Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Excellence in Dentistry

Kurier_Kavo Kurier_Kavo 7W ostatni weekend maja lekarze stomatolodzy mieli okazję wziąć udział w III Międzynarodowym Kongresie KaVo Excellence in Dentistry. Spotkanie zostało podzielone na dwie sesje: wykładową (piątek, 30 maja) oraz warsztatową (sobota) zorganizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Sesję teoretyczną rozpoczął prof. Jerzy Sokołowski, wygłaszając wykład dotyczący innowacyjnych rozwiązań w edukacji stomatologicznej. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć również film promujący Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. zaprosił na dzień warsztatowy na tymże wydziale.

Kolejny wykład, tym razem prof. T. Katarzyny Różyło, traktował o wykorzystywaniu technik obrazowania w stomatologii. Pani prof. zwróciła szczególną uwagę na wymóg, aby każde zdjęcie było zinterpretowane przez lekarza i dokładnie przedstawione w postaci pisemnego opisu radiologicznego.

Dr Witold Jurczyńczki zaprezentował aksjomaty współczesnej chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej przy zębach i implantach. Natomiast ciekawe przypadki kliniczne przedstawił zgromadzonym dr Adam Ziemlewski podczas wykładu „Nowoczesne podejście do implantologii – od planowania do chirurgii estetycznej”. Prof. Beata Dejak omówiła temat zastosowania systemów CAD/CAM do wykonywania koron cyrkonowych, a dr Zbigniew Piankowski – estetyki pod kontrolą.Podczas dnia wykładowego uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najnowszym wydaniem naszego miesięcznika, a także porozmawiać z przedstawicielami redakcji.

Prof. T. Katarzyna Różyło podpisywała na stoisku STOMATOLOGII wydanie czasopisma, w którym został opublikowany wywiad z nią, co niewątpliwie spotkało się z ciepłym przyjęciem uczestników spotkania.

Anna Bętkowska-Bielach