Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

IX Kongres Polonii Medycznej

IX Kongres Polonii Medycznejj

Zapraszamy na IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich 2016. Program naukowy tego wielkiego spotkania ludzi medycyny w Warszawie, w czerwcu 2016 r., to efektmiędzynarodowej i krajowej współpracy specjalistów różnych dziedzin. Razem pragniemy przedyskutować kwestie ochrony zdrowia, doskonalenia standardów i możliwości poprawy wyników leczenia.

IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich 2016 służy współczesnej medycynie jako płaszczyzna wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców polskiego pochodzenia z mieszkającymi i praktykującymi w Polsce. Od lat 90. ubiegłego wieku hasłem przewodnim tych najważniejszych spotkań lekarzy z Polski i świata jest inspirowanie do podnoszenia jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Program naukowy kongresu obejmie prezentacje najnowszych kierunków w medycynie oraz sesje i debaty poświęcone m.in. oczekiwaniom pacjentów i realiom edukacji medycznej, optymalnemu modelowi opieki onkologicznej i stomatologicznej, a także promowaniu wiedzy medycznej o szczepieniach. O wysoki poziom merytoryczny wygłaszanych referatów zadba Komitet Naukowy z przewodniczącym prof. Markiem Rudnickim.

Honorowy Patronat nad IX Kongresem Polonii Medycznej i II Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich 2016 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, jak również Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski.

Naszymi partnerami organizacyjnymi są: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska Akademia Nauk, Fundacja Nauki Polskiej, Polska Akademia Umiejętności oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie, a partnerami medialnymi: TVP SA, TV Polonia, „Gazeta Lekarska”, „Medycyna Praktyczna”,

Wśród tysiąca zaproszonych gości znajdą się lekarze i studenci uczelni medycznych, eksperci i badacze zasłużeni dla rozwoju wielu dziedzin medycyny, jak również znamienici przedstawiciele świata nauki, polityki i kultury – z Polski oraz m.in. Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, USA i krajów byłego bloku wschodniego. Z całym przekonaniem pragniemy zwrócić uwagę na edukacyjną i opiniotwórczą rolę wydarzenia, które powstało, by promować i umacniać najwyższe standardy leczenia.

Więcej informacji na temat Kongresu i możliwość rejestracji na stronie

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

IX Kongres Polonii Medycznej