Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Wszczepiono pierwszy w Polsce implant całego zęba

dr.n.med.Maciej MichalakMinimalna inwazyjność, zredukowane ryzyko powikłań, natychmiastowy efekt estetyczny – pierwszy raz w Polsce wszczepiono implant będący repliką całego zęba – to nowa alternatywa dla tradycyjnych implantów i trójpunktowych mostów dentystycznych.

Zabieg przeprowadził dr. n. med. Maciej Michalak. Była to pierwsza tego typu operacja w Polsce przeprowadzona metodą implantów anatomicznych REPLICATE®.

Obecnie, standardową metodą w leczeniu implantologicznym jest tzw. zabieg dwufazowy. Po usunięciu zęba implantolog nawierca w kości otwór (łoże kostne). Następnie w przygotowane łoże kostne wkręca się implant i zabezpiecza go tak zwaną śrubą zaślepiającą. Zabieg kończy się zszyciem dziąsła. Na czas osteointegracji, czyli gojenia i zrastania implantu z tkanką kostną, wszczepione implanty pozostają ukryte w kości do 2 do 6 miesięcy. Dopiero po zakończeniu procesu gojenia można obciążyć implant stałą koroną protetyczną.

Nowy sposób wykorzystujący implanty anatomiczne redukuje inwazyjność zabiegu i czas leczenia. Sam zabieg trwa kilkanaście minut, odbywa się bez użycia skalpela, nie ma też potrzeby wiercenia w kości. – tłumaczy dr. n. med. Maciej Michalak, dyrektor medyczny w Maestria Clinic, który przeprowadził zabieg.

Do pełnej rehabilitacji brakującego zęba lub zębów, lekarz i pacjent potrzebują tylko 4 spotkań w ciągu sześciu miesięcy. Pierwsze spotkanie polega na wykonaniu tomografii, zebraniu wywiadu oraz wzięciu wycisku. Laboratorium Natural Dental Implants w Berlinie wytwarza ząb REPLICATE używając tytanu o jakości do zastosowań medycznych i cyrkonu. Drugie spotkanie to usunięcie zęba przy znieczuleniu miejscowym i wprowadzenie implantu anatomicznego w zębodół zaraz po usuniętym zębie. Trzecia wizyta jest kontrolna – ma tylko i wyłącznie ocenić tempo gojenia, które przebiega pod wcześniej przygotowaną koroną. Ostatnia wizyta może nastąpić po pół roku, a nawet później. Na ostatniej wizycie korona tymczasowa jest wymieniana na koronę ostateczną. Warto zwrócić uwagę na fakt, że korona tymczasowa jest pełnoceramiczna – to korona cyrkonowa, wykonana z materiału, z którego wykonuje się również korony ostateczne.

8.05.2017_Pierwszy w Polsce impl ant całego zębaJesteśmy po zabiegu wykonania implantu anatomicznego Replicate. Zabieg przyszedł zgodnie z planem – trwał kilkanaście minut. Po znieczuleniu pojedynczego zęba pacjenta, został on usunięty w sposób bezbolesny. W przepłukane i przygotowane miejsca po ekstrakcji, założony został implant, który pasuje idealnie do kształtu po korzeniu zęba. Następnie przycementowano koronę tymczasową, która już na samym początku wygląda bardzo estetycznie i jakością różni się znacząco od konwencjonalnych koron tymczasowych. Rozmawiając z pacjentem, zaraz po zabiegu dostaliśmy informację, że pacjent nie czuł żadnego elementu zabiegu, od znieczulenia począwszy, aż po usunięcie zęba, implantację i przycementowanie korony. Jest to zabieg dużo bardziej przyjemny dla pacjenta w porównaniu z konwencjonalną implantacją, gdzie używany jest skalpel, wierci się w kość i szyje dziąsło. Tutaj nie było takiej konieczności – taka jest zresztą standardowa procedura. – relacjonuje dr. Michalak

Implant anatomiczny Replicate jest wykonany z tytanu, aczkolwiek część tytanowa chowa się w kości. Cała nadbudowa ponad dziąsło jest wykonana z cyrkonu. Cyrkon jest materiałem przypominającym ceramikę, jest biały dzięki czemu zapewnia pełną estetykę oraz zabezpiecza wygląd odbudowanego zęba na lata. Nawet kiedy dojdzie do zaniku kości lub dziąsła, odsłaniając kawałek implantu, tytan nie wystaje tak, jak to ma miejsce w implantach konwencjonalnych.

Więcej o implantach anatomicznych i bezbolesnych zabiegach stomatologicznych dowiecie się Państwo na stronie maestria.clinic.


 

Maestria Digital Dental and Face Clinic to nowoczesna klinika w centrum warszawskiego Mokotowa. Stworzona została dla pacjentów oczekujących ponadstandardowych efektów, zarówno w kompleksowym leczeniu implantologicznym, jak i w stomatologii i medycynie estetycznej. Techniki leczenia dobierane są w oparciu o najnowsze naukowe odkrycia w światowej stomatologii, klinika często wdraża rozwiązania jako pierwsza w kraju.