Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

10 faktów na 10 lat Fundacji do walki z rakiem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”

Początki Fundacji nie były łatwe. Większość stomatologów niewiele wiedziała na temat nowotworów w obrębie jamy ustnej.
Przez lata wzrosła świadomość problemu a dentyści coraz częściej zwracają uwagę na podejrzane zmiany w jamie ustnej, zachowując czujność onkologiczną podczas badania pacjenta. Dużą rolę odegrała w tym Fundacja „Z uśmiechem przez życie”. Przeczytajcie kilka faktów na jej temat!

1. Fundacja jest pierwszą i jedyną w Polsce Organizacją Pożytku Publicznego zajmującą się profilaktyką raka jamy ustnej.

Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat tych nowotworów wśród stomatologów, higienistek i pacjentów w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.

2. Konferencje i szkolenia dla lekarzy stomatologów

W ciągu 10-u lat działalności Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem
6 konferencji poświęconych nowotworom jamy ustnej oraz licznych szkoleń
z zakresu badań klinicznych i przesiewowych dla stomatologów.

3. Dni otwarte w gabinetach stomatologicznych – Akcja  „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa”.

– 157 przeprowadzonych Dni otwartych

– 110 gabinetów stomatologicznych, które wzięły w nich udział

– 5762 przebadanych pacjentów z tego 790 skierowanych do dalszej diagnostyki

4. Strona internetowa

Fundacja prowadzi stronę internetową, na której zawarte są informacje na temat raka jamy ustnej, jego przyczyn, możliwości zapobiegania i metod jego wczesnego wykrycia. Umieszczone są również filmy edukacyjno-instruktażowe dla lekarzy (badania kliniczne, linki do urządzeń diagnostycznych itp.), informacje o gabinetach, które prowadzą badania profilaktyczne w kierunku raka jamy ustnej a od 2016 informacje o ogólnopolskim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
Fundacja jest również obecna z najświeższymi informacjami na temat nowotworów głowy i szyi na Facebooku.

5. Samokontrola jamy ustnej – materiały edukacyjne dla lekarzy i pacjentów

Fundacja prowadzi edukację wśród lekarzy oraz pacjentów. Opracowuje i udostępnia materiały informacyjne dla obu grup – ulotki oraz filmiki instruktażowo-edukacyjne.

6. Inicjatywa uszczegółowienia opisu procedury „badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku” (podkreślenie czujności onkologicznej).

Fundacja wystąpiła do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z inicjatywą, by dokładnie opisać refundowaną procedurę stomatologiczną: „badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej raz w roku”. 

Zdaniem Fundacji, popartym akceptacją autorytetów stomatologicznych, opis ten powinien zawierać nakaz sprawdzenia, poza stanem uzębienia, również stanu błony śluzowej jamy ustnej (język, policzki, dziąsła, węzły chłonne, po usunięciu wszystkich ruchomych uzupełnień protetycznych).

7. Pokazowe Akcje profilaktyczne podczas największych targów stomatologicznych

    1. #Jestem Czujny Onkologicznie – Krakdent

Celem akcji prowadzonej w czasie i przy współudziale Targów Krakdent było promowanie wśród dentystów czujności onkologicznej. Nadal zbyt mało osób ma świadomość, że podczas rutynowej wizyty stomatolog może rozpoznać nawet wczesne stadium raka, o ile wie, na jakie symptomy zwrócić uwagę.
W Akcji#JestemCzujnyOnkologicznie brali udział lekarze z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, Zakładu Chirurgii Stomatologicznej i Zakładu Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej w Instytucie Stomatologii UJ Collegium Medicum. Prowadzili oni pokazowe badania przesiewowe z udziałem zaproszonych gości – autorytetów środowiska stomatologicznego.

    1. Otwórz usta, powiedz rakowi nie” – CEDE, badania profilaktyczne

Podczas poznańskich Targów CEDE 2018, CEDE 2019 studenci z PTSS Poznań wraz z nadzorującymi ich lekarzami przebadali 173 mieszkańców Poznania (119 kobiet i 54 mężczyzn). W akcji wzięli udział pracownicy Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Szczecinie, pod nadzorem prof. Marcina Kozakiewicza
z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim UM
w Łodzi. Fundacja prowadziła badania we współpracy z władzami samorządowymi Poznania i organizatorem Targów CEDE.

    1. #CzujniOnkologicznie – Międzynarodowe Targi i Kongres Stomatologii i Medycyny Estetycznej – Warsaw Dental Medica Show.

Celem Akcji, prowadzonej przy współudziale organizatora Targów, było uświadomienie stomatologom, jak ważna jest ich rola jako lekarzy pierwszego kontaktu w wykrywaniu potencjalnie kancerogennych zmian w jamie ustnej pacjenta. Podczas Targów Warsaw Dental Medica Show, w 2018 i 2019r, pokazowe badania profilaktyczne prowadziły pp. dr Hanna Chaciewicz i dr Anna Deptała, lekarki od lat współpracujące z Fundacją.

8. Współpraca z kołem naukowym przy Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej WUM

W 2014r studenci z Koła Naukowego, przy współpracy z Fundacją, prowadzili badania przesiewowe wśród pacjentów WUM. Ich praca zaowocowała prezentacją na 25 Europejskiej Konferencji Studentów na Uniwersytecie Charite w Berlinie.

9. Współpraca z PTSS

    1. XV-lecie PTSS – honorowy patronat nad wydarzeniem

Fundacja objęła honorowy patronat nad imprezą propagując wśród studentów i młodych stomatologów badania przesiewowe w kierunku raka jamy ustnej.

    1. Akcja Niebieskie usta

Od 2015r Fundacja wspomaga studentów PTSS w trakcie Akcji Niebieskie Usta, dostarczając materiały informacyjne o raku jamy ustnej i wspierając badania profilaktyczne w kierunku tych nowotworów. Jest to akcja, podczas której
w listopadzie studenci stomatologii wykonują darmowe przeglądy stomatologiczne
i badania przesiewowe, udzielają porad i wskazówek dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej.

10. Współpraca z PAPS – Olimpiada dla higienistek

W 2017r Fundacja nawiązała współpracę z Olimpiadą Higienistek PAPS i została patronem medyczno-medialnym olimpiady, przygotowując dla higienistek webinarium-materiał edukacyjny na temat czujności onkologicznej.
Ponadto, członkinie Rady Fundacji aktywnie uczestniczyły w organizacji olimpiady:
dr Małgorzata Giezek-Kaczmarek przygotowała pytania na temat czujności onkologicznej higienistek, a dr Magdalena Pawelczyk-Madalińska została członkiem komisji egzaminacyjnej.