ZNAJDŹ LEKARZA

poniedziałek, 17 Czerwiec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Kontraktowanie stomatologii w 2017 – pisma do Ministra Zdrowia

nil_mz_ikwpPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się 29 grudnia 2016 roku do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2017.

„Zgodnie z zapewnieniami Pana Ministra, wygłoszonymi na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 2 września 2016 r., o gotowości do dialogu w tej sprawie oraz woli uwzględnienia uwag lekarzy dentystów, przekazałem Panu w piśmie z 9 września 2016 r. uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pismem z dnia 3 listopada 2016 r. z prośbą o spotkanie w sprawie tych uwag zwrócił się do Pana Ministra Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Leszek Dudziński – Przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, lecz jego pismo pozostało bez odpowiedzi. Pomimo powyższego przy piśmie Pana Piotra Gryzy Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, które wpłynęło do Naczelnej Izby Lekarskiej w dniu 28 grudnia 2016 r., przekazany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z terminem zgłaszania uwag do 22 grudnia 2016  r.

Przesłany projekt nie uwzględnia uwag przekazanych Panu Ministrowi w piśmie z 9 września 2016 r. Wobec powyższego uważam, że niezbędne jest w tej sprawie spotkanie Pana Ministra z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, jej Prezesem, Wiceprezesem – Przewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL oraz przedstawicielami Komisji Stomatologicznej NRL.” – pisze Prezes NRL.

Wszystkie wymienione pisma poniżej w załącznikach.

źródło: NIL

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci