Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Higienistko zarejestruj się! Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej olimpiady

W trakcie 26. Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE 2017 uruchomiono rejestrację do IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Higieny Stomatologicznej. Już pierwszego dnia organizatorzy odnotowali wiele zgłoszeń. Po raz pierwszy olimpiada kierowana jest do dwóch grup równolegle. Pierwszą, podobnie do poprzednich lat, stanowią uczniowie policealnych szkół medycznych oraz uniwersytetów medycznych. Drugą, i to jest nowością, będą stanowić dyplomowane higienistki, już aktywne zawodowo. Kwalifikacje potrwają do 15 marca, 2018 r. Po niej nastąpią dwa etapy testów on-line zakończone finałem olimpiady, który odbędzie się w maju 2018 r., w Iławie.

 

Po raz kolejny środowisko polskich higienistek oraz higienistów może sprawdzić poziom swojej wiedzy oraz kompetencji praktycznych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Higieny Stomatologicznej. Dnia 14 września br. wystartowała rejestracja osób zainteresowanych udziałem w olimpiadzie, która potrwa do 15 marca, 2018 r. Komitet Naukowy Olimpiady oraz Komitet Organizacyjny Olimpiady podjęli decyzję o rozszerzeniu zakresu olimpiady. Równolegle będzie realizowana olimpiada dla grupy uczącej się oraz po raz pierwszy także dla grupy już dyplomowanej.

 

„Chcemy stworzyć możliwość sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności praktycznych także aktywnym zawodowo higienistkom. Mamy nadzieję, że udział w olimpiadzie zapewni unikalną możliwość poszerzenia kompetencji osobom, które już ukończyły edukację.  Wiedza medyczna dynamicznie się rozwija, warto być na bieżąco.” powiedziała Joanna Stępień, Ekspert Kliniczny Instytutu Blend-a-Med Oral-B,  sprawująca nadzór nad organizacją oraz przebiegiem olimpiady.

 

Olimpiada to unikalna możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu stomatologii. Dla osób kształcących się także szansa na lepsze przygotowanie się do państwowego egzaminu zawodowego. Z pewnością udział w wydarzeniu, szczególnie w etapie finałowym, stwarza możliwość na znalezienie się w elicie polskich higienistów stomatologicznych oraz na nawiązanie ciekawych kontaktów w  środowisku zawodowym.

 

Kolejną zmianą, w porównaniu do poprzednich edycji, będzie możliwość skorzystania z 5 szkoleń on-line, przygotowanych specjalnie dla zarejestrowanych osób oraz obejmujących zakres wiedzy oraz umiejętności praktycznych rekomendowanych przez Komitet Naukowy Olimpiady.

 

Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny. Wydarzenie ma charakter etapowy.

 • Rejestracja uczestników jest możliwa za pośrednictwem strony www.olimpiadahigienistek.pl, w zakładce Rejestracja i potrwa do dnia 15 marca 2018 r. włącznie.
 • I etap olimpiady obejmuje czas identyczny do czasu trwania rejestracji, czyli od 14 września, 2017 r. do 15 marca,  2018 r. i  stanowi go test on-line, identyczny dla wszystkich uczestników. Sprawdzian wiedzy składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Każda zarejestrowana osoba może podejść do testu tylko jeden raz. Osoby, które uzyskają minimum 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną zakwalifikowane do II etapu olimpiady.
 • II etap olimpiady odbędzie się  6 kwietnia, 2018 r. i również będzie miał charakter testu on-line, składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Dokładne godziny otwarcia oraz zamknięcia II stopnia zostaną opublikowane na tydzień przed egzaminem Do III etapu olimpiady kwalifikację otrzyma 12 uczestników udzielających co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi oraz osiągających najkrótszy czas odpowiedzi.
 • III etap, finałowy, odbędzie się w dniach 25-26 maja, 2018 roku, w Iławie, w trakcie II Kongresu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Finał będzie 2-stopniowy i złożą się na niego egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Część teoretyczna wyłoni 6 uczestników, którzy przystąpią do końcowego egzaminu praktycznego. Wyłonionych zostanie 3 finalistów. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 26 maja, 2018 r.

„To świetne uczucie zostać laureatką olimpiady. Wiem, że nadal będę się rozwijała w tym zawodzie. Takie mam marzenia.” podkreślała Izabela Dudicz, zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji.

 

Za merytoryczny poziom olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Naukowy Olimpiady (KNO) w składzie:

 • Przewodniczący KNO – dyp. hig. stom. Anita Walczak,
 • Zastępca przewodniczącego KNO – dr n. med. Maciej Nowak,
 • Kierownik Organizacyjny – dr n. med. Tomasz Maria Kercz,
 • Sekretarz Naukowy – dr n. med. Tomasz Dzieniakowski,
 • Sekretarz Naukowy – mgr lic. hig. stom. Karolina Kopciewicz – Kozicka.

 

Nadzór nad organizacją oraz przebiegiem wydarzenia sprawować będzie Komitet Organizacyjny Olimpiady w składzie:

 • Joanna Stępień,
 • Laura Latuszek,
 • Magdalena Berezowska.

 

Organizatorami IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Higieny Stomatologicznej jest Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej. Sponsorami wydarzenia oraz fundatorami nagród są Instytut Blend-a-Med Oral-B oraz firmy W&H, Kol-Dental, EMS, DENTONET.

 

Szczegółowe informacje na temat założeń, przebiegu olimpiady, rekomendowanej bibliografii, jak również regulamin oraz wykaz terminów szkoleń dostępne są na oficjalnej stronie olimpiady www.olimpiadahigiensitek.pl

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w olimpiadzie, życzą powodzenia w procesie przygotowywania się oraz w trakcie udziału w wydarzeniu.