ZNAJDŹ LEKARZA

wtorek, 21 Maj 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Techniki nowoczesnej stomatologii. Współczesna koncepcja estetyki i okluzji z wykorzystaniem materiału złożonego Enamel plus HRi Function

Odbudowa utraconej okluzji za pomocą technik zachowawczych przy wykorzystaniu materiału złożonego jest nowym kierunkiem w rozwoju współczesnej stomatologii. Kompozyty to materiały syntetyczne, podlegające stałej ewolucji, w których produkcji wykorzystuje się zaawansowane technologie. Ich zastosowanie w stomatologii odtwórczej umożliwia osiągnięcie znacznie więcej niż tylko estetyki wykonywanych uzupełnień. Powszechnie wiadomo, że istnieją ogromne różnice w przenoszeniu sił […]

Czytaj więcej

Rola badań rentgenowskich w leczeniu endodontycznym

Rentgenodiagnostyka stomatologiczna jest nieodłącznym elementem leczenia endodontycznego. Według najnowszych standardów nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowego leczenia endodontycznego bez wykonywania badań rentgenowskich na jego poszczególnych etapach. W endodoncji rutynowo robi się zdjęcia wewnątrzustne zębowe. Ponadto w celach przeglądowych wskazane są zdjęcia zewnątrzustne pantomograficzne, natomiast w przypadkach bardziej skomplikowanych, gdy zdjęcia dwuwymiarowe nie są wystarczające, klinicyści kierują […]

Czytaj więcej

Walidacja kliniczna symulacji szczotkowania zębów za pomocą robota – porównanie skuteczności usuwania płytki nazębnej

Usuwanie płytki nazębnej poprzez ręczne albo mechaniczne szczotkowanie zębów jest wciąż najskuteczniejszą metodą profilaktyki zapalenia dziąseł oraz powstrzymania progresji próchnicy zębów [1]. Ten kamień węgielny higieny jamy ustnej wspierany jest miejscowym stosowaniem różnych preparatów z fluorem, a w razie potrzeby – z dodatkiem środków bakteriobójczych.  Aby zmotywować konsumentów do zachowań sprzyjających higienie jamy ustnej i […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Most kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym

Publikowany artykuł przedstawia kliniczne aspekty wykonania mostu kompozytowego podpartego włóknem szklanym. Filary mostu kompozytowego wykonanego w tej technice są połączone z przęsłem za pomocą wkładów koronowych [1]. W prezentowanym przypadku klinicznym miejsce pod wkład i nakład kompozytowy stanowiący połączenie mostu z zębami filarowymi wypreparowano w myśl zasady minimalnej preparacji [2-5]. Do wykonania mostu użyto kompozytu […]

Czytaj więcej

Reinkluzja zęba trzonowego mlecznego w szczęce – opis przypadku

Reinkluzja jest procesem, który następuje wskutek zaburzeń biologicznego wyrzynania się zębów. W trakcie stopniowego odsuwania się zęba od płaszczyzny zgryzu dochodzi do jego powolnego zagłębiania się w dziąśle i kości wyrostka zębodołowego. Infraokluzja dotyczy zębów całkowicie lub częściowo wyrzniętych i w przypadku braku prawidłowego rozpoznania i niepodjęcia leczenia doprowadza do całkowitego przykrycia korony zęba przez […]

Czytaj więcej

Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych

Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych szczęki i żuchwy jest złożona, dlatego też obowiązkiem lekarza praktyka jest jej perfekcyjna znajomość. Stomatolog powinien wiedzieć, które struktury anatomiczne są przepuszczalne dla promieniowania, a które nieprzepuszczalne. Znajomość prawidłowej anatomii rentgenowskiej jest ważna podczas diagnostyki różnicowej ze zmianami patologicznymi. Najlepszym sposobem na zobrazowanie prawidłowej anatomii rentgenowskiej jest przedstawienie szeregu przykładów, dlatego […]

Czytaj więcej

Czy istnieje implant idealny?

Przed problemem utraty zębów, a co za tym idzie kwestią ich zastąpienia, ludzkość stoi od samego zarania dziejów. Począwszy od czasów starożytnych, podejmowano wiele prób zastępowania brakujących zębów z zastosowaniem różnych środków: muszli morskich, zębów zwierząt (Majowie), złota (Etruskowie), żelaza lub złota (Rzym) czy nawet drewna lub kości słoniowej (Egipt). Na początek XIX wieku datuje […]

Czytaj więcej

Próchnica – diagnostyka radiologiczna, ocena wypełnień

Próchnica zębów (dental caries) to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób w codziennej praktyce stomatologicznej. Według WHO jest to proces patologiczny umiejscowiony, pochodzenia zewnątrzustrojowego, który prowadzi do odwapnienia i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zęba [1]. Szacuje się, iż na całym świecie liczba osób dotkniętych procesem próchnicowym sięga 5 miliardów [2]. Głównymi czynnikami etiologicznymi próchnicy są: bakterie, […]

Czytaj więcej

Nasi klienci