ZNAJDŹ LEKARZA

niedziela, 29 stycznia 2023
Zobacz:

Rozmowy

Cel – poprawa jakości kształcenia

Z prof. dr. hab. n. med. Mansurem Rahnama-Hezavah rozmawiała Anna Bętkowska-Bielach.   Proszę o przyjęcie gratulacji z okazji objęcia funkcji konsultanta krajowego z zakresu chirurgii stomatologicznej. Jak wyglądała Pana droga zawodowa? Bardzo dziękuję. Pełnienie funkcji konsultanta krajowego to dla mnie ogromny zaszczyt. W przyszłym roku będę obchodził 25-lecie działalności zawodowej. Pracę rozpocząłem w Katedrze Chirurgii Szczękowo-Twarzowej […]

Czytaj więcej

Wszyscy jesteśmy połączeni

Z prof. dr. hab. Bartłomiejem W. Losterem rozmawia Anna Bętkowska-Bielach. Panie Profesorze, gratuluję raz jeszcze prezydentury w PTS. Dziękuję. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się bezpośrednio przed Kongresem Stomatologów Polskich. Tegoroczny Kongres miał wyjątkowy charakter. Po pierwsze dlatego, że odbywał się w czasie jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po drugie dlatego, że wzięły w nim udział wszystkie […]

Czytaj więcej

Don Kichot naszych czasów

  Kiedy zakiełkowała w Panu myśl, że chce Pan robić coś więcej, niż przewiduje codzienna praktyka? To trudne pytanie. Pierwszy raz pojechałem do Kamerunu na początku 2011 r. Wtedy jeszcze nie miałem ani pomysłu na działalność, ani nie wiedziałem, jak się sprawy potoczą. Jeśli powiem, że doszło do tego „przypadkowo”, to nie pomylę się, choć […]

Czytaj więcej

Tomografia wolumetryczna jest potrójnym krokiem milowym

Z  prof. dr hab. n. med. T. Katarzyną Różyło, kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 
 UM w Lublinie rozmawia Anna Bętkowska-Bielach.   Jest Pani Profesor kierownikiem Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie, autorką i współautorką podręczników z zakresu radiologii stomatologicznej, autorką ponad 300 publikacji z radiologii, wykładowcą, członkiem Zarządu Głównego PTS oraz członkiem-założycielem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology i członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego… Długo […]

Czytaj więcej

Polska protetyka stomatologiczna stale się modernizuje…

Z dr. hab. n. med. Włodzimierzem Więckiewiczem, prof. nadzw. rozmawiała Anna Bętkowska-Bielach. Gratuluję, Panie Profesorze, objęcia stanowiska prezesa Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Dziękuję za gratulacje. W 2013 roku zostałem wybrany przez członków Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia na stanowisko prezesa. Pragnę podkreślić, że w poprzedniej kadencji pełniłem funkcję wiceprezesa PTDNŻ. Jakie cele i zadania wyznaczył Pan Towarzystwu […]

Czytaj więcej

Nasi klienci