Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

III edycja ogólnopolskiej olimpiady dla higienistek stomatologicznych – zarejestruj się!

olimpiada-2016-2017-plakatWłaśnie ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. Wydarzenie kierowane jest do słuchaczy szkół medycznych policealnych, na kierunku higienistka stomatologiczna. Poprzednie edycje Olimpiady cieszyły się dużym zainteresowaniem dlatego Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny Olimpiady podjęli decyzję o organizacji kolejnej edycji. Celem Olimpiady jest możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz pełniejsze przygotowanie do egzaminu zawodowego. Jak poprzednio, wydarzenie będzie miało charakter etapowy, z finałem w kwietniu 2017 r., w Łodzi. Szczegółowe informację dostępne są na stronie www.dentonet.pl/asysdent, w zakładce Olimpiada. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Olimpiadzie!

Już od 5 grudnia br. można zarejestrować się na platformie III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej dla Higienistek Stomatologicznych. Rejestracja jest konieczna, aby wziąć udział w kolejnych etapach Olimpiady i potrwa do 15 stycznia 2017 r. Kto może się zarejestrować? Wydarzenie zostało opracowane z myślą o  studentach szkół medycznych policealnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, kształcących na kierunku higienistka stomatologiczna.

Olimpiada daje unikalną możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej przedmiotu oraz pełniejsze przygotowanie do egzaminu zawodowego. Dodatkowo, udział w Olimpiadzie przyczynia się do zwiększenia indywidualnych kompetencji zawodowych, stwarza możliwość nawiązania kontaktów w środowisku zawodowym, pozwala znaleźć się w elicie higienistów dentystycznych, jak również daje możliwość otrzymania bardzo atrakcyjnych nagród. Doświadczenie dwóch poprzednich edycji potwierdza, że cele Olimpiady udaje się w pełni realizować a samo wydarzenie zyskało wielu sympatyków oraz otrzymało w środowisku higienistów wysoką ocenę merytoryczną i organizacyjną.

Olimpiada to sposób na sprawdzenie swoich sił, okazja żeby przekonać się w czym jesteśmy mocne, a nad czym warto jeszcze popracować. To motywacja do powtórek i trening stresu przed egzaminem. Dzięki wzięciu udziału w olimpiadzie nie byłam zestresowana przed egzaminem zawodowym. Polecam to każdej z Was, nic nie tracicie, wręcz przeciwnie.“ twierdzi Karolina Ciechorska, Laureatka ubiegłorocznej edycji Olimpiady.

Za merytoryczną wartość Olimpiady odpowiedzialny będzie Komitet Naukowy w składzie:

 • dr n. zdr. Danuta Kaczmarska,

 • dr n. med. Tomasz Dzieniakowski,

 • dr n. med. Tomasz Maria Kercz,

 • dr n. med. Maciej Nowak,

 • lic. hig. stom. mgr Karolina Kopciewicz – Kozicka.

Nadzór nad organizacją oraz przebiegiem wydarzenia sprawować będzie Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Joanna Stępień,

 • Agata Rybicka,

 • Ilona Rowińska,

 • Dawid Dąbrowski

Podobnie jak w poprzednich edycjach, udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny. Wydarzenie ma charakter trójstopniowy i składać się będzie z 3 etapów:

 • Rejestracja uczestników odbędzie się w terminach od 5 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r., na stronie www.dentonet.pl/asysdent, w zakładce Olimpiada.

 • I stopień Olimpiady będzie obejmował czas od 15 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. i będzie stanowił test on-line, identyczny dla wszystkich uczestników, składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Każda zarejestrowana osoba będzie mogła podejść do testu tylko jeden raz. Uczestnicy, którzy uzyskają minimum 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną zakwalifikowani do II etapu Olimpiady.

 • II stopnień Olimpiady odbędzie się  3 marca 2017 r. i będzie miał formę testu on-line składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Ponownie test dostępny będzie na stronie www.dentonet.pl/asysdent , w zakładce Olimpiada. Dokładne godziny otwarcia oraz zamknięcia II stopnia zostaną potwierdzone na oficjalnej stronie Olimpiady i profilu FB Olimpiady. Do III etapu Olimpiady kwalifikację otrzyma 20 uczestników udzielających co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi, osiągających najkrótszy czas odpowiedzi.

 • III etap Olimpiady odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia, 2017 r., w Centrum Dydaktycznym UM w Łodzi i będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwszy odbędzie się egzamin teoretyczny, który wyłoni 9 uczestników, którzy przystąpią do finałowego egzaminu praktycznego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 kwietnia, 2017 r.

Celem olimpiady jest wsparcie słuchaczek w procesie przygotowywania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureatka w gronie słuchaczek daje możliwość porównania poziomu nauczania. Takie sukcesy podnoszą prestiż szkoły, są inspiracją do dalszych działań na rzecz rozwoju szkoły. Pozwalają na poszerzenie współpracy z firmami stomatologicznymi i organizację specjalistycznych warsztatów. To również możliwość zdobycia cennych nagród dla słuchaczek i szkoły.“ stwierdziła pani Marianna Czarnecka, Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, w którym kształciła się ubiegłoroczna Laureatka Olimpiady.

Organizatorami III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej jest Instytutu Blend-a-Med Oral-B,, Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz firma Bestom DENTOnet.pl. Fundatorem atrakcyjnych nagród dla uczestników Olimpiady, opiekunów przedmiotu oraz szkół z których studenci zakwalifikują się do finału są Instytutu Blend-a-Med Oral-B,,firma Bestom DENTOnet.pl oraz firma EMS.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Olimpiadzie, życzą powodzenia w procesie przygotowywania się oraz w trakcie udziału w wydarzeniu.

bland-a-med-oral-b

Kontakt:

Jolanta Bylica
Koordynator Programów Instytutu Blend-a-med Oral-B
tel. 509621240
e-mail: bylica.j@colourblocks.pl

Joanna Stępień
Koordynator Edukacyjnego Programu Szkolnego Instytutu Blend-a-Med Oral-B/ Ekspert Kliniczny
tel. 725702802
e-mail: olimpiada@dentonet.com.pl