Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Guma do żucia wykrywająca chorobę okołoimplantacyjną

implant 410x245Choroba okołoimplantacyjna zagraża pomyślnemu przyjęciu się implantów dentystycznych. Europejscy naukowcy pracują nad nowatorskim systemem pozwalającym wykryć komplikacje okołoimplantacyjne we wczesnym stadium, gwarantując niezawodność i skuteczność implantu.

Często po implantacji dentystycznej w przestrzeni okołoimplantacyjnej pojawiają się zmiany zapalne. Komplikacje tego typu są zwykle rozpoznawane dopiero po wystąpieniu objawów klinicznych, a wówczas wymagają poważnego leczenia.

Celem finansowanego przez UE projektu „Sensing peri-implant disease” (STEP) jest opracowanie nowatorskich prób, które umożliwią wykrywanie biomarkerów związanych ze wczesnymi stadiami choroby okołoimplantacyjnej. Działania projektu skupiają się na metaloproteinazie macierzy 8 (MMP-8), biomarkerze wskazującym na degradację tkanki łącznej, która pojawia się tuż przed wystąpieniem choroby okołoimplantacyjnej.

„Narzędziem monitorującym” w proponowanym systemie jest ludzki język. W metodzie diagnostycznej wykorzystano cząstkę, która wchodzi w reakcję z MMP-8 i jest sprzężona z substancją smakową, a wszystko to w formie gumy do żucia. W obecności MMP-8 substancja smakowa jest uwalniana, a pacjent może samodzielnie monitorować zmianę smaku powiązaną z wystąpieniem okołoimplantacyjnego stanu zapalnego.

Obecnie naukowcy skanują zbiór blisko 250 cząsteczek pod kątem czułości biomarkera. Prowadzą także próby kliniczne, aby skorelować obserwowany biomarker z płynami ustrojowymi człowieka na różnych etapach periimplantitis. Wyniki wstępne wskazują silną współzależność między etapem choroby a stężeniem biomarkera, potwierdzając skuteczność tej nowatorskiej próby.

Aby zgromadzić dane świadczące o tym, że poziomy stężenia biomarkera wywołane są stanem zapalnym w obrębie przezśluzówkowych implantów stomatologicznych, partnerzy przeprowadzają eksperymenty na modelach przedklinicznych miniaturowej świnki. Dodatkowe analizy okołoimplantacyjnej tkanki twardej i miękkiej ujawnią zmiany histologiczne związane ze wczesnymi stadiami choroby okołoimplantacyjnej.

Oczekuje się, że podejście polegające na samodzielnym monitorowaniu, opracowane w projekcie STEP, usprawni szybkie diagnozowanie, a tym samym wzbogaci obecne możliwości leczenia. System ten może znaleźć zastosowanie w diagnostyce komplikacji i infekcji związanych z wykorzystanie urządzeń.

Źródło: cordis.europa.eu