ZNAJDŹ LEKARZA

niedziela, 25 Sierpień 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Zmiany postrzegania cyfrowych skanerów wewnątrzustnych…

…przez asystentów stomatologa po przeszkoleniu w wykonywaniu wycisków metodą cyfrową Komputerowo wspomagane projektowanie/komputerowo wspomagany wyrób (CAD/CAM) po raz pierwszy wykorzystano w stomatologii w latach osiemdziesiątych XX w.; od tego czasu szybko wzrastało zastosowanie technik cyfrowych w tej dziedzinie, choć nieraz wysuwano argumenty co do ich dokładności [1-4]. Konwencjonalna metoda pobierania wycisków może stwarzać dyskomfort dla […]

Czytaj więcej

Proteza stała wsparta na nowego typu…

Zastąpienie implantami brakujących zębów u pacjentów z częściowym lub całkowitym bezzębiem stało się ugruntowaną naukowo metodą leczenia. Jej powodzenie zależy od strukturalnej i funkcjonalnej stabilizacji implantu w otaczającej tkance kostnej, czyli osteointegracji [1]. Materiałem najczęściej używanym do produkcji implantów zębowych jest tytan lub jego stopy [2]. Wiele badań potwierdziło zdolność osteointegracji i dobre długoterminowe wyniki kliniczne implantów tytanowych o umiarkowanie szorstkiej powierzchni [2].

Czytaj więcej

Siła wiązania protetycznych żywic kompozytowych…

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na estetyczny aspekt stomatologii ważną alternatywą terapeutyczną stały się wypełnienia z żywic kompozytowych i odbudowy pełnoceramiczne. [1-3]. Ostatnie postępy w dziedzinie materiałów kompozytowych rozszerzyły ich zastosowania kliniczne na protetykę dentystyczną, w której coraz częściej są używane kompozyty licujące. Wykorzystuje się je do licowania elementów nośnych z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym i, w pewnych przypadkach, do adaptacji i naprawy odbudów ceramicznych. W tych zastosowaniach kompozyty muszą być związane z podłożami ceramicznymi [4, 5]. 

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera diodowego w frenulektomii wargi górnej

Wędzidło wargi górnej jest strukturą zbudowaną z tkanki łącznej włóknistej, nabłonka warstwowego i naczyń krwionośnych, która przebiega pomiędzy powierzchnią wewnętrzną wargi a błoną śluzową wyrostka zębodołowego szczęki, na wysokości siekaczy przyśrodkowych [1-3].

Czytaj więcej

Epidemiologiczne aspekty występowania martwicy kości szczęk…

Bisfosfoniany są stabilnymi syntetycznymi analogami pirofosforanów nieorganicznych, hamującymi resorpcję kości zależną od osteoklastów [1]. Z tego powodu weszły do powszechnego użytku w celu ustabilizowania utraty kości u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), szczególnie tych, u których rozwija się osteoporoza, dość pospolicie towarzysząca tej chorobie [2]. Jednakże od roku 2003 mówi się o poważnych obawach związanych z działaniami ubocznymi tych leków za sprawą napływających z całego świata doniesień o występowaniu martwicy kości szczęk związanej ze stosowaniem bisfosfonianów

Czytaj więcej

Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bisfosfonianów u chorych…

Bisfosfoniany są klasą leków powszechnie przepisywanych w chorobach dotykających układ kostny ze względu na hamowanie czynności osteoklastów. Między innymi bywają szeroko wykorzystywane w leczeniu osteoporozy, w tym osteoporozy posteroidowej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Jednakże doniesienia o występowaniu martwicy kości związanej ze stosowaniem bisfosfonianów (BRONJ) wzbudziły poważne obawy związane z działaniami ubocznymi tych leków. Choć RZS uważano za czynnik ryzyka wystąpienia tego rodzaju martwicy kości [1, 2], związek pomiędzy tymi chorobami nie został do dziś wyjaśniony.

Czytaj więcej

Rola terapii podciśnieniowej w gojeniu ran u pacjentów oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej. Etap wstępny

Celem badań jest próba wdrożenia terapii podciśnieniowej w przypadku utrudnionego gojenia ran w obrębie twarzy i szyi oraz porównania przebiegu gojenia z grupą chorych leczonych tradycyjnie. Przedstawiono analizę porównawczą na podstawie dwóch przypadków.

Do badań zakwalifikowano pacjentów z utrudnionym gojeniem ran w obrębie twarzy i szyi po zabiegach onkologicznych, leczonych w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2011-2014. Pacjentów podzielono na dwie grupy: badawczą (zastosowanie terapii podciśnieniowej) i kontrolną (zastosowanie metod konwencjonalnych). W przypadku komunikacji rany ze środowiskiem zewnętrznym zbliżano jej brzegi oraz wszywano łatę naczyniową.

Czytaj więcej

Diagnostyka różnicowa niepróchnicowych ubytków tkanek twardych zęba

W praktyce klinicznej coraz większy problem stwarzają niepróchnicowe ubytki tkanek twardych zęba: erozja, abrazja, atrycja, abfrakcja (fot. 1-7). Trudno jednoznacznie wskazać na przyczynę ich powstawania. Bez wątpienia jednak wpływ na ten stan rzeczy mają modyfikacja nawyków żywieniowych oraz zmiana sposobu przeprowadzania zabiegów higienicznych w obrębie jamy ustnej. Początkowe stadium rozwoju niepróchnicowych ubytków jest często trudne do zdiagnozowania ze względu na fakt, iż zmiany obserwowane na powierzchni zęba są niewielkie i mają charakter płaszczyznowy. Dopiero w zaawansowanej fazie pojawiają się wyraźniejsze ubytki, powstające w wyniku utraty szkliwa i w jego następstwie odsłonięcia zębiny. Ważnym aspektem prowadzenia pacjenta w codziennej praktyce stomatologicznej jest uchwycenie najwcześniejszych etapów powstawania tego typu ubytków oraz wdrożenie odpowiednich zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych.

Czytaj więcej

Nasi klienci