ZNAJDŹ LEKARZA

poniedziałek, 23 Październik 2017 Wersja beta
Patronat:
6media

WIZYTÓWKI STREFA PACJENTA

Be Active Dentist

Be Active Dentist to innowacyjny projekt łączący naukę z czynnym uprawianiem sportu. Misją Be Active Dentist jest, kształtowanie właściwej postawy zawodowej przyszłych absolwentów Uczelni Medycznych. Jak sami o sobie mówią: Naszym celem: łączenie czasu relaksu z czynnym wypoczynkiem i poszerzaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy lekarza stomatologa. W ramach projektu ,,Be Active Dentist’’ kładziemy szczególny nacisk […]

Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej

Idea utworzenia Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej zrodziła się w Paryżu w 2014 roku na Międzynarodowym Kongresie Światowej Organizacji Stomatologii Laserowej (World Federation for Laser Dentistry), gdzie dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak oficjalnie została polskim reprezentantem tej organizacji. W ten sposób Polska dołączyła do największej światowej organizacji tego rodzaju, która zrzesza prawie 50 krajów z całego świata. Pierwszym naturalnym krokiem […]

Czytaj więcej

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI) powstało w Zabrzu  2003 roku  i od tego czasu głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii, modułowe kursy w ramach Expert Programu PSI oraz organizowany co dwa lata Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI. PSI umożliwia zdawanie egzaminów potwierdzających Międzynarodowe Umiejętności […]

Czytaj więcej

DUDA CLINIC College of Dental Medicine

Misją College of Dental Medicine jest szkolenie podyplomowe lekarzy implantologów, implantoprotetyków i periodontologów zgodnie ze standardami ICOI. Jakość w edukacji i odpowiedzialność wykładowców za przekazaną najlepszą wiedzę są priorytetem w szkoleniach. Podstawą wysokiego standardu jest harmonijna równowaga pomiędzy praktyką kliniczną w Duda Clinic, nauką oraz edukacją. Wsparcie międzynarodowych uniwersytetów medycznych i stowarzyszeń naukowych odgrywa tutaj […]

Czytaj więcej

Najnowszy numer

Nasi klienci