Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Druga edycja Dental Fashion

Łódzki oddział PTSS po raz drugi zorganizował konferencję pod hasłem Dental Fashion. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w miniony weekend na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i przyciągnęła aż 800 gości. Wielu z nich odwiedziło także stoisko miesięcznika „Stomatologia” – patrona medialnego imprezy.

W programie znalazły się wykłady dotyczące m.in. implantologii („Spersonalizowane leczenie implantologiczne w chirurgii ortognatycznej” prof. dr hab. n. med. Marcina Kozakiewicza), okluzji („Rozwiązanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora” tech. Dent. Piotra Nagadowskiego) czy technik medycyny estetycznej i ich wykorzystania w gabinecie stomatologicznym (wystąpienie pt. „Toksyna botulinowa w praktyce klinicznej” lek. med. Moniki Królikowskiej).

Nie zabrakło również tematyki endodontycznej („Nowe narzędzia, nowe możliwości – szybciej, łatwiej, Endo.” – lek. dent. Katarzyna Fabjańska) i prawnej (o odpowiedzialności karnej za błąd medyczny popełniony w pracy zespołowej mówił prof. Rafał Kubiak). Podczas przerw między wykładami można było zapoznać się z ofertą wystawców, w tym naszego czasopisma.

Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach. Prócz relacji w serwisach branżowych, reportaż z wydarzenia zamieściła TVP Łódź.

Dental Fashion 2 to konferencja, której celem jest zaprezentowanie najnowszych trendów ze świata stomatologii. Prelekcje autorstwa uznanych autorytetów mają zaznajamiać studentów i młodych lekarzy z aktualnościami i nowinkami dotyczącymi praktyki dentystycznej, zarówno od strony terapeutycznej, jak i organizacyjnej, prawnej czy biznesowej. Czas pokazuje, że studenci łódzkiego oddziału PTSS, odpowiedzialni za organizację konferencji, potrafią zapewnić wysoki poziom wystąpień i stworzyć naprawdę ciekawe widowisko.

JA