Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

25-lecie Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

16_nil_logo1 miniNaczelna Rada Lekarska ogłosiła termin obchodów jubileuszu 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W dniach 5-6 grudnia 2014 roku w Warszawie zaplanowano debaty i sesje poświęcone najważniejszym problemom w ochronie zdrowia po 1989 roku, jak i historycznym wydarzeniom związanym z działalnością samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w wolnej Polsce. 

Wśród zaproszonych gości na poszczególne sesje tematyczne są m.in. wszyscy ministrowie zdrowia urzędujący w Polsce od 1989 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich, lekarze Posłowie i Senatorowie, przedstawiciele Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, szefowie niemieckiego, czeskiego i słowackiego samorządu lekarskiego, europejskie władze Światowej Federacji Dentystycznej, prezesi samorządów zaufania publicznego oraz szefowie polskich i zagranicznych towarzystw medycznych.

Jubileusz został objęty Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – 25 lat Wolności.

„Obchody 25-lecia samorządu lekarskiego to ukoronowanie zmian, jakie w zawodzie lekarza i lekarza dentysty ukształtowały się w wolnej Polsce. Najnowsza historia samorządu to historia odrodzonej Polski, która po 1989 roku musiała wyzwolić się z ograniczeń, zmienić podejście do organizacji systemowych i na nowo otworzyć się na współpracę ze światem. 25 lat temu nieodwracalnie zaczął kształtować się nowy system ochrony zdrowia. Należy podkreślić, że walka, także ta samorządowa, o oczekiwane przez wszystkich zmiany była i jest skuteczna wyłącznie przy zachowaniu solidarnej postawy całego środowiska zawodowego oraz podczas rzeczowego dialogu z otwartymi na dyskusję decydentami” – powiedział dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

W programie między innymi debata pt. „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” i uroczysta gala w Teatrze Narodowym. Program w całości dostępny na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej.


 

NACZELNA IZBA LEKARSKA historycznie: 

Pierwsza polska organizacja samorządowa lekarzy – Collegium Medicorum Gedanensis – powstała na początku XVII w. w Gdańsku. Powołali ją lekarze w celu ograniczenia działalności znachorów i szarlatanów. Przed rokiem 1918 polski samorząd lekarski działał na terenie zaboru austriackiego i pruskiego. Po okresie niewoli, w odrodzonej Polsce w 1921 roku izby lekarskie powołano ustawą sejmową. W 1934 roku znowelizowano ustawę, a w 1938 roku powołano izby lekarsko-dentystyczne. Okupacja niemiecka, a po niej sowiecka, zdegradowały działalność samorządową kraju. W 1945 roku wznowiono działalność izb, ale poprzez wprowadzenie zarządców komisarycznych w 1946 roku przez ówczesny resort zdrowia, próba ta powiodła się w ograniczonym stopniu. W 1952 roku izby przestały istnieć. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów odrodził się 17 maja 1989 roku – w tym dniu uchwalono ustawę o izbach lekarskich. Przyczynili się do tego lekarze i lekarze dentyści z różnych środowisk opozycyjnych, naukowych, politycznych, w tym lekarze i lekarze dentyści ze związku zawodowego „Solidarność”, działacze Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, lekarze-posłowie na Sejm RP. W 1991 roku NIL opracowała Kodeks Etyki Lekarskiej, poprawiony i uzupełniony w 2003 roku, który przedstawiany jest jako wzór kodeksu etyki lekarskiej w innych krajach europejskich. 

Naczelna Izba Lekarska zrzesza obecnie niemal 182 tys. lekarzy i lekarzy dentystów z 23 Okręgowych Izb Lekarskich i Izby Wojskowej. Do głównych zdań NIL należy: ustanawianie zasad etyki lekarskiej, przyznawanie prawa wykonywania zawodu, sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu, zawieszanie prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie, reprezentowanie i obrona interesów lekarzy, działalność szkoleniowa oraz informacyjna.

 

NRL