Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Naukowy zawrót głowy

NGZ_grafika Takiej propozycji dla autorów obronionych prac doktorskich i habilitacyjnych z różnych dziedzin stomatologii oraz studentów w Polsce jeszcze nie było. Organizatorzy Kongresu Unii Stomatologii Polskiej towarzyszącego 26. edycji CEDE (14-16 września 2017 r.), zapraszają do zgłaszania prac na sesję „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce“, która będzie przeglądem najważniejszych osiągnięć rodzimej stomatologii z ostatnich lat.

„NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY – NOWOŚCI W NAUCE”, to sesja, której celem jest danie możliwości lekarzom-praktykom, naukowcom, a także przedstawicielom przemysłu, wysłuchania autorów wybranych prac nagrodzonych na konferencjach Studenckich Kół Naukowych, obronionych w latach 2015 i 2016 wybranych doktoratów, jak również wybranych prac habilitacyjnych.

  • Bardzo rzadko autorzy takich prac mają możliwość przedstawienia swoich badań na szerszym forum, stąd Rada Naukowa Kongresu postanowiła zorganizować sesję, która będzie się składała z trzech części:
    część 1 – prace studentów, część 2 – doktoraty, część 3 – habilitacje.
  • Zapraszamy studentów i doktorantów do zgłaszania on-line prac do części 1 i 2 (szczegółowe informacje na www.cede.pl/2017/kongres/naukowy-zawrot-glowy/studenci/ oraz www.cede.pl/2017/kongres/naukowy-zawrot-glowy/doktoranci/).
    W Części nr 3 natomiast zostaną przedstawione prace habilitacyjne wybrane przez Radę Naukową Kongresu.
  • Celem sesji jest przybliżenie aktualnej polskiej nauki – praktyce, a także przemysłowi. Mamy nadzieję, że któreś z  prac warto będzie przełożyć na projekty produkcyjne.

Sesja odbędzie się w sobotę 16 września 2017 w pawilonie 15. Wstęp na sesję wolny dla wszystkich zainteresowanych polską nauką.

Prof. Marzena Dominiak, przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej:

Zapowiadaliśmy, że Kongres ma być docelowo platformą integracji polskiej stomatologii oraz inkubatorem naukowym. Sesja „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce“ to znakomita okazja do prezentacji autorskich badań na szerokim forum, również z udziałem praktyków. Dla wielu, prowadzone badania stają się sensem życia zawodowego. Bywa jednak, iż rzeczywistość niewystarczająco nagradza trud włożony w przygotowanie pracy, a o wynikach – tak skrupulatnie opracowywanych w każdej wolnej chwili – zapomina się tuż po obronie. Polska stomatologia nie może sobie pozwolić na stratę ciekawych badań, chcemy pokazać i wyróżnić autorów najlepszych prac, również studentów

Prof. Tomasz Konopka, współautor koncepcji sesji, członek Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej:

Celem sesji jest przybliżenie aktualnych osiągnięć polskiej nauki nie tylko i wyłącznie praktykom, ale także przemysłowi. Mamy nadzieję, że część prac warto będzie przełożyć na projekty produkcyjne. Nie zapominajmy, że CEDE to wydarzenie międzynarodowe, więc prezentowane prace mają szanse być docenione również zagranicą. Kongres FDI, który pokazał światu jak świetnie rozwija się polska stomatologia, to nie tylko jednorazowy sukces, to zobowiązanie do dalszej pracy. Gorąco zachęcam do zgłaszania prac i przede wszystkim uczestnictwa w sesji. To nic nie kosztuje, a korzyści mogą być bezcenne.

CEDE 2017