Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Dni Stomatologii Współczesnej w Warszawie

Kurier Dni Stomatologii_IMG_5131Dni Stomatologii Współczesnej przyciągnęły do warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki rzeszę zainteresowanych najnowszymi trendami. Wystawę sprzętu i wykłady odbywające się w ramach konferencji odwiedziło w sumie blisko 500 osób. Miesięcznik „Stomatologia” był patronem medialnym wydarzenia.

Program naukowy konferencji podzielony został na kilka sesji wykładowych, dotyczących różnych dziedzin stomatologii, oraz na tzw. sesje doskonalące autorstwa lek. dent. Krzysztofa Polanowskiego. Piątek upłynął pod znakiem periodontologii i ortodoncji oraz wykładu dotyczącego materiałów termoplastycznych. W sobotę goście mieli okazję wysłuchać odczytów na temat stomatologii dziecięcej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją. Dodatkowo – równolegle z sesją dotyczącą stomatologii dziecięcej – odbywały się warsztaty praktyczne dla lekarzy dentystów i techników, dotyczące rekonstrukcji zachowawczych i protetycznych.

Opiekę naukową i merytoryczną, jakość wystąpień zapewnił Komitet Naukowy, w którego skład wchodziły: prof. dr hab. n. med. Renata Górska, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk (członkinie Rady Naukowej „Stomatologii”), dr hab. n. med. Agnieszka Mielcarek oraz dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska.

Sesję periodontologiczną rozpoczął, z pewnym opóźnieniem, wykład prof. dr hab. Renaty Górskiej: „Blaski i cienie leczenia niechirurgicznego chorób przyzębia”. Następnie o „Zastosowaniu autologicznej membrany fibrynowej PRF (Platelet Rich Fibryn) w chirurgii periodontologicznej” mówiła dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska. Leczenie ortodontyczne i ewolucja zmian przednowotworowych w jamie ustnej były z kolei tematem wystąpień dr hab. n. med. Ewy Czachorowskiej i prof. dr. hab. n. med. Tomasza Konopki.

Szczególnie ciekawy punkt sesji ortodontycznej stanowiło wystąpienie dr hab. n. med. Małgorzaty Zadurskiej oraz lek. dent. Marty Krasny i lek. dent. Anny Wasiewicz. Poruszyły one ważny – zarówno dla stomatologów, jak i dla wielu pacjentów – problem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Ożywioną dyskusję wywołał także wykład o postępowaniu protetyczno-ortodontycznym w przypadkach zaburzeń czynnościowych w obrębie układu ruchowego narządu żucia. Wystąpienie dr hab. n. med. Jolanty Kostrzewy-Janickiej poruszyło słuchaczy, a tym samym znacznie wydłużyło czas wykładu. Wyznaczony na godzinę 17:15 odczyt dr hab. n. med. Zadurskiej na temat celów, możliwości i ograniczeń współczesnej ortodoncji zaczął się ze sporym opóźnieniem.

Duże zainteresowanie wzbudziło także spotkanie z profesor Galiną Biloklytską, prezes Ukraińskiego Towarzystwa Periodontologicznego, kierownik Wydziału Leczenia Stomatologicznego Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w Kijowie. Goście mieli okazję porozmawiać z panią profesor o tym, jak wygląda ukraiński rynek stomatologiczny, jaka jest jego przeszłość, teraźniejszość i jakie perspektywy się przed nim rysują.

Wystawa sprzętu stomatologicznego towarzysząca konferencji przyciągnęła w tym roku kilkadziesiąt firm i wydawnictw związanych ze stomatologią. Organizatorem Dni Stomatologii Współczesnej był Zarząd Targów Warszawskich SA.

KA