Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

I Konferencja Medicover Stomatologia – Innowacje w stomatologii

I Konferencja Medicover Stomatologia, która odbyła się w Warszawie 13-14 października, zgromadziła 170 lekarzy, asystentów i higienistów związanych z większością specjalizacji dentystycznych. Temat konferencji – innowacje w stomatologii – w sposób szczególny uwzględnił zagadnienia z zakresu implantologii, pedodoncji, stomatologii estetycznej i protetyki.

 

Wydarzenie było dla uczestników okazją do pozyskania aktualnej wiedzy oraz wymiany doświadczeń z lekarzami z placówek stomatologicznych na terenie całego kraju. Eksperci podjęli w swoich prelekcjach m.in. zagadnienia estetycznej odbudowy zębów, przewidywania rezultatów estetycznych uzupełnień protetycznych, współczesnej stomatologii dziecięcej.

Ważne miejsce podczas konferencji zajęły tematy z obszaru implantologii. Nasi prelegenci podzielili się doświadczeniami w zakresie nawigacji komputerowej i protokołów cyfrowych w implantologii, możliwości i wyzwań implantoprotetyki oraz opieki długoterminowej nad pacjentami użytkującymi implanty

– mówi Wioletta Januszczyk, Dyrektor Zarządzająca Medicover Stomatologia.

Wśród prelegentów znaleźli się: mgr inż. Gabriela Kamińska – Dyrektor Operacyjna ds. Protetyki w Medicover, dr n. med. Wojciech Ryncarz – jeden z założycieli Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, dr n. med. Emil Korporowicz – wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, dr n. med. Krzysztof Chmielewski – związany m.in. z Uniwersytetem im. W. Goethego we Frankfurcie, dr Marcin Krupiński – specjalizujący się w nowoczesnym leczeniu endodontycznym oraz estetycznej odbudowie zębów, dr Piotr Ratyński – certyfikowany lekarz kilku systemów implantologicznych oraz dr n. med. Bartosz Suliborski – wykładowca w Katedrze Stomatologii Odtwórczej, Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W ramach Konferencji Medicover Stomatologia odbyły się dwie sesje dedykowane higienistom i asystentom, które miały charakter częściowo warsztatowy. Koncentrowały się na użytecznych przykładach, pozwalających odpowiedzieć na pytania – czy profesjonalne zabiegi profilaktyczne mogą być przyjemne dla pacjenta oraz w jaki sposób instruować, motywować i wspierać pacjentów w ramach wizyty higienizacyjnej.
Partnerami konferencji były firmy: 3M Cooperation, Oral B, Dentsply Sirona, Schmidtdental, Ivoclar-Vivadent Polska, Denon Dental, Seysso, Sunstar Polska, Oral-B, Tramco.

 

 

Źródło i zdjęcia: 

Medicover Sp. z o.o. / Medicover Försäkrings AB (Publ) Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce