Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Innowacja w profesjonalnym domowym wybielaniu zębów – ENA White 2.0 system – opis procedury klinicznej

Ładne białe zęby są synonimem zdrowia i sukcesu życiowego. Wielu pacjentów marzy o idealnym, pięknym uśmiechu. Mimo ogólnoświatowej recesji gospodarczej potrzeby pacjentów w tym zakresie zmniejszyły się w niewielkim stopniu. Żyjemy w świecie, w którym wygląd człowieka, jego wizerunek są bardzo istotne, niezależnie od profesji. Pragnienie posiadania jasnego, pogodnego uśmiechu z białymi zębami zwiększa się wraz z rozwojem cywilizacji. Ostatnie dekady to ogromny postęp w tej dziedzinie zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i dostępnych procedur klinicznych. Badania prowadzone przez American Association of Cosmetic Dentistry dostarczają interesujących wniosków: 99,7% Amerykanów deklaruje, że jasny, biały uśmiech pomaga w codziennym życiu; 96% dorosłych jest przekonanych, że nieestetyczny uśmiech może mieć negatywny wpływ na karierę zawodową.

Kosmetyka wykonywanych prac stomatologicznych wraz z czynnościowymi i biomechanicznymi kryteriami współdecydują o powodzeniu prowadzonej terapii. Jednym z istotnych parametrów oceny wykonywanych uzupełnień jest ich kolor, zestawiony z uzębieniem pacjenta. Podstawową kwestią w uzyskaniu dobrych i przewidywalnych wyników leczenia jest ustalenie, czy obecny kolor zębów jest akceptowany przez pacjenta. Ten pozornie łatwy w ocenie parametr współdecyduje, a w wielu sytuacjach może być decydujący w ocenie ostatecznego wyniku leczenia [1].

Wybielanie zębów żywych, martwych oraz sposób klinicznego postępowania w przypadku konieczności poprawy estetyki zębów opornych na wybielanie zostały szczegółowo opisane we wcześniejszych publikacjach [2-5]. Rozjaśnianie zębów przebiega wedle dobrze poznanych mechanizmów i jest zabiegiem bezpiecznym zarówno dla zębów, jak i istniejących połączeń adhezyjnych [6-11]. Nowoczesna praktyka stomatologiczna powinna uwzględniać potrzebę pacjentów, jaką jest chęć posiadania jasnego, pogodnego uśmiechu, eksponującego piękne zęby.

Wybielanie zębów jest możliwe dzięki ogromnemu postępowi, jaki dokonał się na przełomie XX i XXI wieku. Koniec lat osiemdziesiątych to początek „ery” wybielania. Szczególne zasługi w tym zakresie mają: dr Eyneman i dr Aiwood [7, 12-14]. To oni stworzyli ideę domowego wybielania zębów metodą nakładkową. W wykonaną indywidualnie dla pacjenta nakładkę aplikowany był nadtlenek wodoru. Zalecane było noszenie tej nakładki przez kilka godzin w ciągu dnia lub przez całą noc. Kolejne dekady to lata badań firm specjalizujących się w tej tematyce, które ulepszały i modernizowały procedurę powadzonego wybielania i stężenie stosowanego wybielacza [15, 16].

Ciekawą alternatywą oferty kierowanej do naszych pacjentów może być ENA WHITE 2.0 system (Micerum). Jest to innowacyjny system wybielania zębów. Składa się ze specjalnej szczoteczki z dozownikiem zawierającym 6 ml żelu wybielającego (fot. 1-4). Wybielaczem jest żel wybielający: 6-proc. nadtlenek wodoru z aktywatorem XS151, którego działanie rozpoczyna się w trakcie szczotkowania zębów. Akcelerator XS151 skraca czas aplikacji, zwiększając absorpcję nadtlenku wodoru. Zaleca się stosowanie tego systemu przez jedną minutę 2 razy dziennie, zaraz po umyciu zębów. W trakcie wybielania zalecane jest stosowanie pasty do zębów Enamel Plus, która ma właściwości wybielające i znoszące nadwrażliwość.

Opis przypadku

Do gabinetu autora zgłosił się pacjent w celu wybielenia zębów (fot. 5). Wykonano rutynowe badania przedmiotowe i podmiotowe. Badanie kliniczne ujawniło obecność wypełnień kompozytowych w zębach bocznych bez cech nieszczelności oraz odbudowy brakujących zębów (mosty). Po omówieniu technik wybielania wykonano skaling i polishing (fot. 6). Po opisaniu techniki domowego wybielania systemem ENA White 2.0 zalecono kontrole, które przeprowadzano po 7, 14 i 20 dniach szczotkowania zębów (fot. 7-9). Uzyskany efekt usatysfakcjonował pacjenta. W trakcie stosowania preparatu wybielającego nie pojawiły się komplikacje, z wyjątkiem niewielkiej nadwrażliwości, która nie stanowiła problemu. Nadwrażliwość pojawiała się kilkanaście minut po zastosowaniu wybielacza i ustępowała samoistnie. W porównaniu z innymi metodami wybielania – metodą nakładkową czy wybielaniem medycznym przeprowadzanym w gabinecie stomatologicznym – miała ona zdecydowanie mniejsze nasilenie.

Podsumowanie

Systemem ENA White 2.0 (Micerum) jest ciekawą alternatywą dla przeprowadzenia procesu wybielania zębów żywych. Metoda ta jest dedykowana przede wszystkim pacjentom współpracującym i zdyscyplinowanym. W trakcie przeprowadzanych zabiegów obserwowano bardzo subtelne objawy nadwrażliwości, które w niewielkim stopniu utrzymywały się również po zabiegu.

 

Fot. 1. Zestaw wybielający ENA 2.0 system.

Fot. 1. Zestaw wybielający ENA 2.0 system.

Fot. 2. Rozpakowany zestaw.

Fot. 2. Rozpakowany zestaw.

Fot. 3. Dozownik wybielacza.

Fot. 3. Dozownik wybielacza.

Fot. 4. Szczoteczka z dozownikiem.

Fot. 4. Szczoteczka z dozownikiem.

Fot. 5. Stan wyjściowy.

Fot. 5. Stan wyjściowy.

Fot. 6. Stan po skalingu i polishingu.

Fot. 6. Stan po skalingu i polishingu.

Fot. 7. Kontrola po 7 dniach szczotkowania.

Fot. 7. Kontrola po 7 dniach szczotkowania.

Fot. 8. Kontrola po 14 dniach szczotkowania.

Fot. 8. Kontrola po 14 dniach szczotkowania.

Fot. 9. Kontrola po 20 dniach szczotkowania.

Fot. 9. Kontrola po 20 dniach szczotkowania.

Piśmiennictwo:

1. Wagner L., Małkiewicz K.: Wybielanie zębów żywych, Med Tour Press International, 2006.

2. Romaniuk-Demonchaux A.: Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Cz. I: Wybielanie zębów żywych w codziennej praktyce stomatologicznej. Metoda nakładkowa. „Stomatologia”, 2013, 2: 32-37.

3. Romaniuk-Demonchaux A.: Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Cz. II. Wybielanie zębów żywych w codziennej praktyce stomatologicznej. Wybielanie medyczne prowadzone w gabinecie stomatologicznym. „Stomatologia”, 2014, 1-2; 28-33.

4. Romaniuk-Demonchaux A.: Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Cz. III. Wybielanie zębów po leczeniu endodontycznym – wybielanie medyczne. „Stomatologia”, 2014, 3: 22-29.

5. Romaniuk-Demonchaux A.: Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Przebarwienia zębów po leczeniu endodontycznym oporne na wybielanie. „Stomatologia”, 2014, 4: 30-35.

6. Żyśko-Christ D.: Wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym z użyciem halogenowych lamp polimeryzacyjnych czy bez nich? „Magazyn Stomatologiczny” marzec 2008.

7. Haywood V.B.: History, safety and effectiveness of current bleaching techniques and applications of the nightguard vital bleaching techniques. „Quintessece Int.”, 1992, 23 (7): 44-88, 471-488.

8. Klukowska M., White D.J. ,Kozak K.M. et al.: Effect of bleach on microlekage of class V composite restorations. „IADR” 2006.

9. Wilson D., Xu C., Hong L., Wang Y.: Effect of clinical factors during tooth whitening on enamel. „IDAR” 2007.

10. Basting R.T. et al.: The effects of seven carbamide peroxide bleaching agents of enamel microhardness over time, „J Am Dent Assoc.” 2003 Oct; 134(10): 1335-42.

11. Al-Qunanian T.A.: The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, „Oper Dent.” 2005 Mar-Apr; 30(2): 265-270.

12. Eyneman, Haywood (Infodent 4/2005).

13. Franchi I., Bartolini S., Consolo U.: Lo sbbiancamento dei denti vitali, „Teamwork Media” 2010.

14. Haywood V.B.: Bleaching of vital and non-vital teeth „Curr Opin Dent.” 1992, Mar; 2:142-9(3).

15. Leonard R.H. Jr, Garland G.E. et al.: Safety issues when using 16% carbamide peroxide whitening solution.
„J Esthet Restor Dent”, 2002, 14(6): 358.67.

16. Alma K., Al-Hrabi M., Al-Gunaim M.: The effect a 10% carbamide peroxide tooth whitening agent. „Compend Continua Educ Dent” 1988, 19(10): 968-72, 977-8.


Innovation in professional at-home teeth bleaching – ENA White 2.0 system – clinical proceeding presentation

Autor:
lek. stom. Adam Romaniuk-Demonchaux
Indywidualna Prywatna Praktyka Lekarska „Stomatologia Zdrowego Uśmiechu”, Rybnik

Słowa kluczowe:
wybielanie zębów, estetyka.

Key words:
teeth bleaching, esthetics.

Streszczenie:
Podstawową kwestią w  uzyskaniu dobrych i przewidywalnych wyników leczenia jest ustalenie, czy obecny kolor zębów jest akceptowany przez pacjenta. Ten pozornie łatwy w ocenie parametr współdecyduje, a w wielu sytuacjach może być decydujący w ocenie ostatecznego wyniku leczenia.

Summary:
Establishing, whether the current colour of teeth is accepted by the patient, is the essential issue for achieving good and predictable results of a treatment.  This parameter, seemingly simple for assessment, co-decides, and in many situations can be even crucial in the evaluation of the final result of the treatment.