Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

2 część konferencji naukowej Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

W dniu 9 października br, podczas konferencji naukowej, poświęconej roli lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi – dr Mark Parascandola z National Cancer Institute z USA przedstawił dowody naukowe na skuteczność profilaktyki nowotworów w gabinecie lekarza dentysty potwierdzające, że lekarz dentysta w przypadku zmian nowotworowych w jamie ustnej jest tzw. lekarzem pierwszego kontaktu, który może zaobserwować niepokojące zmiany i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki. Wiedza lekarzy uczestniczących w konferencji została poszerzona o kompleksową kontrolę bólu w gabinecie stomatologicznym u pacjenta przez, w trakcie i po leczeniu onkologicznym, wykład poprowadziła dr n. med. Agnieszki Pacyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Już w najbliższą sobotę, w dniu 16 października br, lekarze dentyści wezmą udział w drugiej części konferencji naukowej. Wiodącymi tematami tego wydarzenia, będzie opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym oraz postępowanie z pacjentem onkologicznym zgodnie z wytycznymi National Cancer Institute.

Wybitni eksperci z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprowadzą panele na temat protetyki, leczenia zachowawczego i endodontycznego, leczenia chirurgicznego pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz higieny jamy ustnej u pacjenta onkologicznego.

Organizatorem konferencji naukowej jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB), Warsaw School of Center Epidemiology and Prevention, oraz Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Wydarzenie zostało przygotowane we współpracy z Programem Tu Nie Boli, Fundacją Alliance for Innovation oraz National Cancer Institute, Partnerami wydarzenia. Głównego wsparcia w organizacji konferencji udzieliła firma Kol- Dental. W pomoc były zaangażowane również firmy Kuraray Noritake Polska, Johnson & Johnson Poland Listerine oraz firmy Aflofarm Farmacja Polska i Curasept Polska.

Organizatorzy przypominają, że na konferencję w dniu 16 października br. można rejestrować się przez witrynę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Warunkiem udziału jest uczestnictwo w konferencji, która odbyła się w dniu 9 października br. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne

Więcej informacji o wydarzeniu dostępne na stronie www.tunieboli.pl zakładka lekarz i www.septodont.com.pl.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: www.izba-lekarska.pl>zakładka: punkty edukacyjne> zakładka: szkolenia

Bezpośredni link do rejestracji na drugą cześć konferencji – 16 października br.:

https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=347