Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Beata Dejak z nominacją profesorską

źródło: http://www.dejak-stomatolog.plPrezydent Andrzej Duda 27 września 2016 r. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył akty nominacyjne 67 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród naukowców, którzy otrzymali nominacje profesorskie znalazła się profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Beata Dejak. 

Prof. Beata Dejak studiowała w Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Łódzkiej Akademii Medycznej. W 1999 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wpływ kształtu i wielkości wkładów koronowo-korzeniowych na naprężenia w tkankach odbudowanych zębów”, a w 2005 roku została mianowana na stanowisko adiunkta. Obroniła rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena wytrzymałości i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia”. Od 7 lat pełni funkcję Kierownika Zakładu Protetyki Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi. W 2013 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego UM w Łodzi.

Dotychczasowy dorobek naukowy Prof. Dejak to ponad 120 prac, spośród których wiele ukazało się w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Beata Dejak jest również laureatką 10 indywidualnych nagród naukowych rektora UM w Łodzi i wielu nagród czasopism stomatologicznych.

 

źródło informacji i zdjęcia: www.dejak-stomatolog.pl