Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

[10 pytań do liderów]: Katarzyna Gisman, prezes zarządu KaVo Polska Sp. z o.o.

Okiem eksperta branży – 10 pytań do liderów. Katarzyna Gisman, prezes zarządu KaVo Polska Sp. z o.o.

IMG_0126

1. Czy polski rynek stomatologiczny rozwija się w dobrym kierunku?

Polski rynek rozwija się niezwykle dynamicznie. Szczególnie szybko rośnie segment usług specjalistycznych – implantologia, chirurgia szczękowo-twarzowa i estetyczna, zaawansowana ortodoncja. Lekarze oferujący te usługi stawiają na zaawansowane, nowoczesne technologie, dzięki czemu obserwujemy rosnące zainteresowanie rozwiązaniami z zakresu diagnostyki 3D czy CAD/CAM.

2. Czy na polskim rynku są jeszcze jakieś niewykorzystane nisze, na których można budować swoją pozycję?

Trudno mówić o niszach, ale z pewnością są obszary, w których jest jeszcze wiele do zrobienia. Przykładem może być chociażby profilaktyka, w której zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie. Próchnicę ma w Polsce 85% sześciolatków i aż 98% dwunastolatków. Uważam, że podniesienie poziomu diagnostyki próchnicy może przyczynić się znacząco do spadku tych wartości. Unikatowym rozwiązaniem, które oferuje w tym obszarze KaVo, jest DIAGNOcam – urządzenie do wykrywania próchnicy bez użycia promieniowania RTG, w sposób szybki, pewny i bezbolesny.

3. Jak ocenia Pani poziom konkurencji wśród producentów i dystrybutorów sprzętu stomatologicznego?

W KaVo bardzo cenimy konkurencję, ponieważ motywuje nas ona do dostarczania dentystom jeszcze lepszych produktów i rozwiązań. Polski rynek jest obecnie bardzo wrażliwy cenowo. Uważam jednak, że opieranie strategii sprzedaży wyłącznie na cenie jest działaniem krótkowzrocznym i w dłuższej perspektywie może przynieść firmie więcej szkody niż pożytku.

4. Jak ocenia Pani poziom targów i konferencji dentystycznych?

Dwie kluczowe imprezy targowe w Polsce, które od lat mają swoją stałą pozycję w kalendarzu większości stomatologów, to oczywiście Krakdent i CEDE. W obu KaVo bierze udział, doceniając wysoki poziom organizacji oraz możliwość dotarcia z ofertą do tysięcy klientów. Jeśli chodzi o konferencje, to oferta jest niezwykle szeroka. Sądzę, że największym zainteresowaniem cieszą się i będą cieszyć kongresy specjalistyczne, skupione na jednej dziedzinie i oferujące praktyczną wiedzę na zaawansowanym poziomie.

5. Czy polskie gabinety stomatologiczne podwyższyły poziom swoich usług w ciągu ostatnich kilkunastu lat?

Zdecydowanie tak. Ogromny wpływ na podwyższenie poziomu usług mają nowe technologie i coraz większa wiedza stomatologów, którzy chętnie uczestniczą w kursach, szkoleniach praktycznych i specjalistycznych konferencjach. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu w połączeniu z wiedzą podwyższyło poziom usług i jakość leczenia.

6. Jak wypada polska stomatologia w porównaniu ze stomatologią innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej?

Stomatologia w Polsce osiągnęła w ostatnim czasie bardzo wysoki poziom. Pojawia się coraz liczniejsza grupa pacjentów z UE korzystających z wysokiego standardu procedur stomatologicznych w naszym kraju. Podobna sytuacja ma miejsce również na Węgrzech, w Bułgarii i Słowenii. Tak zwana turystyka stomatologiczna stanowi znaczący procent usług w krajach  Europy Centralnej i Wschodniej

7. Jakie technologie mogą się w najbliższym czasie pojawić w stomatologii?

Można wskazać kilka wiodących trendów – z pewnością należą do nich zaawansowane technologie obrazowania oraz systemy CAD/CAM. Mówiąc o technologiach obrazowania, mam na myśli nie tylko tomografię CBCT, ale również rozwiązania diagnostyczne, takie jak chociażby wspomniany przeze mnie DIAGNOcam. Nie zapominajmy też o programach do elektronicznej dokumentacji medycznej – niektóre z nich nie tylko zastępują tradycyjną kartotekę, ale też oferują zaawansowane rozwiązania w zakresie przechowywania i analizy danych z każdego etapu leczenia.

8. Jakie inne metody leczenia mogą w najbliższej przyszłości stać się popularne?

Sądzę, że stomatolodzy będą dążyć do leczenia minimalnie inwazyjnego. Przy takim podejściu wnikliwa diagnostyka to podstawa. Dlatego uważam, że będziemy obserwować rosnącą popularność urządzeń z zakresu obrazowania.

9. Czy polscy stomatolodzy są dobrze zorientowani w możliwościach sprzętu stomatologicznego?

Z pewnością lekarze użytkujący dany sprzęt znają jego możliwości. Z kolei ci, którzy aktualnie są na etapie wyboru rozwiązania do swojej praktyki, wnikliwie analizują i porównują parametry konkurencyjnych urządzeń. Istnieje jednak szerokie grono lekarzy niekorzystających z wielu rozwiązań, które mogłyby znacząco ułatwić im pracę. Dobrym przykładem może tu być mikroskop, który wciąż bywa postrzegany w kategoriach luksusu dla wybranych specjalistów, a powinien być standardowym narzędziem pracy każdego endodonty, bo podnosi komfort pracy, skraca czas zabiegów i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

10. Czy polski klient jest wymagający?

Tak, i jest to bardzo dobry trend . Dzięki temu nasza branża ma motywację do rozwoju. Polski lekarz dentysta, kupując sprzęt, nie kupuje jedynie urządzenia – wraz z nim kupuje wiedzę. W KaVo gwarantujemy profesjonalne szkolenia dla naszych klientów w zakresie obsługi i optymalnego wykorzystania możliwości danego urządzenia.