Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Curriculum implantoprotetyczne w Duda Clinic: nowe terminy

Stomatologia kalendarium CIP 2016Znane są już nowe terminy szkoleń z cyklu Curriculum Implantoprotetyczne w Duda Clinic College of Dental Medicine, mających na celu przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu implantoprotetyki stomatologicznej lekarzom dentystom, którzy nie mają doświadczenia implantologicznego lub implantoprotetycznego, mają niewielkie doświadczenie lub chcą usystematyzować dotychczasowy zasób nabytych wiadomości. Szkolenia odbędą się 5 maja i 29 września. Każde z nich trwać będzie 8 dni.

Szkolenia będą obejmować wprowadzenie do implantoprotetyki, warsztaty implantoprotetyczne, podstawy okluzji, warsztaty praktyczne z okluzji, nowoczesne technologie w implantoprotetyce – integrację skanowania i obrazu tomografii komputerowej, warsztaty skanowania, common rail w cyfryzacji implantoprotetyki, koncepcję korekcji wad zgryzu dla implantoprotetyki. Tematyka będzie obejmować: rodzaje prac implantoprotetycznych, planowanie, etapy pracy, modelowanie diagnostyczne, odsłonięcie implantów, profil wyłaniania, wyciski z transferami, dobór łączników, materiałów, próba klucza, przymiarka podbudowy, oddanie pracy, korekty, podstawy okluzji, współpraca z technikiem, analiza i rejestracja zwarcia u pacjentów uzębionych, w brakach częściowych, w bezzębiu, rejestracja zwarcia a ustalenie zgryzu konstrukcyjnego. Przyszłość w implantoprotetyce CAD CAM, koncepcja korygowania wad zgryzu przy pomocy szyn Clear Aligner, repozycje zębów w implantoprotetyce ze względu na estetykę oraz funkcjonalność przyszłej odbudowy, zastosowanie metody termoformowania w implantologii i implantoprotetyce. Edukacja w protetyce i implantologii – porównanie standardów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje o szkoleniach

Termin majowy

Termin wrześniowy