Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Expodent 2017!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji i XXIII Targach Stomatologicznych. „Expodent 2017” odbędzie się tradycyjnie w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do konferencji w Grodzie Kopernika w wyjątkowy sposób przygotowują się nie tylko organizatorzy, ale także wykładowcy, uczestnicy oraz wystawcy chcąc mieć wkład w to wyjątkowe wydarzenie medyczne. Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

PROGRAM
XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STOMATOLOGICZNEJ EXPODENT 2017
20-21 października 2017 roku, AULA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11 Toruń
Piątek, 20 października 2017
SALA „A”
9:00 – 9:45
Uroczyste Otwarcie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologicznej EXPODENT 2017.
Wystąpienia zaproszonych Gości.
WYKŁAD INAUGURACYJNY – ENDODONCJA
9:45 – 11:15
Prof. dr hab. med. Mariusz Lipski – Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM, Szczecin, – „Leczenie endodontyczne zębów z zainfekowanymi kanałami. Wytyczne dotyczące opracowania i płukania, dezynfekcji i wypełniania.”
Sesja I: „PROTETYKA”
Sesji przewodniczą: Dr hab. n. med. Ewa Sobolewska, Dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska
11:30 – 12:00 Dr hab. n. med. Ewa Sobolewska Prof. PUM– Kierownik Zakładu Gerostomatologii PUM ,
Szczecin – Postępowanie w trudnych przypadkach protetycznych.”
12:00 – 14:00 Lek. stom. Maciej Czerwiński – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Toruń –
„Matrix revolution- wybór odpowiedniej formówki w zależności od rodzaju i wielkości ubytku. Matrix
Selection System.”
14:00 – 15:15 Dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź –
Cementowanie uzupełnień protetycznych. Świadome postępowanie kluczem do sukcesu
protetycznego. Wybór odpowiednich materiałów. Protokół cementowania licówek, koron, wkładów
wzmacnianych włóknami szklanymi. Najczęściej popełniane błędy.”
Sesja II „ORTODONCJA”
Sesji przewodniczą: Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska Mgr farm. Krzysztof Janocha
15:30 – 16:30 Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska – Zakład Protetyki stomatologicznej, Pomorski
Uniwersytet Medyczny, Szczecin – Wykorzystanie wewnątrzustynych stomatologicznych
aparatów ortopedycznych, w celu poprawy toru oddechowego górnego odcinka układu
oddechowego we wczesnych postaciach bezdechu nocnego w dysfunkcjach układu
stomatologicznego.
16:30 – 17:20 Mgr farm. Krzysztof Janocha Cyfrowe laboratorium stomatologiczne Active Aligner, Łomianki,
lek. stom. Jolanta Hańcka Indywidualna Praktyka Lekarska, Pabianice – „Niewidoczna, cyfrowo
planowana ortodoncja. Zastosowanie ruchomych aparatów Clear Active Aligner oraz Active Aligner . Opis przypadków klinicznych.”
SALA „B”
Sesja III: „ZAGADNIENIA PRAWNE”
Sesji przewodniczą: Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska
11:30 – 12:30 Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska – Zakład Protetyki stomatologicznej, Pomorski
Uniwersytet Medyczny, Szczecin – Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa lekarza dentysty. Wina nieumyślna, błąd czy niedopatrzenie.
Sesja IV „IMPLANTY”
Sesji przewodniczą: Dr n. med. Tomasz Grotowski,
12:45 – 13:45 Dr n. med. Tomasz Grotowski – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Szczecin – „Implantologia
małoinwazyjna – obserwacje wieloletnie.”
13:45 – 14:00 Lek. dent Marcin Gajkowski – Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Toruń – „Protezy OVD
opartena implantach z wykorzystaniem łączników Locutor.”
Sesja V „MISCELLANEA”
Sesji przewodniczą: Dr n. med. Tomasz Grotowski,
14:10 – 14:30 Dr n. med. Magdalena Kaczała – Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Pomorski Uniwersytet
Medyczny, Szczecin – „Leczenie i zapobieganie infekcjom szczepami wieloopornymi w stomatologii.”
14:30 – 14:50 Lek. dent. Jakub Lipski – doktorant Podyplomowe Studium Metodologii Badań Naukowych
UM, Poznań – „Problemy stomatologiczne u pacjenta z cukrzycą.”
17:30 Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt XXIII Targów Stomatologicznych Expodent 2017-werdykt Komisji Konkursowej SALA „A”.
17:45 Zwiedzanie Torunia
Sobota, 21 października 2017
SALA „A”
Sesja VI: „STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO”
Sesji przewodniczą: Prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prof. dr hab. med. Joanna Szczepańska, 9
9:00 – 9:45 Prof. dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii
dziecięcej, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, Warszawa – „Czy warto oceniać ryzyko próchnicy i jak to robić?
9:45 – 10:30 Prof. dr hab. med. Joanna Szczepańska – Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku
Rozwojowego UM, Łódź – „Choroby miazgi zębów mlecznych diagnostyka i postępowanie kliniczne”
10:30 – 11:15 Dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska – Kierownik Poradni Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci
i Młodzieży IPCZDz w Warszawie. „Zmiany egzofityczne na błonie śluzowej w wieku rozwojowym, jak postępować?”
11:15 – 12:00 Prof. dr hab. med. Bogumiła Frączak – Zakład Protetyki Stomatologicznej Wydział Stomatologii
PUM , Szczecin – „Postępowanie protetyczne u dzieci i młodzieży.”
12:00 – 12:15 Dr n. med. Anna Maria Oleksiejuk, lek. dent. Beata Sielatycka – Poradnia Stomatologii Dziecięcej
i Osób Specjalnej Troski, Regionalne Centrum Stomatologii WSzZ, Toruń – „Ektopowe wyrzynanie zębów trzonowych.”
Sesja VII: „DYSFUNKCJE UKŁADU STOMATOLOGICZNEGO”
Sesji przewodniczą: Dr n. med. Wojciech Drobek, Dr n. med. Jacek Ciesielski
12:30 – 13:45 Dr n. med. Jacek Ciesielski – Prywatna Klinika Stomatologiczna DUO-DENT, Łódź –
„Stomatologia neromięśniowa w nowoczesnej protetyce rekonstrukcyjnej w aspekcie ustalania
wysokości zwarcia centralnego.”
13:45 – 15:15 Dr n. med. Wojciech Drobek-Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Jastrzębie Zdrój,
„Bruksizm – kiedy szyny? Jakie szyny? Czy tylko szyny? Wskazówki, porady, czynniki ryzyka.”
Sesja VIII: „PROBLEMY W STOMATOLOGII
Sesji przewodniczą: Dr m. med. Renata Zielińska, Dr n. med. Zbigniew Hamerlak
15:30 – 16:15 Dr m. med. Renata Zielińska – Zakład Stomatologii Zachowawczej UM, Łódź, Leczenie perytkowych zmian próchnicowych nowoczesną metodą infiltracji żywicą o niskiej lepkości.”
16:15 – 16:45 Dr n. med. Zbigniew Hamerlak – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, Szczecin –„Powikłania stomatologiczne w przebiegu leczenia bifosfonianami”.
SALA „B”
Sesja XI: „CHIRURGIA”
Sesji przewodniczą: Dr n. med. Damian Dudek, Lek. Stom. Grzegorz Szpyt, ,
9:00-9:20 Dr n. med. Damian Dudek – Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum
Stomatologii WSzZ, Toruń -„Powikłania w chirurgii stomatologicznej na podstawie przypadków klinicznych.”
9:20 – 9:40 Dr n. med. Dominika Brudzyńska – Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum
Stomatologii WSzZ, Toruń – „Reinkluzja zębów mlecznych na podstawie wybranych przypadków.”
9:40 – 10:00 Lek. Stom. Grzegorz Szpyt, lek. Stom. Jan Przybysz, dr n. med. Paweł Białożyk, dr n. med.
Włodzimierz Mućko, – Oddział i Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Centrum Medyczne Alfa-Med, Bydgoszcz–Zróżnicowanie obrazu klinicznego i metod leczenia operacyjnego wady gnatycznej klasy III u bliźniąt jednojajowych – opis przypadku.”
Sesja X: „ONKOLOGIA W STOMATOLOGII”
Sesji przewodniczą: Dr n. med. Damian Dudek ,
10:15 – 10:35 Dr n. med. Damian Dudek – Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Regionalne Centrum
Stomatologii WSzZ, Toruń – „Rzadki przypadek raka podstawno-komórkowego kąta ust – analiza immunohistochemiczna i leczenie chirurgiczne.”
10:35 – 11:00 Lek. dent. Justyna Czarnota, Lek. Med. Maciej Rozwadowski, Lek. dent. Marcin Jaskólski, Lek.
dent. Elżbieta Marcinkowska 10 Wojskowy Szpital, Bydgoszcz – „Rak skóry twarzy – leczenie chirurgiczne.”
11:00 – 11:20 Lek. Med. Maciej Rozwadowski, Lek. dent. Marcin Jaskólski, Lek. dent. Justyna Czarnota –
10 Wojskowy Szpital, Bydgoszcz -„Guz mieszany oczodołu prawego – opis przypadku.”
16:45 – Uroczyste zamknięcie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologicznej i XXII Targów
Stomatologicznych „Expodent 2017” – SALA „A”.
UWAGA! ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE