ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 27 stycznia 2023
Zobacz:

Gabinet

Gabinet stomatologiczny na Facebooku – zasady i wskazówki

Facebook – jeden z największych serwisów społecznościowych na świecie – jest miejscem, do którego zagląda niemal każdy, w tym również pacjenci gabinetu stomatologicznego. Łatwo wywnioskować, że strona ta stanowi świetne miejsce na reklamę gabinetu. Jeżeli dopiero otworzyliśmy praktykę i chcemy dotrzeć do pierwszych pacjentów albo – mając przychodnię o ugruntowanej lokalnie pozycji – zdobyć kolejnych […]

Czytaj więcej

Wypełnianie ubytków a bezpieczeństwo pracy w stomatologii

Na początku lat 80. ubiegłego wieku nastąpił rozwój techniki wypełniania ubytków tkanek twardych zębów poprzez systemy wkładów koronowych. Tematyka ta, przedstawiona dodatkowo w kontekście zagadnień bezpieczeństwa pracy, stanowi treść publikowanego artykułu.  MATERIAŁY ZŁOŻONE – KOMPOZYTY Materiał złożony, czyli kompozytowy, ma niejednorodną strukturę, która składa się z dwóch lub więcej komponentów (faz) o różnych właściwościach. Materiały kompozytowe […]

Czytaj więcej

Procedury higieniczne w gabinecie stomatologicznym – obowiązek i zapobieganie przenoszeniu zakażeń

Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym są świadczone usługi medyczne o różnym stopniu inwazyjności. Przeprowadzane u pacjentów zabiegi powodują naruszenie ciągłości tkanek, błony śluzowej, a stosowany sprzęt ma kontakt z nieosłoniętymi tkankami miękkimi i twardymi. Wykonywane są też różne czynności, takie jak: zabiegi diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne, prace pomocnicze (mycie, dezynfekcja, sterylizacja sprzętu, narzędzi, gospodarka odpadami).  […]

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo na drodze też jest ważne

W pracy stomatologa występuje wiele zagrożeń wywołanych przez czynniki środowiska – głównie w gabinecie stomatologicznym. Ich podziału dokonuje się, biorąc pod uwagę charakter oraz szkodliwe działanie. Wyróżnia się w tym względzie czynniki: biologiczne, chemiczne, fizyczne, psychofizyczne – obciążenie statyczne i dynamiczne oraz emocjonalne (stres). Często zapomina się o zagrożeniach, które mogą pojawić się poza gabinetem stomatologicznym, […]

Czytaj więcej

Z pamiętnika młodego dentysty

Poniedziałek Chrzest bojowy po weekendzie. Już przed ósmą dopada mnie pacjentka, która twierdzi, że nie wyjdzie z przychodni, dopóki jej nie przyjmę. Że z bólem, że tylko na moment, bo zaraz do pracy. I koniecznie musi być na kasę chorych. Kolejka pacjentów sapie nam za plecami niczym parowóz. Kobieta siada na fotel. Co boli? A […]

Czytaj więcej

Przedawnienie w szkodach medycznych

Przedawnienie roszczeń to instytucja prawa służąca stabilizacji obrotu prawnego. W szkodach medycznych jej celem jest ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń pacjentów na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Terminy są różne w zależności od rodzaju stosunku prawnego, jaki może łączyć pacjenta z lekarzem. Wyróżniamy w tym zakresie sytuacje, kiedy pacjent leczy się u lekarza dentysty prywatnie […]

Czytaj więcej

Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku higienistki oraz asystentki stomatologicznej

Podstawowe obowiązki pracownika Do obowiązków higienistki stomatologicznej należą m.in.: prowadzenie skutecznej działalności oświatowo-prozdrowotnej, dotyczącej higieny jamy ustnej i żywienia; wykonywanie zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta w zakresie tzw. profilaktyki profesjonalnej – oczyszczanie zębów ze złogów nazębnych i lakowanie bruzd; wykonywanie niektórych zabiegów leczniczych zleconych przez lekarza stomatologa – polerowanie założonych wypełnień, pobieranie wycisków orientacyjnych, […]

Czytaj więcej

Mediacja z pacjentem

Mediacja nie jest postępowaniem sądowym, lecz alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów. Rozwiązanie konfliktu między stronami następuje przy udziale strony trzeciej – akceptowanego przez obie strony mediatora. Mediacja w procesach o błąd medyczny pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć ugodę. Jest to formuła bardzo […]

Czytaj więcej

Nasi klienci