Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Chirurdzy twarzowo-szczękowi alarmują: wady zgryzu to problem ponad 90% Polaków

Według Światowej Organizacji Zdrowia wady zgryzu są trzecim, po próchnicy i chorobach przyzębia, najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym jamy ustnej. – Badania pokazują, że z ich powodu cierpi ponad 90% Polaków, a co drugi z nich powinien być leczony ortodontycznie. Nie wszystkie wady zgryzu mogą jednak zostać wyleczone przez ortodontę. Coraz więcej przypadków trafia do chirurgów twarzowo-szczękowych – mówi dr n. med. Rafał Nowak.

Tendencja do tego, by dobrze wyglądać, jest bardzo istotna wśród Polaków od lat. Wciąż aktualne są przeprowadzone trzy lata temu badania CBOS, z których wynika, że aż 87% Polaków przywiązuje do wyglądu dużą wagę, a blisko trzy czwarte (70%) uznaje, że ma on duży lub bardzo duży wpływ na powodzenie w życiu osobistym oraz w przebiegu kariery zawodowej. Zdaniem specjalistów tego trendu nie osłabiła nawet pandemia i konieczność noszenia maseczek zakrywających twarz. Chcemy się prezentować jak najlepiej.

Tymczasem jednym z najczęstszych czynników mogących obniżać naszą atrakcyjność są wady zgryzu, z którymi boryka się zdecydowana większość naszego społeczeństwa. Potwierdzają to liczne badania psychologiczne wskazujące na związek pomiędzy estetyką twarzy a prawidłowym funkcjonowaniem społecznym.

Leczenie ortodontyczne czeka co drugiego Polaka

Nieprawidłowy zgryz to problem, który dotyka zdecydowaną większość Polaków. Jak mówi dr n. med. Rafał Nowak z wrocławskiego Medicus Clinic, badania wskazują, że leczeniu ortodontycznemu lub ortognatycznemu powinna poddać się prawie połowa mieszkańców naszego kraju.

Jako wadę zgryzu rozumiemy każdą nieprawidłowość dotyczącą budowy, liczby czy położenia zębów, która może skutkować zaburzeniami funkcjonalnymi lub estetycznymi. To na przykład, widoczne podczas uśmiechu, nierówno ustawione zęby czy trudności w gryzieniu pokarmów. Typowe wady z powodzeniem leczone są w gabinetach ortodontycznych. Bardziej złożonym problemem są wady szkieletowe i tu już zagłębiamy się w innego rodzaju aspekty. Wada szkieletowa występuje wtedy, gdy podstawy kostne, w których umieszczone są zęby, są w nieprawidłowy sposób wykształcone. Takie wady w obrębie kości twarzy w celu ich skutecznej eliminacji wymagają postępowania interdyscyplinarnego ortodontyczno-chirurgicznego – mówi dr Rafał Nowak.

Fot. Medicus Clinic

Jakie są główne problemy wynikające z wad zgryzu?

Wady zgryzu utrudniają codzienne funkcjonowanie. Problemem mogą być np. trudności z przyjmowaniem pokarmów, z oddychaniem, ale także zaburzona estetyka i proporcje twarzy. Szczególnie w wadach szkieletowych mamy do czynienia z dużym wpływem tych nieprawidłowości na wygląd twarzy.

Kości szczęki i kości żuchwy mogą być rozwinięte w nadmiarze, niedorozwinięte lub umieszczone w nieprawidłowych relacjach względem siebie. To wszystko wpływa na wygląd twarzy, bo jest widoczne w zaburzonej estetyce tkanek miękkich. Takie przyczyny można jednak usunąć poprzez odpowiednie leczenie chirurgiczne – podkreśla lek. stom. Szymon Przywitowski, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Medicus Clinic.

Kiedy wada zgryzu wymaga ortognatyki?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań w gabinetach ortodontycznych. Żeby na nie odpowiedzieć należy najpierw zdiagnozować, z jakim rodzajem wady zgryzu mamy do czynienia. Od diagnozy zależy, czy powinniśmy się zgłosić do ortodonty, czy do chirurga twarzowo–szczękowego, jak długo potrwa usuwanie wady, jaką metodą i jaki będzie efekt leczenia. Poza tym należy pamiętać, że wady szkieletowe wymagają ścisłej współpracy lekarza ortodonty i chirurga szczękowo–twarzowego, gdyż żaden z nich samodzielnie nie rozwiąże skutecznie problemu pacjenta.

Fot. Medicus Clinic

Ortognatyka

WAŻNE! Ortognatyka jako gałąź chirurgii twarzowo-szczękowej zajmuje się diagnostyką oraz chirurgicznym leczeniem wad zgryzu, które są efektem nieprawidłowego rozwoju kości twarzy.

W uproszczeniu można powiedzieć, że chirurgia ortognatyczna jest potrzebna tam, gdzie nie wystarcza już ortodoncja.

Wady kości twarzoczaszki mogą obejmować żuchwę oraz szczękę, a także inne kości budujące szkielet twarzy.

Zabieg wykonuje się wewnątrz jamy ustnej pod znieczuleniem ogólnym.

Chirurgiczne leczenie wad zgryzu to szansa na poprawę wyglądu twarzy i komfortu życia. Warto zadbać o odpowiednie leczenie, szczególnie że w grę wchodzą nie tylko aspekty estetyczne, ale przede wszystkim zdrowotne.

Oprac. Medicus Clinic

Fotografie. Medicus Clinic