Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Dziewięć kroków do własnej praktyki i gabinetu. Krok szósty: zaproś ludzi do współpracy

Dentist examinationKiedy otwierasz własny gabinet, jest wiele do zrobienia: zakup sprzętu, projektowanie, urządzanie, kwestie prawne i finansowe, zgody i dopuszczenia, marketing i informowanie potencjalnych pacjentów.

Nawet jeśli na początku drogi próbujesz udźwignąć to sam, przychodzi taki moment, kiedy zasadne jest pytanie – czy aby na pewno ma to sens? Czy robienie wszystkiego samemu jest najlepszym i najtańszym rozwiązaniem?

Budowanie biznesu to również umiejętność dzielenia obowiązków, zlecania kwestii, na których się nie znamy, specjalistom w tym zakresie. Budowanie zespołu to nie tylko zatrudnianie osób (innych lekarzy, asystentek, pracowników recepcji), to również wybór osób, z którymi chcemy współpracować, choćby tylko w niewielkim wymiarze i przy pojedynczych projektach.

Kiedy jesteś sam w swojej firmie, musisz wiedzieć, co możesz przekazać komuś spoza firmy, czym zająć się osobiście, a co powierzyć osobie, którą zatrudnisz.

Otaczanie się ludźmi najlepszymi, jakich możesz znaleźć, i pozwolenie im, by robili to, na czym się znają, to prawdziwy sekret sukcesu.

Jak znaleźć ludzi, którzy wniosą coś istotnego do twojej praktyki?

Zacznij od siebie. Zadaj sobie pytania dotyczące tego, co dla ciebie jest ważne, jak ma wyglądać twoja praktyka lekarska, podejście do pacjenta i zasady, którymi chcesz się kierować.

Firmy osiągają sukces, są skuteczne i spójne na poziomie organizacji, jeśli wartości i sposób myślenia pracowników wpisuje się w wizję, system wartości i wyznaczone cele firmy.

Jasno określona wizja i cele to również wartość dla twoich potencjalnych pracowników i współpracowników. Pozwala szybko odpowiedzieć na pytanie, czy obie strony są zainteresowane, by iść wspólną drogą.

Zatrudnianie ludzi to układ dwustronny. To nie tylko twoja decyzja, że chcesz kogoś zatrudnić lub z kimś współpracować. To również decyzja drugiej strony i pytanie do ciebie,
co zrobiłeś lub co zrobisz, by stać się atrakcyjnym partnerem.

To zestawienie twoich oczekiwań względem drugiej osoby z propozycją tego, co ty możesz jej zaoferować.

Jak zabrać się do rekrutacji?

Jeśli zdecydujesz, że pewne obszary twojej praktyki lekarskiej chcesz przekazać osobie, która będzie współpracować z tobą na stałe, oznacza to, że czeka cię proces rekrutacji.

Jeden błąd w tworzeniu zespołu, zatrudnianiu pracowników może kosztować cię bardzo wiele!

Rekrutacja wymaga nakładu czasu, pieniędzy i twojej uwagi. Ale to inwestycja, którą warto poczynić. Jeśli tego nie zrobisz, następstwa zaniechania będą dla funkcjonowania twojego gabinetu kosztowne. Jedną z konsekwencji może być duża fluktuacja pracowników, inną – niekorzystny wizerunek twojego gabinetu czy twój jako pracodawcy.

Jak możesz tego uniknąć? Co możesz zrobić, by zatrudniona osoba stała się zaangażowanym i utożsamiającym się z miejscem pracy pracownikiem?

Odpowiedź jest jedna – starannie zaplanuj proces rekrutacji.

Jak zaplanować rekrutację?

Zanim rozpoczniesz rekrutację, sprawdź, w jakiej sytuacji jest twój gabinet i czy zatrudnienie pracownika wpłynie na jego rozwój.

Pomogą ci w tym poniższe pytania:

• Czy potrzebujesz dodatkowej osoby do wykonywania jakiejś pracy?

• Czy potrzebujesz pracownika do pracy w pełnym wymiarze godzin, czy wystarczy ktoś zatrudniony w niepełnym wymiarze?

• Czy twoja sytuacja finansowa pozwala na zatrudnienie pracownika?

• Jaką formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia możesz zaoferować kandydatowi?

• Co możesz zaoferować potencjalnym pracownikom? Czym możesz ich zachęcić?

Kiedy będziesz miał pewność, że potrzebujesz pracownika, ustal, jaka to ma być osoba i czym będzie się zajmować. Sporządź listę obowiązków, zakres odpowiedzialności
i uprawnień, jakie wiążą się ze stanowiskiem pracy.

Kolejnym niezbędnym krokiem jest określenie kwalifikacji, jakie powinna mieć osoba, której szukasz, jak długie i jakiego typu doświadczenie musi posiadać. Ważne są również cechy osobowości – ustal, które są dla ciebie najistotniejsze.

Zacznij od poszukiwania kandydatów w swoim otoczeniu. Może są w nim osoby, które spełniają twoje kryteria. Wykorzystuj swoje kontakty. Możesz również skorzystać z targów pracy, gdzie uzyskasz dostęp np. do absolwentów uniwersytetów medycznych. Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie, skorzystaj z internetowych serwisów rekrutacyjnych.

Jak stworzyć ogłoszenie?

Tworząc ogłoszenie, zacznij od przedstawienia swojego gabinetu. Pokaż, że jest to miejsce, np. dynamicznie rozwijające się, przyjazne pacjentowi czy mające konkretną strategię i wizję rozwoju.

W ogłoszeniu opisz:

• jakie są obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy,

• jakich kwalifikacji i jakiego doświadczenia wymagasz,

• jakie cechy osobowe są mile widziane,

• jaką pracę oferujesz kandydatowi,

• jakiej formy odpowiedzi oczekujesz (CV, list motywacyjny, zdjęcie).

Pamiętaj, aby twoje ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa, na przykład w zakresie dyskryminacji płciowej.

Przeprowadź rozmowy rekrutacyjne

Kiedy rozpoczniesz przeglądanie aplikacji, zwracaj uwagę przede wszystkim na ścisłe dopasowanie kandydata do twoich wymagań.

Po analizie aplikacji zdecyduj, z iloma osobami chcesz się spotkać, i jak najszybciej skontaktuj się z nimi. Ustal terminy spotkań, upewniając się, że kandydaci wiedzą, gdzie mają przybyć na rozmowy.

Rozmowy z kandydatami to kluczowy etap rekrutacji. Dlatego wygospodaruj odpowiednią ilość czasu i miejsce, w którym nikt nie będzie wam przeszkadzał. I najważniejsze – przygotuj się do rozmów! Jeszcze raz przeanalizuj aplikacje kandydatów, wypisz pytania i uwagi do informacji w nich zawartych. Ustal listę pytań, które pozwolą na jak najlepsze sprawdzenie, czy kandydat spełnia twoje oczekiwania i w jakim stopniu. Podczas rozmowy słuchaj uważnie i rób notatki. Możesz również dać kandydatowi proste zadania, np. opisać trudną sytuację w gabinecie i poprosić go o propozycje jej rozwiązania.

Zadbaj o wdrożenie pracownika do pracy

Decyzja o zatrudnieniu pracownika to nie koniec procesu rekrutacji. Wielu właścicieli gabinetów zapomina o bardzo ważnym etapie, jakim jest zaadaptowanie zatrudnionej osoby w nowym miejscu.

Dlaczego to ważne? Świadome i zaplanowane wdrożenie nowego pracownika pozwala, by szybko stał się integralną częścią naszej firmy, utożsamiał się z nią i w krótkim czasie zaczął realizować swoje zadania.

O czym należy pamiętać, wdrażając pracownika?

• Zapoznaj pracownika z zakresem obowiązków i odpowiedzialności. Upewnij się, że rozumie wszystkie zawarte w nim zapisy – cele i sposoby realizacji zadań. Zadbaj, by obydwie strony podpisały ten dokument.

• Zapoznaj pracownika ze sprawami kadrowymi związanymi z zatrudnieniem i organizacją czasu pracy (w szczególności godziny pracy, przerwy, dni wolne, nadgodziny, wyjścia prywatne, urlopy).

• Udziel pracownikowi informacji na temat wynagrodzenia (m.in. zasad wynagradzania i premiowania), motywacji pozamaterialnej (programu rozwoju zawodowego, zasad dokonywania oceny pracownika) i szkoleń.

• Ustalcie zasady współpracy.

• Systematycznie omawiaj z pracownikiem realizowane przez niego zadania, ustalaj cele i sposoby ich wykonania.

• Monitoruj postępy w nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy pracownika.

• Pomagaj pracownikowi w rozwiązywaniu problemów, wspieraj jego rozwój i w pełni wykorzystuj wiedzę, umiejętności i doświadczenia.

To, co z pewnością wpłynie na zaangażowanie i motywację nowo zatrudnionego pracownika, to stworzenie atmosfery współpracy, czas i uwaga mu poświęcone.

 

Na zakończenie

Szukanie i dobieranie ludzi do współpracy to złożony proces. Nie wszystko można opisać w formie instrukcji i konkretnych działań do podjęcia. Czasami warto zaufać intuicji i nie kierować się wyłącznie bogatym życiorysem czy deklaracjami składanymi przez kandydatów. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne, o których zawsze warto pamiętać i które zawsze są aktualne, więc przełożą się na stworzenie dobrego zespołu.

 

Główne wytyczne przy tworzeniu zespołu:

 

1. Szukaj ludzi „pozytywnych”

Pamiętaj, że ludzie zadowoleni z siebie, mający poczucie własnej wartości, lubiący to, co robią, będą generowali sukces twojej firmy. Jeśli pracownicy są zadowoleni z siebie, część tego pozytywnego nastawienia przenoszona jest na pacjenta. Szczęśliwi pracownicy to szczęśliwi pacjenci.

 

2. Znajdź pracowników, którzy kochają pracę z ludźmi i kontakt z nimi!

Ważnym elementem postawy zatrudnianych ludzi jest proaktywność – nastawienie na ciągłe doskonalenie, szukanie nowych, bardziej efektywnych rozwiązań. Osoba lubiąca swoją pracę w naturalny sposób będzie dążyła do doskonalenia się. Będzie zaangażowana w rozwój gabinetu i otwarta na nowe możliwości. Z łatwością podejmie się dodatkowych zadań, a nawet sama je zainicjuje.

 

3. Znajdź pracowników, którym się chce!

Zatrudnianie ludzi aktywnych i pozytywnie nastawionych jest niezwykle ważne, ponieważ żadna liczba szkoleń nie zamieni człowieka z negatywnym podejściem w mistrza obsługi pacjenta. Zatrudniaj ludzi, którzy kochają swoją pracę, szukają rozwiązań i chcą się uczyć. Dopiero im dostarczaj narzędzia i motywację do ciągłego rozwoju. Dzięki temu stworzysz innowacyjny, uczący się i odnoszący sukcesy zespół.

 

Autor:

Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska
FutureMD

Zdjęcia:

Fotolia