Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

II Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna w Katowicach – znamy program

Znamy już program II Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej Studentów i Młodych Lekarzy im. Łukasza Modliborskiego, organizowanej przez Katedrę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod kierownictwem prof Iwony Niedzielskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym działającym przy tejże Katedrze. Wydarzenie, które odbędzie się w Auli Śląskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Grażyńskiego 49 w Katowicach, obfitować będzie w ciekawe wystąpienia.

Konferencję wspierają: Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, a także Śląska Izba Lekarska i STN Katowice. Patronem medialnym wydarzenia jest miesięcznik „Stomatologia”.

plakat

Program:

09:00 – 09:15 Rozpoczęcie konferencji

09:15 – 09:45 dr hab. n. med. Maciej Kajor (Katedra Patomofrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Nowotwory głowy i szyi – diagnostyka patomorfologiczna

09:45 – 10:15 dr hab. n. med. Wojciech Jurczak (Klinika i Katedra Hematologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Jaki będzie nowy standard leczenia chłoniaków?

10:15 – 10:45 Przerwa

10:45 – 11:15 prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki (Katedra Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Nowoczesna radioterapia jako bezpieczna alternatywna leczenia chirurgicznego nowotworów głowy i szyi.

11:15 – 11:45 dr n. med. Jarosław Paluch (Oddział Laryngologii, Samodzielnego Klinicznego Publicznego Szpitala im. Andrzeja Mielęckiego)

Leczenie nowotworów gardła i krtani

11:45 – 13:00 prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska (Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Onkologia głowy i szyi w pytaniach i odpowiedziach. Dyskusja okrągłego stołu

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 16:00 Sesja prac studenckich

Tytuły prac:
1. Pacjent leczony bisfosfonianami – konieczność współpracy miedzy stomatologiem a lekarzami innych specjalności.
2. Brachyterapia paliatywna raka dystalnego odcinka przełyku.
3. Występowanie wybranych czynników ryzyka raka piersi wśród studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4. Przerzut raka piersi do gałki ocznej jako pierwsza manifestacja rozsiewu choroby nowotworowej.
5. Stopień zaawansowania oraz leczenie pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym szczęki i żuchwy w materiale Katedry Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej w ŚUM Katowicach.
6. Wpływ ognisk zębopochodnych i sanacji jamy ustnej na stan zdrowia pacjentów leczonych z powodu schorzeń hematologicznych.
7. Ocena parametrów wytrzymałościowych płytek do osteosyntezy stosowanych w leczeniu chirurgicznym w obrębie głowy i szyi.
8. Ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi.

16:00 Zakończenie konferencji

Komisja do prac studenckich:
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska
dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
dr n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała
dr n. med. Daria Wziątek-Kuczmik
dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec
lek. med. Dorota Imielczyk-Zdunek