Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Apel Komisji Stomatologicznej w sprawie szkoleń podyplomowych

16_nil_logo1 28 listopada Komisja Stomatologiczna NRL zwróciła się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szkoleń podyplomowych w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych. Chodzi o zmiany w systemie szkolenia podyplomowego, które w obliczu coraz większej liczby stomatologów specjalistów w wieku emerytalnym stają się sprawą konieczną do zrealizowania.

Po pierwsze zatem, jak proponuje KS NRL, należy ułatwić dostęp do kształcenia specjalizacyjnego. Po drugie – zmienić przepisy akredytacyjne „dla jednostek wyrażających wolę prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych”, co „szczególnie dotyczny możliwości realizowania tego kształcenia w indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich”.

„Komisja dostrzega również – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej – konieczność zmian w samych programach specjalizacyjnych. Istnieje potrzeba ich urealnienia. Programy specjalizacyjne w dużej mierze pokrywają się z programami nauczania w trakcie studiów, a zatem obejmują wiedzę i umiejętności, które lekarz dentysta powinien nabyć w trakcie studiów. Szkolenie specjalizacyjne powinno być silnej ukierunkowane na praktyczną wiedzę i umiejętności obejmujące konkretną specjalizację lekarsko-dentystyczną”.

NRL