ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 18 Październik 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Niechirurgiczne leczenie endodontyczne zespołu endo-perio. Opis przypadku

Wzajemna zależność między schorzeniami endodontycznymi i chorobami przyzębia przez wiele lat była przedmiotem domysłów, nieporozumień i kontrowersji. Miazga zęba i ozębna są ze sobą ściśle powiązane, są bowiem tkankami pochodzenia ektomezenchymalnego, a drogi komunikacji pomiędzy tymi strukturami często determinują przebieg procesów chorobowych rozwijających się w ich obrębie [1]. Miazga może ulec martwicy z wielu przyczyn, takich jak: głęboka próchnica, zabiegi odtwórcze i stosowane przy nich materiały, podrażnienia chemiczne lub termiczne rozdrażnienie, urazy i choroby przyzębia [2]. Gdy obecna jest martwica miazgi, produkowane tam mediatory zapalne mogą przedostawać się na zewnątrz poprzez wspomniane połączenia i inicjować lub promować odpowiedź zapalną ozębnej, powodując destrukcję włókien tkanki łącznej przyzębia, resorpcję cementu korzeniowego i przylegającej kości zębodołu.  

Czytaj więcej

Harmonia dziąseł a estetyczna odbudowa zębów przednich

Przyjmuje się, że wartość estetyczna stałej odbudowy protetycznej może zostać zaburzona przez wiele czynników, w tym zmienioną architekturę dziąseł, morfologię zębów, strukturę i kliniczne wymiary korony. Dlatego też podczas odbudowy przednich zębów przywiązuje się jednakową uwagę do estetyki dziąseł i zębów [1]. Praktycy są zgodni, że gdy zachodzi potrzeba zastosowania protezy stałej w odcinku przednim, […]

Czytaj więcej

Wpływ leków dokanałowych stosowanych w celu rewaskularyzacji miazgi

Endodontyczne leczenie regeneracyjne (RET) to pojęcie z zakresu inżynierii tkankowej stosowane dla określenia regeneracji miazgi i zębiny w obrębie kanału korzeniowego zębów z obumarłą miazgą [1], skąd miazgę doszczętnie usunięto z powodu nieodwracalnego procesu zapalnego i zakażenia bakteryjnego. O pomyślnych wynikach RET w zębach niedojrzałych, włącznie z opanowaniem infekcji i ukończeniem rozwoju korzenia, donoszono w wielu opisach przypadków i serii przypadków [2-7]. Aby uniknąć dalszego osłabienia niedojrzałych zębów, zalecane jest ograniczenie instrumentacji mechanicznej do niezbędnego minimum [8], natomiast dla odnowy tkanki miazgi w RET konieczne jest sterylne środowisko [9, 10]. Zatem dezynfekcję kanałów korzeniowych przeprowadza się tylko za pomocą przepłukiwania i leków dokanałowych [8, 11, 12]. Leki powszechnie używane w ramach RET to pasty antybiotykowe (metronidazol i cyprofloksacyna z minocykliną albo bez niej) i wodorotlenek wapnia (CH) [6, 13-17].

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera diodowego 980 nm

Hipertrofia i hiperplazja dziąsła to najczęstsze z patologii przerostowego zapalenia dziąseł. Hipertrofia, czyli przerost, to zmiana polegająca na zwiększeniu objętości tkanki lub narządu wskutek zwiększenia wielkości poszczególnych komórek. Natomiast hiperplazja, czyli rozrost, to powiększenie tkanki lub narządu na skutek zwiększenia liczby komórek. W badaniu klinicznym niezmiernie trudno odróżnić te zmiany, dlatego często konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego dla potwierdzenia pierwotnego rozpoznania [1].

Czytaj więcej

Naczyniak starczy warg – opis leczenia 35 przypadków metodą fotokoagulacji laserem diodowym

W praktyce stomatologicznej często obserwuje się zlokalizowane w obrębie wargi jeziorko żylne (venous lake, VL), niekiedy zwane naczyniakiem starczym1. Ma ono postać sinej lub sinofioletowej, podatnej na ucisk grudki, a spowodowane jest poszerzeniem drobnych naczyń żylnych. Pierwszy raz zostało opisane w 1956 przez Beana i Walsha [1], którzy zauważyli podatność zmian na ucisk oraz skłonność […]

Czytaj więcej

Właściwości fizyczne i biokompatybilność uszczelniacza kanałowego

Uszczelniaczy kanałowych używa się przy obturacji kanałów korzeniowych w celu osiągnięcia nieprzepuszczalnego dla płynów uszczelnienia pomiędzy zębiną kanału korzeniowego a materiałem obturującym [1]. Uszczelniacz taki musi wykazywać odpowiednie właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Grossmann stwierdził, że idealny uszczelniacz kanałowy powinien cechować się doskonałą nieprzepuszczalnością, stabilnością wymiarową, długim czasem wiązania, nierozpuszczalnością i zgodnością biologiczną [2]. Na rynku preparatów endodontycznych dostępnych jest wiele rodzajów uszczelniaczy, np. na bazie żywic, tlenkowo-cynkowo-eugenolowe, wodorotlenkowo-wapniowe, glasjonomerowe, na bazie krzemianu wapnia i mineralnego agregatu trójtlenkowego (MTA). Wszystkie obecnie używane systemy składają się z fazy proszkowej i płynnej lub bazy i katalizatora, a oba komponenty powinny być zmieszane ex tempore i zaaplikowane do kanałów korzeniowych. Ostatnio opracowano preparat na bazie krzemianu wapnia, gotowy do wstrzyknięcia do kanału korzeniowego (Endoseal; Maruchi, Korea) i sprzedawany w hermetycznej strzykawce (rys. 1a). Co ciekawe, Endoseal pod działaniem powietrza wiąże się powoli samoistnie, bez mieszania, poprzez absorbowanie wilgoci z otoczenia.

Czytaj więcej

Retencja, czyli postępowanie końcowe w leczeniu ortodontycznym

W większości przypadków po zdjęciu aparatu ortodontycznego i zakończeniu przemieszczania zębów powracają one często do położenia, jakie zajmowały przed leczeniem. Dlatego też istotną jego fazą jest retencja, która często sprawia najwięcej problemów klinicznych. Ma ona utrwalić wyniki osiągnięte podczas aktywnego leczenia. Warto już podczas diagnozy i planowania leczenia rozważyć problem retencji, gdyż na trwałość efektu […]

Czytaj więcej

Niehomogenne wypełnienie kanałów korzeniowych a zmiany okołowierzchołkowe

W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w metodach diagnostycznych, leczniczych oraz technologii materiałów, które są stosowane w endodoncji. Pomimo tego idealne opracowanie i wypełnienie systemu korzeniowego jest trudne i wymaga czasu, doświadczenia i precyzji. Osiągnięcie sukcesu w leczeniu endodontycznym zęba jest możliwe wyłącznie po prawidłowym opracowaniu i szczelnym wypełnieniu kanałów korzeniowych od ujścia do […]

Czytaj więcej

Nasi klienci