Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

ZNAJDŹ LEKARZA

niedziela, 24 września 2023
Zobacz:

IX Kongres Polonii Medycznej

IX Kongres Polonii Medycznejj

Zapraszamy na IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich 2016. Program naukowy tego wielkiego spotkania ludzi medycyny w Warszawie, w czerwcu 2016 r., to efektmiędzynarodowej i krajowej współpracy specjalistów różnych dziedzin. Razem pragniemy przedyskutować kwestie ochrony zdrowia, doskonalenia standardów i możliwości poprawy wyników leczenia.

IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich 2016 służy współczesnej medycynie jako płaszczyzna wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców polskiego pochodzenia z mieszkającymi i praktykującymi w Polsce. Od lat 90. ubiegłego wieku hasłem przewodnim tych najważniejszych spotkań lekarzy z Polski i świata jest inspirowanie do podnoszenia jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Program naukowy kongresu obejmie prezentacje najnowszych kierunków w medycynie oraz sesje i debaty poświęcone m.in. oczekiwaniom pacjentów i realiom edukacji medycznej, optymalnemu modelowi opieki onkologicznej i stomatologicznej, a także promowaniu wiedzy medycznej o szczepieniach. O wysoki poziom merytoryczny wygłaszanych referatów zadba Komitet Naukowy z przewodniczącym prof. Markiem Rudnickim.

Honorowy Patronat nad IX Kongresem Polonii Medycznej i II Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich 2016 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, jak również Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski.

Naszymi partnerami organizacyjnymi są: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk, Fundacja Nauki Polskiej, Polska Akademia Umiejętności oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie, a partnerami medialnymi: TVP SA, TV Polonia, „Gazeta Lekarska”, „Medycyna Praktyczna”,

Wśród tysiąca zaproszonych gości znajdą się lekarze i studenci uczelni medycznych, eksperci i badacze zasłużeni dla rozwoju wielu dziedzin medycyny, jak również znamienici przedstawiciele świata nauki, polityki i kultury – z Polski oraz m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, USA i krajów byłego bloku wschodniego. Z całym przekonaniem pragniemy zwrócić uwagę na edukacyjną i opiniotwórczą rolę wydarzenia, które powstało, by promować i umacniać najwyższe standardy leczenia.

Więcej informacji na temat Kongresu i możliwość rejestracji na stronie

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

IX Kongres Polonii Medycznej

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci