Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Najlepsze studia dentystyczne w Collegium Medicum UJ

Ranking medyczny

Najlepszą uczelnią medyczną – według „Perspektyw” – zostało Collegium Medicum UJ. Ta sama uczelnia oferuje najlepsze studia dentystyczne. Na drugim miejscu uplasował się Warszawski Uniwersytet Medyczny. Trzecie zajął Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

CM UJ wyprzedziło warszawską uczelnię o zaledwie 3,7 punktu, a znajdującą się na trzecim miejscu uczelnię poznańską – o 6,66 punktu. Dalsze miejsca zajęły uniwersytety medyczne z Gdańska, Wrocławia, Łodzi i Białegostoku. Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego zajęły także miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu ogólnego, uwzględniającego wszystkie typy uczelni (WUM – 8. miejsce, UM im. Karola Marcinkowskiego – 11. miejsce). Do drugiej dziesiątki tego rankingu trafiły Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (odpowiednio 11., 14., 17. i 19. miejsce). Największą ilość publikacji i cytowań miał Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Krakowskie Collegium Medicum zwyciężyło także w kategorii najlepszych studiów dentystycznych. Wyprzedziło WUM o 1,75 punktu, a trzeci UM w Poznaniu – o 4,07 punktu. W tym zestawieniu brano pod uwagę kierunki lekarsko-dentystyczny, higienę dentystyczną i techniki dentystyczne.

Uczelnie oceniano według 33 kryteriów podzielonych na sześć grup: innowacyjność, prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Ranking objął 88 placówek, w tym 11 uczelni medycznych. Ranking przygotowała kapituła nadzorowana przez prof. Michała Kleibera, prezesa PAN.

Kierunki dentystyczne:
1. Collegium Medicum UJ
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
4. Gdański Uniwersytet Medyczny
5. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
7. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
10. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

źródło: Perspektywy
J.A.