Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Szerszy zakres refundacji w walce z próchnicą u dzieci

fluoryzacja_IKWPMinisterstwo Zdrowia wypowiada walkę próchnicy wśród dzieci. Resort rozszerza zakres refundowanych usług stomatologicznych dla najmłodszych. Przygotował nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.

Próchnica dotyka ponad 90 proc. siedmiolatków. Jest najczęściej występującą zakaźną chorobą przewlekłą występującą u dzieci i młodzieży. Naczelna Rada Lekarska już wielokrotnie alarmowała, że obecnie publiczna opieka stomatologiczna nie jest w stanie jej zatrzymać. Dla wielu rodziców przeszkodą są wciąż koszy leczenia mleczaków. Dlatego w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad przywróceniem opieki stomatologicznej w szkołach. Według oficjalnych informacji na stronie MZ prace na projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są w fazie wstępnej. Z tego względu kwestie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach, w tym również opieki stomatologicznej, nie zostały jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięte. Ministerstwo nie planuje jednak nakładać na samorządy obowiązku finansowania tworzenia gabinetów dentystycznych w szkołach. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie przedstawicieli MZ z lekarzami dentystami. Decyzja dotycząca działań, które będą miały zwiększyć dostęp do świadczeń dentystycznych dla dzieci w wieku szkolnym, zapadanie po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron.

Objęcie refundacją większej liczby usług oraz powrót gabinetów stomatologicznych do szkół mogą jednak nie wystarczyć. W Polsce brakuje przed wszystkim stomatologów dziecięcych. W całym kraju jest ich zaledwie 200.

źródło: Ministerstwo Zdrowia, esculap.com