym, że sam moment wyjęcia zęba z zębodołu jest najbardziej krytycznym punktem procedury ekstrakcji w kontekście zaburzeń hemodynamicznych [1, 2]. Opisywano występowanie przejściowej utraty świadomości (transient loss of consciousness, TLOC), znanej również jako odruch wazowagalny (vasovagal reflex, VVR), który w tym przypadku należy najprawdopodobniej do podtypu niekardiogennego. Ostatnio jako prawdopodobny mechanizm zaburzeń […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie densytometru gazowego i spektrofotometru podczerwieni do porównania właściwości korzeni zębów ze szczęki i z żuchwy

Stałe uzębienie człowieka składa się z 32 zębów osadzonych w zębodołach szczęki i żuchwy. Pojedynczy ząb tworzą część koronowa, obecna w świetle jamy ustnej, oraz korzeniowa, pogrążona w kości i w warunkach fizjologicznych odizolowana od środowiska jamy ustnej. Histologicznie składa się ono z czterech tkanek: szkliwa, zębiny, cementu i miazgi. Korona zęba pokryta jest szkliwem. To […]

Czytaj więcej

Endopeptydazy w raku regionu głowy i szyi

Rak regionu głowy i szyi jest pojęciem zbiorczym, obejmującym nowotwory złośliwe wywodzące się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego takich narządów, jak: język, migdałek podniebienny, gardło i krtań. Wśród nich w obrębie głowy i szyi najczęstszy jest rak krtani [1]. Polska należy do krajów, w których zachorowalność na ten nowotwór jest bardzo wysoka. Występuje znacznie częściej u […]

Czytaj więcej

Anatomia rentgenowska zdjęć pantomograficznych

Na prawidłowo wykonanym zdjęciu panoramicznym powinny znajdować się liczne struktury anatomiczne: • zęby widoczne w łuku oraz zęby niewyrznięte i zatrzymane • wyrostek zębodołowy szczęki • część zębodołowa żuchwy • jama nosowa • małżowiny nosowe środkowe i dolne • przegroda nosa • kolec nosowy przedni • podniebienie twarde w postaci poziomej cieniującej linii, biegnącej nad […]

Czytaj więcej

Przerost włóknisty podniebienia. Opis trzech przypadków

Zmiany przerostowe o charakterze włóknistym, opisywane jako focal fibrous hyperplasia, definiowane są jako ograniczone, rozrostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej pojawiające się w odpowiedzi na uraz mechaniczny lub częściej na długotrwałe miejscowe czynniki drażniące. W obrębie podniebienia czynnikiem drażniącym o długotrwałym działaniu jest najczęściej ruchome uzupełnienie protetyczne. Noszona bez korekty płyty proteza natychmiastowa lub zbyt […]

Czytaj więcej

Nasi klienci