Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Epitezy twarzy

Rehabilitacja protetyczna polegająca na przywróceniu zniekształconych lub nieobecnych struktur anatomicznych, w szczególności elementów twarzy, oczu, nosa, uszu, poprzez rekonstrukcję utraconych części ciała pozwala pomóc pacjentom, którzy nie mieli do tej pory realnej szansy na powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dysfunkcje spowodowane utratą lub deformacją części twarzy w wyniku wad wrodzonych, urazów lub chorób, również nowotworowych, wywołują u pacjentów ogromny dyskomfort oraz prowadzą do znacznego obniżenia jakości życia i poczucia własnej wartości. Dzięki połączeniu wiedzy medycznej oraz umiejętności technicznych i artystycznych z zaawansowaną technologią istnieje możliwość zaopatrzenia tych osób w estetyczne i realistyczne protezy części twarzy – epitezy. 

Prace protetyczne tworzone są na zasadzie reprodukcji nieobecnego elementu przez jedną metodę lub kombinację metod, takich jak: tradycyjna i wirtualna rzeźba, komputerowe wspomaganie projektowania, skanowanie, druk 3D. Uważna obserwacja służy do odtworzenia szczegółów anatomicznych – struktury, koloru i przezroczystości żywej tkanki. Każda proteza jest starannie przygotowywana, ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetyczną równowagę i symetrię. Sposób zatrzymania uzupełnienia protetycznego określany jest na podstawie stanu obecnego pacjenta oraz możliwości zmian, historii medycznej, zakresu nieobecnego elementu anatomicznego oraz osobistych preferencji pacjenta.

Z uwagi na zużywanie się protezy oraz na zmienność skóry spowodowaną m.in. czynnikami zewnętrznymi (np. opalaniem) istnieje możliwość powielania modelu i dowolnego dostosowywania go do bieżących uwarunkowań. Metoda zatrzymania uzupełnienia protetycznego dobierana jest indywidualnie przez lekarza, po szczegółowej analizie przypadku pacjenta – poprzez zastosowanie klejów, taśm, magnesów lub implantów. W przypadku osób niezdiagnozowanych, u których postępująca choroba uniemożliwia ostateczne zaopatrzenie, istnieje możliwość ruchomego zaopatrzenia tymczasowego. W przypadku pacjentów ustabilizowanych, bez postępujących zmian chorobowych, uzupełnienie protetyczne wykonywane jest w bardzo krótkim czasie. Wszystkie działania – od określenia, w jaki sposób zostanie zachowana epiteza, do wytwarzania uzupełnienia protetycznego – są dostosowane do potrzeb pacjenta.

W przypadku pacjentki z zanikiem tkanek twarzy zaopatrzenie w epitezę jest jedyną możliwością na powrót do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie. W wyniku niezdiagnozowanej choroby doszło do utraty nosa, co w znaczący sposób wpłynęło na jakość jej życia.

W pracowni Yellow-Med inż. dentystyczny Gabriela Kamińska zaopatrzyła pacjentkę w estetyczną epitezę. Wytworzenie nosa jest procesem bardzo złożonym, a szereg działań technologicznych, m.in. skanowanie twarzy, modelowanie, barwienie w celu odwzorowania koloru skóry, odbywa się przy czynnym udziale pacjenta. W efekcie tych działań wykonane zostało elastyczne odwzorowanie tkanek, z możliwością ich dowolnego barwienia tymczasowego (pudrowanie). Na chwilę obecną, z uwagi na brak diagnozy oraz postęp choroby, ostateczne zaopatrzenie pacjentki poprzez zastosowanie implantów twarzowych nie jest możliwe. Zapatrzenie tymczasowe, z uwagi na ciągłe zmiany w strukturze i kształcie twarzy, jest modelowane i dostosowywane do bieżących uwarunkowań. Po zakończeniu diagnostyki zostanie pobrany ponowny skan i na jego postawie wykonana finalna epiteza.

Epitezy przeznaczone są dla pacjentów, u których nie ma możliwości chirurgicznej rekonstrukcji tkanek. Z uwagi na fakt, iż uzupełnienia te charakteryzują się wysokim realizmem odtworzenia struktury anatomicznej oraz wytwarzane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta, pozwalają na przywrócenie naturalnego wyglądu oraz poprawę jakości życia.


 

Autor i zdjęcia:

inż. dent. Gabriela Kamińska
Laboratorium inżynierii dentystycznej Yellow-Med, Rybnik

Streszczenie:
Nowoczesne urządzenia do skanowania i prototypowania, usprawniające proces wytwarzania epitezy, są współcześnie w protetyce niezbędnym narzędziem wspomagającym stworzenie epitezy. Dokładność wykonania zależy jednak przede wszystkim od zdolności manualnych i artystycznych technika. Diagnoza to kluczowy element, który wpływa na sposób zamocowania epitezy.