Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Jesteś niepełnosprawny? Możesz legalnie i za darmo leczyć zęby w Czechach. Zobacz, jakie są warunki

Jesteś niepełnosprawny? Możesz legalnie i za darmo leczyć zęby w Czechach. Zobacz, jakie są warunki

Konsultacja lek. stom. Piotr Borowski, właściciel kliniki Dentator w Ostrawie oraz koordynator programu „Kierunek: Uśmiech”.

Niepełnosprawni Polacy od niedawna mogą leczyć nieodpłatnie zęby w Czechach. Za ich wizyty płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. To rozwiązanie w pełni legalne. Umożliwia je obowiązująca od 2013 roku dyrektywa transgraniczna, dająca nam możliwość leczenia się w dowolnym kraju UE. Jak zorganizować takie leczenie, jakie są warunki i gdzie się leczyć?

Czeska służba zdrowia kusi

Czeskie kliniki od kilku lat kuszą Polaków.  Dzięki obowiązującej od 4 lat dyrektywie transgranicznej możemy liczyć na refundowane przez NFZ leczenie np. zaćmy. Od kilku miesięcy taką możliwość mają także niepełnosprawni chcący leczyć zęby. W Ostrawie działa już pierwsza za południową granicą specjalnie przystosowana klinika, lecząca wyłącznie osoby z niesprawnościami. Jak dotąd placówka przeleczyła już blisko 500 pacjentów m.in. niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.  W sierpniu natomiast ośrodek zainicjował projekt „Kierunek: Uśmiech”, który ma dodatkowo ułatwić dostęp do leczenia.

Jak zorganizować sobie leczenie?

Dziś z leczenia w Ostrawie mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 r.ż. i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  Klinika nie tworzy obostrzeń dotyczących np. typu niesprawności. Oznacza to, że leczyć może się w Czechach zarówno osoba niepełnosprawna intelektualnie, ruchowo, jak również osoba chora psychiczne.  Żeby zorganizować wizytę, w pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty – dowód osobisty lub paszport oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał lub odpis notarialny), a następnie skontaktować się z Polskim Instytutem Zdrowia. Można to zrobić telefonicznie  pod numerem 516 699 779 lub poprzez formularz na stronie www.kierunekusmiech.pl. Opiekun pacjenta z ramienia Instytutu zweryfikuje niezbędną dokumentację, pomoże w jej skompletowaniu, umówi także wizytę w Czechach.  Warunkiem odbycia leczenia jest także podpisanie umowy współpracy z Polskim Instytutem Zdrowia. Dzięki niej leczenie jest wstępnie finansowane. W praktyce oznacza to, że żaden z pacjentów leczony w Czechach nie musi najpierw wykładać pieniędzy za wizytę, a później ubiegać się o ich zwrot, trwający nawet 60 dni.  To instytut wstępnie płaci gabinetowi za leczenie, a następnie sam ubiega się o zwrot w NFZ. Jest to rozwiązanie w pełni legalne, które znosi barierę finansową, która wielu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza mniej zamożnym, uniemożliwiałaby leczenie.  Jedynym kosztem, jaki ponosi pacjent, jest koszt dojazdu do Ostrawy.  Po dopełnieniu formalności, trwających 1-2 dni, pacjenci kierowani są na leczenie do kliniki Dentator w Ostrawie. W przypadku pacjentów z bólem zęba procedura jest przyspieszana.

Jaki jest zakres leczenia?

Zakres leczenia, jaki wykonuje się w Czechach odpowiada dziś zakresowi leczenia, który zawarty w jest w koszyku świadczeń gwarantowanych, który został ustalony przez Ministerstwo Zdrowia.  Obejmuje on m.in. badanie lekarskie z instruktażem higieny jamy ustnej (1 raz do roku, kontrolne badania lekarskie (3 razy do roku), leczenie próchnicy i odbudowę ubytków, leczenie kanałowe zębów przednich, leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej, leczenie chorób przyzębia i zmian w błonie śluzowej jamy ustnej, znieczulenie do zabiegów,  leczenie ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym (w narkozie). Tym ostatnim w Czechach obejmowani są wszyscy pacjenci, o ile są wskazania medyczne. W większości przypadków leczenie odbywa się w Ostrawie podczas jednej wizyty.

Indywidualnie lub w grupie

Na leczenie w Czechach można zgłaszać się indywidualnie poprzez stronę kierunekusmiech.pl, może to także w imieniu pacjenta zrobić instytucja opiekuńcza lub Zakład Pracy Chronionej. Wówczas możliwe jest przeprowadzenie leczenia indywidualnego lub leczenia większej grupy podopiecznych lub pracowników.  Na leczenie grupowe mogą kierować m.in.  Domy Opieki Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, MOPS-y, Kluby Integracji Społecznych, fundacje, Środowiskowe Domy Pomocy, Centra Integracji Społecznej oraz Zakłady pracy Chronionej.

Gdzie będę leczony?

Klinika Dentator, w której leczeni są niepełnosprawni jest przystosowana do wizyt osób z niesprawnościami. Zniesiono tam bariery architektoniczne, a także przygotowano odpowiednio gabinety i poczekalnię. Ośrodek posiada także własny zespół anestezjologiczny. Standard, w jakim leczeni są pacjenci, odpowiada standardowi polskich prywatnych gabinetów stomatologicznych.

 

***

DENTATOR w Ostrawie to w pełni przygotowana klinika do leczenia osób niepełnosprawnych. Placówka jest pierwszym tego typu ośrodkiem, który został stworzony wyłącznie z myślą o pacjencie wymagającym szczególnej opieki. Klinika mieści się w budynku prestiżowej Polikliniki Kostelni w centrum Ostrawy, zaledwie godzinę drogi od Katowic i 2 godziny drogi od Krakowa. Z myślą o niepełnosprawnych placówka prowadzi program „Kierunek: Uśmiech”, który umożliwia tej grupie pacjentów bezpłatne leczenie w Czechach.  „Kierunek: Uśmiech” to autorski program prozdrowotny kliniki DENTATOR, który umożliwia i ułatwia pełnoletnim osobom niepełnosprawnym dostęp do refundowanego przez NFZ leczenia stomatologicznego w Czechach. Partnerem programu jest Polski Instytut Zdrowia. Więcej informacji: kierunekusmiech.pl