Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI

9 warsztatów, Podium Główne, Podium Aktywnych Implantologów, 31 wystawców, 21 uzyskanych umiejętności implantologicznych, 138 uczestników, 22 wykładowców oraz zaproszeni goście – 8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI już za nami. Pomimo skromniejszej formy w stosunku do ubiegłych edycji zarówno zaproszeni goście, jak i lekarze implantolodzy stawili się licznie, a wśród uczestników nie zabrakło obcokrajowców.

 

fot 3Gośćmi honorowymi Kongresu byli: dr Kenneth Judy, założyciel ICOI przed 40 laty, Craig Johnson, dyrektor generalny ICOI, Karl-Heinz Glasser, dyrektor generalny DGOI oraz prof. (NYU) dr Ady Palti. Podczas uroczystej gali wręczono certyfikaty absolwentom Curriculum Implantologii i nowym posiadaczom tytułów Fellowship i Diplomate oraz zaproszonym gościom. Z okazji 10-lecia PSI specjalną statuetkę wręczono prof. Adyemu Palti, od lat wspierającemu PSI w DGOI i w bieżącej działalności. Zaskoczeniem i bardzo miłą niespodzianką była decyzja DGOI, które postanowiło nadać tytuł honorowego członka DGOI prezydentowi PSI, dr. Mariuszowi Dudzie. Jako że tylko 3 osoby na świecie mogą poszczycić się tym tytułem, jest to wyjątkowo cenne wyróżnienie.

 

Pierwszego dnia lekarze mieli możliwość wyboru 3 z 9 zaproponowanych przez organizatorów warsztatów, podczas których nie tyle poznali tajniki implantologii, co aktywnie i praktycznie mogli pracować na fantomach i preparatach zwierzęcych. Lekarze ćwiczyli swoją precyzję i poznawali możliwości kolejnych systemów oraz technik augmentacji. Wiodącymi tematami Kongresu były zagadnienia związane z augmentacjami, sinus liftingiem, powikłaniami oraz aktualnymi trendami w implantologii. Wśród wykładowców znaleźli się reprezentanci DGOI, członkowie i przyjaciele PSI oraz zaproszeni przez sponsorów prelegenci z kraju i zagranicy.

fot 2

Równolegle do warsztatów przedkongresowych odbywały się organizowane co dwa lata Egzaminy Umiejętności Implantologicznych Fellowship i Diplomate. Tym razem wspólna Komisja Egzaminacyjna Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI oraz DGOI i ICOI obradowała w składzie: prof. (NYU) dr Ady Palti, prof. dr hab. Ryszard Koczorowski, dr n. med. Mariusz Duda, dr n.med. Dariusz Pituch, dr hab. Krzysztof Osmola. Egzamin Międzynarodowej Umiejętności Implantologicznej Fellowship/Diplomate został przeprowadzony zgodnie z zaawansowanymi programami uznawania kwalifikacji w zakresie implantologii stomatologicznej według kryteriów ICOI. Członkowie PSI/DGOI/ICOI, którzy przystąpili do egzaminów, wcześniej dostarczyli do wglądu dokumenty poświadczające pomyślne ukończenie szkolenia z implantologii, przegląd przypadków własnych pacjentów, gdzie zastosowano leczenie implantologiczne. Musieli również uczestniczyć w warsztatach przedegzaminacyjnych i zdać pomyślnie egzamin ustny.

fot. 1

Do egzaminu przystąpiło 15 lekarzy zdających na poziomie Fellowship oraz 6, którzy aplikowali do stopnia Diplomate, a dwa lata wcześniej uzyskali Umiejętność Fellowship. Uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających otrzymanie Międzynarodowych Umiejętności Implantologicznych Fellowship i Diplomate miało miejsce w sobotę (15 czerwca) w trakcie obrad Podium Głównego.

Podczas uroczystej ceremonii w pierwszej kolejności certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia Curriculum Implantologii PSI/ICOI/DGOI 8+2 otrzymali absolwenci szkolenia w edycji 2011-2013. Tym razem po raz pierwszy oprócz certyfikatów zostały przyznane nie tylko polskie punkty edukacyjne NIL, ale również 141 punktów Continuing Education Units (CEU) nadane przez DGOI. ​

 

REDAKCJA