Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

MZ potwierdza likwidację NFZ w 2018 roku

mzMinisterstwo Zdrowia zapewnia, że data likwidacji NFZ jest bezpieczna i zgodnie z planem ma to nastąpić 1 stycznia 2018 r. MZ przypomniało również, że przed likwidacją Funduszu wprowadzonych musi zostać kilka zmian.

Pierwsza z nich to zaprzestanie praktyki komercjalizowania i prywatyzowania szpitali. Te przepisy weszły w życie w lipcu 2016 r. Kolejna zmiana to stworzenie sieci szpitali – zgodnie z planem ustawa ma wejść w życiu 1 lipca 2017 roku. W Sejmie trwają również prace nad odpowiednimi przepisami dotyczącymi zakazu dochodzenia przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń, jeśli wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

Ministerstwo Zdrowia w oficjalnym komunikacie podsumowuje sprawę i zapewnia i trwających pracach nad kolejnymi etapami reformy:

„Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany 1 stycznia 2018 roku, czyli już po wprowadzeniu zakazu komercjalizacji publicznych szpitali, utworzeniu sieci szpitali i wprowadzeniu nowych zasad ich finansowania.

Minister zdrowia, planując harmonogram zmian w systemie opieki zdrowotnej, celowo rozdziela poszczególne etapy reformy. Pozwoli to na sprawne przejście z jednego systemu do drugiego, bez zbędnych obciążeń dla pacjentów i innych uczestników systemu.

Minister zdrowia jest w stałym kontakcie z pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejne spotkanie, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z likwidacją Narodowego Funduszu, Zdrowia odbędzie się w tym tygodniu.”

 

źródło: www.mz.gov.pl