Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Dziewięć kroków do własnej praktyki i gabinetu. Krok pierwszy: od czego zacząć?

shutterstock_28578715Jak zacząć własną praktykę stomatologiczną 

Jesteś studentem, a może absolwentem kierunku lekarsko-dentystycznego, marzącym o założeniu własnego gabinetu? Codziennie myślisz o tym, jak stworzyć własną firmę i zacząć realizować się w roli nowoczesnego lekarza i przedsiębiorcy?

Jest wiele czynników składających się na powodzenie takiego planu. Jedne z ważniejszych to przygotowanie oraz sposób myślenia przyszłego lekarza i przedsiębiorcy. Umiejętność wyznaczania celu, obrazu końcowego na tyle atrakcyjnego, by chcieć do niego dążyć przez następne kilka lat.

Wyniki badania „Pierwszy krok w biznesie”, przeprowadzonego na początku 2014 roku przez infoDENT24.pl, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii i Be Active Dentist, pokazują, że prawie każdy lekarz dentysta po uzyskaniu PWZ planuje otworzyć własną praktykę dentystyczną, a co drugi myśli o własnym gabinecie.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zanim rzucisz się w wir poszukiwań źródeł finansowania, miejsca w dobrej lokalizacji, rozmów z dostawcami etc., warto byś poświęcił czas na planowanie i szczegółowe określenie tego, czego pragniesz. Ludzie sukcesu, niezależnie od branży, w jakiej działają, wiedzą, że umiejętne wyznaczanie celów jest podstawowym warunkiem sukcesu. Koncentrują się na wizji, na tym, co chcą osiągnąć. Realizują z sukcesem plany, ponieważ wyznaczają sobie jasne, mierzalne i określone czasowo cele w każdym obszarze działalności firmy. Następnie konsekwentnie je realizują. Mają praktykę w zadawaniu sobie pytań: Co jest moim celem? Jakie wyniki chcę osiągnąć? Jakie zyski i udział w rynku? Myślą o celach również w pewien charakterystyczny sposób, zwiększający prawdopodobieństwo zrealizowania ich.

Jak otworzyć swój gabinet stomatologiczny

Pomyśl o gabinecie, który chcesz otworzyć.

PO PIERWSZE: OKREŚL CEL

Jeśli marzysz o tym, by stać się właścicielem świetnie prosperującego gabinetu czy przychodni, to bardzo dobrze. Nie jest to jednak cel konkretny i mierzalny. Warto zastanowić się, co właściwie oznacza dla ciebie bycie właścicielem takiego gabinetu i po czym poznasz, że swój cel osiągnąłeś.

Cel końcowy zazwyczaj składa się z wielu celów częściowych – zadaniowych. Na posiadanie dochodowego gabinetu mogą składać się przykładowo takie cele, jak: generowanie określonego dochodu, przyjmowanie określonej liczby pacjentów, stworzenie i rozpoznawalność marki, specjalizacja w określonej dziedzinie stomatologii, bycie autorytetem i opiniotwórcą w branży. Brak świadomości złożoności celu końcowego często wiąże się z trudnościami w realizacji lub niemożnością jego osiągnięcia.

Określ zarówno cel końcowy, jak i cele częściowe (etapy, części składowe, konkretne działania i zadania do wykonania). Jednocześnie pamiętaj o tym, by:

Cele były pozytywnie sformułowane – precyzyjnie opisywały efekt, jaki chcesz osiągnąć. Określały to, czego pragniesz, a nie to, czego chcesz uniknąć. Ważne jest również, by cele były w twojej subiektywnej ocenie możliwe do realizacji, ale na tyle ambitne i atrakcyjne, byś chciał o nie zawalczyć. Jeśli cel nie leży w twoim zasięgu, brak nadziei na jego realizację, a gdy nie jest ambitny, nie ma motywacji.

Cele były mierzalne – określały mierzalne kryteria, po których poznasz, że je realizujesz. Określenie celu za pomocą konkretnych liczb i dat jest jedną z kluczowych kwestii przy planowaniu.

Cele były zależne od ciebie – to ty masz odgrywać aktywną rolę w ich realizacji. Ty inicjujesz działania i masz wszystko to, co potrzebne, aby je osiągnąć.

Cele uwzględniały otoczenie, w którym funkcjonujesz – sprawdź, jakie zmiany niesie za sobą ich realizacja (zyski i koszty dla ciebie, twojej rodziny, twojego życia i kariery zawodowej). Rozważ konsekwencje, jakie w kontekście szerszych relacji wywoła ich osiągnięcie. Czy nie pojawią się jakieś zakłócenia lub niepożądane efekty?

Dlaczego to ważne? Dlaczego warto?

Są cztery ważne powody, dla których warto wyznaczać cele w powyższy sposób. Po pierwsze, cele jasno określone i zdefiniowane poprawiają umiejętność dostrzegania okazji. Im jaśniej sprecyzowany cel, tym więcej sytuacji ma znaczenie. Zadajemy sobie wówczas pytania: czy ta sytuacja pomoże nam osiągnąć cele, jak można ją wykorzystać? Po drugie, cele pomagają znaleźć rozwiązania. Jeśli wyznaczymy cele, będziemy koncentrować się na ich realizacji i szukaniu rozwiązań. Po trzecie, jeżeli mamy cel, wszystko staje się ważne, każdy detal. Wiemy, co zbliża nas do celu, a co od niego oddala. I po czwarte, cele sprawiają, że gramy, żeby wygrać. To powoduje, że maksymalizujemy swoje działania i wyniki.

PRZYJRZYJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI

Po ustaleniu celu przejdź do analizy aktualnej sytuacji. Szczegółowe zbadanie rzeczywistości może ci przynieść zaskakująco dużo odpowiedzi. Dobrze zadane pytanie wskazuje odpowiedzi, które są w zasięgu ręki, niewidoczne, dopóki nie skierujemy tam naszej uwagi. Na tym etapie zbieramy odpowiedzi na temat stanu aktualnego, zastanej rzeczywistości. Przykładowe pytania:

• Jak dziś wygląda rynek usług stomatologicznych w Polsce?

• Jakie są kierunki rozwoju na świecie?

• Jakie są szanse i zagrożenia?

• Jaką wiedzę i umiejętności już dziś posiadam, które pomogą mi w prowadzeniu gabinetu?

• Czego obawiam się najbardziej?

• Jeśli widzę trudności, kto może mi pomóc w ich przezwyciężeniu?

Ważne, by odpowiedzi miały charakter opisowy, odnoszący się do faktów, a nie krytyczny – oceniający aktualną sytuację. Więcej na ten temat już w następnym artykule.

JAKI MASZ WYBÓR, MOŻLIWOŚCI?

Ile różnych rozwiązań widzisz? Na tym etapie nie należy się w żaden sposób ograniczać. Im więcej masz pomysłów na to, jak osiągnąć cel, tym lepiej. Bądź kreatywny, nie odrzucaj pomysłów tylko dlatego, że na tym etapie wydają ci się nierealne, szalone czy niezadowalające. Podejmij wyzwanie, szukając rozwiązań i sposobów pokonywania przeszkód. Zadawaj sobie pytanie zaczynające się od „A co jeśli…”. To, co nas ogranicza, stanowi nasz pułap możliwości w realizacji celów i marzeń. Są to tak zwane negatywne założenia. Mogą one dotyczyć wszystkiego: nas samych, rzeczywistości, konkurencji, pacjentów, rynku itd. Ich identyfikacja jest niezbędna, by móc zrealizować założone cele, ponieważ to one najczęściej stoją za faktem niepodejmowania pewnych decyzji czy działań, chroniąc nas tym samym przed potencjalnym niepowodzeniem.

Przykłady ograniczających założeń:

• Otwarcie gabinetu wymaga dużych nakładów finansowych.

• Rynek usług stomatologicznych jest trudny, „nie przebiję się”.

• Dla pacjenta liczy się tylko cena.

• Prowadzenie gabinetu bez kontraktu z NFZ-etem jest niemożliwe.

• Najtrudniejsze jest pozyskanie pacjentów.

A jakie są twoje negatywne założenia? I co by się stało, gdybyś choć na chwilę zanegował ich prawdziwość? Co wtedy byłoby możliwe? Do każdego z twoich negatywnych założeń znajdź argument, dlaczego to nie zawsze jest prawdą, i trzy możliwe rozwiązania.

CO ZROBISZ? PODEJMIJ DECYZJĘ I ZRÓB PIERWSZY KROK

Żaden cel, nawet ten najlepiej zdefiniowany i określony, nie realizuje się sam. Pierwszy krok to pierwsze, choćby najmniejsze działanie podjęte w kierunku jego realizacji. Pierwszy krok zaczyna się od uświadomienia sobie, gdzie się jest teraz, w jakiej sytuacji, w jakim kontekście. Tak zaczyna się każda droga do osiągnięcia sukcesu.

Jeśli chcesz zacząć, zadaj sobie następujące pytania:

• Jaki będzie mój pierwszy krok na drodze do otwarcia własnego gabinetu?

• Co konkretnie zrobię, by zbliżyć się to tego celu?

• W jakich okolicznościach (gdzie) to się stanie?

• Dokładnie kiedy (data) rozpocznę realizację tego projektu?

Wyznaczenie celu na początku drogi to połowa sukcesu

Precyzyjne określenie celu może wydawać się pracochłonnym procesem. I rzeczywiście, wymaga ono wygospodarowania nieco czasu. Jest jednocześnie inwestycją, która ci się opłaci i da wiele korzyści. Uważne przejście przez powyższe kroki pomoże ci uporządkować myśli dotyczące tego, czego chcesz, czym już dziś dysponujesz, a co musisz zdobyć, rozwinąć, czego nauczyć się, by swój cel zrealizować. Praca z kartką i pytaniami pozwoli ci uniknąć wielu niepotrzebnych i zbędnych działań, a podejmowanie decyzji uczyni bardziej efektywnym. Dzięki tej pracy będziesz dokładnie wiedział, czego chcesz, w którym punkcie jesteś i w jakim tempie zmierzasz do celu.

 

Autorzy:
Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
FutureMD