Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 28 września 2023
Zobacz:

Guma do żucia wykrywająca chorobę okołoimplantacyjną

implant 410x245Choroba okołoimplantacyjna zagraża pomyślnemu przyjęciu się implantów dentystycznych. Europejscy naukowcy pracują nad nowatorskim systemem pozwalającym wykryć komplikacje okołoimplantacyjne we wczesnym stadium, gwarantując niezawodność i skuteczność implantu.

Często po implantacji dentystycznej w przestrzeni okołoimplantacyjnej pojawiają się zmiany zapalne. Komplikacje tego typu są zwykle rozpoznawane dopiero po wystąpieniu objawów klinicznych, a wówczas wymagają poważnego leczenia.

Celem finansowanego przez UE projektu „Sensing peri-implant disease” (STEP) jest opracowanie nowatorskich prób, które umożliwią wykrywanie biomarkerów związanych ze wczesnymi stadiami choroby okołoimplantacyjnej. Działania projektu skupiają się na metaloproteinazie macierzy 8 (MMP-8), biomarkerze wskazującym na degradację tkanki łącznej, która pojawia się tuż przed wystąpieniem choroby okołoimplantacyjnej.

„Narzędziem monitorującym” w proponowanym systemie jest ludzki język. W metodzie diagnostycznej wykorzystano cząstkę, która wchodzi w reakcję z MMP-8 i jest sprzężona z substancją smakową, a wszystko to w formie gumy do żucia. W obecności MMP-8 substancja smakowa jest uwalniana, a pacjent może samodzielnie monitorować zmianę smaku powiązaną z wystąpieniem okołoimplantacyjnego stanu zapalnego.

Obecnie naukowcy skanują zbiór blisko 250 cząsteczek pod kątem czułości biomarkera. Prowadzą także próby kliniczne, aby skorelować obserwowany biomarker z płynami ustrojowymi człowieka na różnych etapach periimplantitis. Wyniki wstępne wskazują silną współzależność między etapem choroby a stężeniem biomarkera, potwierdzając skuteczność tej nowatorskiej próby.

Aby zgromadzić dane świadczące o tym, że poziomy stężenia biomarkera wywołane są stanem zapalnym w obrębie przezśluzówkowych implantów stomatologicznych, partnerzy przeprowadzają eksperymenty na modelach przedklinicznych miniaturowej świnki. Dodatkowe analizy okołoimplantacyjnej tkanki twardej i miękkiej ujawnią zmiany histologiczne związane ze wczesnymi stadiami choroby okołoimplantacyjnej.

Oczekuje się, że podejście polegające na samodzielnym monitorowaniu, opracowane w projekcie STEP, usprawni szybkie diagnozowanie, a tym samym wzbogaci obecne możliwości leczenia. System ten może znaleźć zastosowanie w diagnostyce komplikacji i infekcji związanych z wykorzystanie urządzeń.

Źródło: cordis.europa.eu

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci