Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Dziewięć kroków do własnej praktyki i gabinetu. Krok drugi: dokonaj analizy sytuacji

Fotolia_60651164_Subscription_Monthly_XXL

Jak zacząć własną praktykę stomatologiczną cz2

Kiedy już wyznaczyłeś sobie cele, warto przyjrzeć się trochę szerzej sytuacji na polskim rynku usług stomatologicznych, sprawdzić trendy i tendencje rozwoju. Przyjrzeć się możliwościom na lokalnym rynku, w mieście i regionie, w którym zamierzasz prowadzić działalność. Przeanalizować dokładnie, co może być szansą, a co zagrożeniem dla planowanego biznesu.

Podobna analiza dotyczy twoich możliwości osobistych, zasobów, które posiadasz już dziś, i braków, które warto nadrobić w jak najkrótszym czasie. Pisząc „zasoby”, mamy na myśli wszystko to, co posiadasz w sensie fizycznym czy materialnym, ale również w wymiarze kompetencji osobistych – wiedzy i umiejętności.

Czym dysponujesz już dziś? Jakie są twoje mocne strony?

Ważne jest, by budować na tym, co posiadamy, w czym czujemy się pewnie, do czego jesteśmy przekonani. Pytanie o zasoby i mocne strony tyczy się również posiadanych rzeczy, jak: pieniądze, lokal, sprzęt, ale także kontaktów z dostawcami, innych specjalistów gotowych do współpracy, twojej wiedzy i umiejętności. To również zestaw przekonań, które mogą cię wspierać na drodze do celu.

Warto mieć świadomość własnego potencjału, mocnych stron, wszystkiego tego, co już masz, wiesz, potrafisz. Sprawdź to. To pozwoli ci rozwijać naturalne predyspozycje. Poznanie i korzystanie ze swojego potencjału, z tego, w czym jesteśmy dobrzy, sprawia, że działania, które podejmujemy, dają optymalne rezultaty i satysfakcję. To z nich czerpiemy radość, energię i siłę do działania.

Weź kartkę i poświęć chwilę na analizę swojej sytuacji. Odpowiedz na pytanie:

Co masz już dzisiaj?

Jeśli chodzi o:

• wiedzę, umiejętności;

• kontakty;

• inne osoby, specjaliści – jacy?;

• partnerzy, wspólnicy, doradcy;

• kompetencje osobiste (jakie?, np. łatwość budowania relacji, zdolności negocjacyjne);

• przekonania, które cię wspierają (np. „na rynku usług stomatologicznych jest miejsce dla nowych”, „mam szczęście w życiu”, wiara w siebie);

• nieruchomości, pomieszczenia;

• gotówka;

• inne źródła finansowania.

Jakie są twoje mocne strony w następujących obszarach?

Czego nie masz, a będzie ci potrzebne?

Teraz zastanów się, czego jeszcze ci brakuje lub musisz się nauczyć, by jak najlepiej przygotować się do otwarcia własnego gabinetu. Ten etap analizy jest bardzo ważny, ponieważ pozwala sprawdzić, brak czego może ci utrudnić, a nawet uniemożliwić osiągnięcie celu.

Wypisz rzeczy, zasoby, kompetencje, których nie posiadasz, by osiągnąć cel, w niżej wymienionych obszarach:

• wiedza, umiejętności;

• kontakty;

• inne osoby, specjaliści;

• partnerzy, wspólnicy, doradcy;

• kompetencje osobiste;

• przekonania, które cię wspierają;

• nieruchomości, pomieszczenia;

• gotówka;

• inne źródła finansowania.

Ludzie osiągający sukcesy wiedzą, że czasem najlepszym wyjściem z sytuacji jest poprosić o pomoc innych. Korzystaj z wiedzy i usług tych, którzy na czymś świetnie się znają. Pozwoli ci to uniknąć wielu błędów i zaoszczędzi czas w drodze do celu.

Istnieją dwa rodzaje pomocy:

• pomoc, o której wiesz, że jej potrzebujesz;

• pomoc, o której nie wiesz, że jej potrzebujesz.

By zidentyfikować drugi rodzaj pomocy, rozmawiaj jak najczęściej z tymi, którzy już prowadzą gabinety lub podobne biznesy, pytaj o radę, o rozwiązania, gromadź jak najwięcej informacji.

Szanse związane z rynkiem, konkurencją i pacjentami

Przeanalizuj jak najdokładniej rynek, na który chcesz wejść, i zastanów się, co dla ciebie może oznaczać szansę, które informacje stwarzają możliwości dla twojego powstającego właśnie gabinetu.

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce obserwujemy szybki i intensywny rozwój stomatologii. Jednym z powodów tego zjawiska jest wysoki stopień komercjalizacji i prywatyzacji usług stomatologicznych. Wielu lekarzy rozwija swoje praktyki i umiejętności niezależnie od limitów i standardów NFZ-etu. Polscy stomatolodzy pogłębiają wiedzę i umiejętności na szkoleniach, sympozjach i kongresach stomatologicznych w kraju i za granicą. Inwestują w rozwój, aparaturę, materiały, mając świadomość, że o sukcesie decydują: innowacyjność, kompetencje, jakość usług i dobre relacje z pacjentami.

Wypisz, co dla ciebie może być szansą na dzisiejszym rynku usług stomatologicznych w poszczególnych obszarach:

Rynek daje wiele różnorodnych szans i możliwości. Prawda jest taka, że widzi je i potrafi wykorzystać tylko niewielka grupa ludzi. Zgodnie z zasadą Pareto ta grupa to około 20%. Dołącz do niej i szukaj możliwości każdego dnia.

Czy znasz zagrożenia, które utrudnią ci osiągnięcie celu?

Analizując rynek, zauważysz, że z wejściem na niego wiążą się nie tylko szanse i możliwości, ale również zagrożenia. Im bardziej będziesz ich świadomy, tym łatwiej będzie ci ich uniknąć, przygotować się na nie czy wreszcie je pokonać.

Jednym z zagrożeń może być fakt, że póki co limit przyjęć na studia stomatologiczne w Polsce stale wzrasta. W stosunku do roku akademickiego 2011/2012 proponowany limit na rok 2014/2015 jest wyższy łącznie o 127 miejsc. W stosunku zaś do roku akademickiego 2004/2005 limit ten jest wyższy łącznie aż o 554 miejsca, co w przeciągu dekady oznacza wzrost o 77% (dane Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 czerwca 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny).

Do zagrożeń można zaliczyć również informację, że w stosunku do państw Unii Europejskiej w Polsce liczba lekarzy stomatologów przypadających na 1000 mieszkańców jest zdecydowanie wyższa niż średnia unijna.

Zagrożenia mogą mieć charakter globalny, co powoduje, że trudniej je przezwyciężyć, lub lokalny, a nawet osobisty, będący w sferze naszych wpływów i możliwości zmiany.

Tak jak szanse i możliwości, zagrożenia mogą dotyczyć różnych obszarów. Wypisz poniżej, co może być zagrożeniem dla ciebie:

Odpowiadanie na wszystkie postawione pytania w formie pisemnej jest kluczowe dla dokonania dobrej analizy. Tylko w ten sposób uda ci się uzyskać pełny obraz sytuacji, stan „na dziś”. Łatwiej będzie zaplanować kolejne działania, rozłożyć je w czasie czy podejmować decyzje. Nie od dziś wiadomo, że dobry plan i dobra strategia to połowa sukcesu. Przygotuj się, by nieznane fakty i nieoczekiwane zdarzenia nie pokrzyżowały twoich planów.

W następnym artykule podpowiemy ci, jak budować własny wizerunek i eksperckość.


 

Autorzy:

Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
FutureMD