Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Cellivia – pierwszy w Polsce Bank Tkanek i Komórek z obszaru jamy ustnej dołącza do Mapy Innowacji w ochronie zdrowia!

Cellivia, poznańska firma biotechnologiczna, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła działalność w obszarze bankowania tkanek i komórek z miazgi zębów stałych, mlecznych oraz tkanki dziąsła, dołączyła ze swoim projektem CELLsaving do Mapy Innowacji stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia. CELLsaving to usługa spółki, która umożliwi pacjentom dostęp do medycyny regeneracyjnej i innowacyjnych terapii zaawansowanych ATMP-HE oraz ATMP.

Cellivia na Mapie Innowacji w ochronie zdrowia!

Mapa Innowacji to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia, której celem jest zebranie innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia w jednej przestrzeni, z możliwością łatwego wyszukania interesujących projektów. Ministerstwo wskazuje, że innowacje w ochronie zdrowia powinny służyć usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mieć na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń medycznych.

Uwzględnione na mapie usługi i produkty mają służyć pacjentom oraz personelowi medycznemu w ulepszeniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dać dostęp do najlepszej opieki i wsparcia.

#CELLsaving – dostęp do medycyny regeneracyjnej

#CELLsaving – projekt uwzględniony na Mapie Innowacji – powstał, aby umożliwić pacjentom dostęp do medycyny regeneracyjnej i terapii zaawansowanych. Bank Tkanek i Komórek Cellivia umożliwia bankowanie materiału biologicznego z obszaru jamy ustnej – tkanki dziąsła i miazgi zęba w celu wykorzystania go w terapiach medycyny regeneracyjnej.

Spółka planuje dalszy rozwój projektów badawczo-rozwojowych dot. komórek macierzystych miazgi zęba, dziąsła i wydzielanych przez nie egzosomów. Priorytetem jest stomatologia, w tym leczenie chorób przyzębia. Więcej o projekcie CELLsaving na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/mapa-innowacji

Bank tkanek i komórek dla rozwoju innowacyjnych terapii zaawansowanych

Misją Cellivia jest zapewnienie dostępu do medycyny spersonalizowanej i terapii zaawansowanych. W odpowiedzi na rozwój medycyny oraz wyraźny wzrost zapotrzebowania na innowacyjne terapie zaawansowane, spółka zdecydowała się rozpocząć działalność w zakresie bankowania materiału biologicznego na cele terapeutyczne dla pacjentów.

Rozwój innowacyjnej medycyny to przede wszystkim umożliwienie pacjentom dostępu do najnowszych osiągnięć naukowych. Pacjenci z całego świata, którzy korzystają z usług stomatologicznych w Polsce i zbankują materiał w naszym banku tkanek i komórek będą mogli skorzystać z własnego materiału biologicznego do wytwarzania leku terapii zaawansowanych do zastosowania w celach terapeutycznych i regeneracyjnych, podkreśla Zuzanna Stern, Prezes Cellivia SA.

Poznańska firma Cellivia SA, część większej grupy firm działających w obszarze innowacji, od lat prowadzi działalność naukowo-badawczą i projekty związane z wykorzystaniem komórek pochodzących z miazgi zębów i dziąsła. Obecnie Cellivia prowadzi badania nad właściwościami biologicznymi komórek z obszaru jamy ustnej pod kątem ich dużej zdolności do regeneracji. Efektem badań będzie opracowanie technologii wytwarzania leków terapii zaawansowanych, które umożliwią zabiegi regeneracyjne i rekonstrukcyjne w obszarze jamy ustnej. Wyniki badań zostaną wdrożone podczas opracowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej na potrzeby ograniczenia rozwoju chorób przyzębia i zapaleń błony śluzowej jamy ustnej oraz regeneracji tkanek u pacjentów. Cellivia dysponuje nowoczesną infrastrukturą laboratoryjną. Dotychczas zespół opracował metody pozwalające na efektywne pozyskiwanie ściśle określonych populacji komórek z jamy ustnej, które z uwagi na swoje właściwości, stanowią cenne źródło komórek macierzystych.

W br. Cellvia otrzymała pozwolenie na działalność jako Bank Tkanek i Komórek z obszaru jamy ustnej.

Cellivia jest członkiem Polskiej Sieci Biobanków oraz Związku Firm Biotechnologicznych BIOFORUM.