ZNAJDŹ LEKARZA

wtorek, 23 Lipiec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych

Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych szczęki i żuchwy jest złożona, dlatego też obowiązkiem lekarza praktyka jest jej perfekcyjna znajomość. Stomatolog powinien wiedzieć, które struktury anatomiczne są przepuszczalne dla promieniowania, a które nieprzepuszczalne. Znajomość prawidłowej anatomii rentgenowskiej jest ważna podczas diagnostyki różnicowej ze zmianami patologicznymi. Najlepszym sposobem na zobrazowanie prawidłowej anatomii rentgenowskiej jest przedstawienie szeregu przykładów, dlatego w artykule zaprezentowano zdjęcia wewnątrzustne szczęki i żuchwy, na których liczbami arabskimi oznaczono struktury anatomiczne, natomiast liczbami rzymskimi numery zębów.

Piśmiennictwo:

1. Różyło-Kalinowska I., Różyło T.K.: Współczesna radiologia stomatologiczna. Czelej, Lublin 2012.

2. White S.C., Pharoah M.J.: Radiologia stomatologiczna. Red. Wyd. pol. T.K. Różyło, Wyd. Czelej, Lublin 2002.

 

Autorzy:
prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło, lek. dent. Magdalena Piskórz
Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci