Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nie wszyscy dentyści muszą rejestrować obroty na kasach fiskalnych

shutterstock_94817467Gabinety stomatologiczne, które większość swoich usług wykonują w ramach kontraktu z NFZ, a niewielką część na rzecz pacjentów prywatnych, nie muszą ewidencjonować obrotu na kasie. Dotyczy to tych placówek, których prywatne świadczenia nie są warte więcej niż 20 tysięcy złotych rocznie (lub proporcjonalnie w danym roku) – donosi „Dziennik Gazeta Prawna” i portal esculap.com. 

Media powołują się na interpretację ministra finansów z 28 października bieżącego roku „Pierwotnie fiskus uważał, że obowiązek ewidencjonowania obrotu bez względu na jego wartość dotyczy też centrów medycznych. Takie stanowisko przedstawił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2015 r. (…) Z tym jednak nie zgodził się minister finansów i zmienił interpretację dyrektora katowickiej izby”.

Według ministra „obowiązek ewidencji usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (…) dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. lekarzy i lekarzy dentystów. Przyznał też, że w przypadku centrum medycznego decyduje limit obrotu na rzecz indywidualnych klientów, tj. 20 tys. zł”.

„Do limitu nie wlicza się świadczeń NFZ, gdyż to fundusz jest nabywcą usług. Pacjent nie uczestniczy w ich rozliczaniu. Dlatego jeśli lekarz prowadzi praktykę na kontrakcie z NFZ, nie musi ewidencjonować obrotu na kasie fiskalnej” – dodaje portal esculap.com.

„Dziennik Gazeta Prawna”, esculap.com