Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

12. Kongres Stomatologów Polskich

9 – 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbędzie się jedna z ważniejszych imprez branżowych w kalendarzu lekarzy dentystów. Podczas 12. Kongresu Stomatologów Polskich uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami, spotkanie ma służyć również promocji nauki, szerzeniu profilaktyki i wysokiej jakości udzielanych świadczeń stomatologicznych. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie maksyma: „Wszyscy jesteśmy połączeni. Stomatologia wobec wymagań współczesnej medycyny”.

 

W przeddzień Kongresu delegaci wszystkich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, na zebraniu walnym PTS, wyznaczą nowe kierunki PTS na najbliższe cztery lata.

 

kongres

 

 

9 kwietnia 2014 (środa)

Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Towarzystwo czy/i Stowarzyszenie?

 

10 kwietnia 2014 (czwartek)

Sesja inauguracyjna
Współczesna medycyna wobec wymagań stomatologii
Największe osiągnięcia dziedzin stomatologii ostatnich pięciu lat

Sesja Młodych Habilitantów

 

11 – 12 kwietnia 2014 (piątek / sobota)

Nadzwyczajne Posiedzenie Akademii Pierre Faucharda

Sesje naukowo-szkoleniowe

Sesja Studenckiego Towarzystwa Naukowego

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  znajduje się na stronie: symposium.pl