ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 27 Czerwiec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

U dentysty „sklonujesz” uśmiech

Pacjenci coraz częściej zachęcani są przez dentystów do … „klonowania” swojego uśmiechu. Polega to na komputerowym zeskanowaniu uzębienia i stworzeniu jego cyfrowej kopii zapasowej w 3D. Taki zabieg pomaga w szybkim zrekonstruowaniu zębów po urazie, ale nie tylko. Tworzenie skanów zaleca się dziś m.in. osobom uprawiającym sporty i wykonującym pracę fizyczną oraz celebrytom.

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera Er:YAG, chirurgii piezoelektrycznej oraz PRP w kiretażu otwartym w żuchwie

Najczęstszą przyczyną utraty zębów, oprócz próchnicy, są choroby przyzębia. Badania podają, że patologie przyzębia dotykają ponad 60% pacjentów w Europie [1]. Podstawową przyczyną chorób przyzębia jest niewłaściwa higiena, która prowadzi do powstania płytki nazębnej, a ta kolonizowana jest przez szczepy bakterii wywołujące choroby przyzębia [2]. Gatunkami bakterii, które mają największy wpływ na zapalenie przyzębia, są: […]

Czytaj więcej

Związek patologicznych kieszonek dziąsłowych z podwyższonym rozkurczowym ciśnieniem tętniczym krwi u otyłych nastolatków

Otyłość, znany czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia (CHUK), u osób dorosłych wykazuje związek z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Publikowane przekrojowe badanie pilotażowe otyłych nastolatków zaprojektowano w celu sprawdzenia, czy choroba przyzębia w sensie obecności patologicznych kieszonek dziąsłowych wykazuje powiązania z podwyższonym ciśnieniem krwi i innymi wskaźnikami ryzyka CHUK (…). Przeprowadzone badanie wskazuje na istnienie związku pomiędzy obecnością patologicznych kieszonek dziąsłowych a ciśnieniem rozkurczowym u otyłych nastolatków.

Czytaj więcej

Okluzja, dysfunkcja narządu żucia i edukacja stomatologiczna

Kwintylian, łaciński mówca z I wieku, sformułował następującą poradę: „Pisz nie tak, byś mógł być zrozumianym, lecz tak, byś nie mógł być źle zrozumianym”. Mam nadzieję, że to, co następuje, jest napisane tak, aby nie tylko zostało zrozumiane, ale też nie zostało źle zrozumiane. Poniższe rozważania w kwestii korekty zwarcia i zastosowania stabilizujących szyn zgryzowych […]

Czytaj więcej

Światowa Konferencja branży stomatologicznej w Berlinie

Planowanie leczenia jest niezwykle ważnym etapem pracy lekarza. Przewidywalne skutki leczenia pozwalają uniknąć wielu błędów. Tą umiejętność nabywa się z czasem ale nawet po latach wiąż zdarzają się chwilę gdy szukamy wsparcia.

Czytaj więcej

Przepona głośni – rzadko występujące powikłanie u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia. Opis przypadku

U dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia rozwój mowy jest zaburzony od początku, ponieważ odbywa się w nieprawidłowych warunkach anatomicznych. Na początku występuje brak ciągłości tkanek w obrębie szczeliny rozszczepu, później – blizny pooperacyjne oraz otwory szczątkowe w podniebieniu, czemu towarzyszy nieprawidłowa anatomia podniebienia miękkiego. Dodatkowymi czynnikami, które powodują zaburzenia głosu, mogą być zmiany strukturalne krtani, np. jej wady rozwojowe. U wszystkich pacjentów z rozszczepem podniebienia wymagana jest wczesna współpraca z logopedą i jeżeli – pomimo intensywnego wysiłku – nie stwierdza on istotnej poprawy jakości artykulacji, celowa jest konsultacja foniatryczna dla ustalenia anatomicznych przyczyn nieprawidłowego rozwoju mowy [1]. 

Czytaj więcej

Usunięcie zębów z masy guza nowotworowego – opis przypadków z analizą błędów lekarskich

Rak płaskonabłonkowy (squamous cell carcinoma, SCC) jest najczęściej występującym (ponad 90%) nowotworem złośliwym w obrębie jamy ustnej. Wśród czynników usposabiających do jego powstawania wymienia się: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu [3, 4, 25, 27, 28, 31], złą higienę jamy ustnej, przewlekłe urazy związane z czynnością żucia i niedopasowanymi uzupełnieniami protetycznymi, niedobory pokarmowe, infekcje wirusowe, zmiany popromienne tkanek oraz stany przednowotworowe [3, 4, 28, 31]. Wszystkim tym czynnikom bezpośrednio lub pośrednio towarzyszy miejscowy stan zapalny. Utrzymujące się przewlekłe zapalenie może być podłożem do nowotworzenia [3, 4, 31], może również w późniejszym etapie rozwoju guza maskować jego obecność, odwlekając lub uniemożliwiając postawienie właściwej diagnozy [31].

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii. Trudne przypadki kliniczne

Leczenie endodontyczne zębów przeprowadzane jest z powodu nieodwracalnego uszkodzenia miazgi, najczęściej w związku z powikłaną próchnicą lub urazami. Odbudowa korony zęba leczonego w ten sposób jest ważnym etapem klinicznym. Nadal stanowi wyzwanie współczesnej stomatologii. Nie istnieje bowiem jeden obowiązujący protokół postępowania. Dane z piśmiennictwa wyraźnie wskazują, że zęby leczone z zachowaniem żywej miazgi wykazują wyższy odsetek przetrwania niż zęby leczone endodontycznie [1]. Utrata zęba związana jest często z nieszczelnością wykonanej odbudowy korony czy chorobą przyzębia. Znacznie rzadziej przyczynę stanowi problem zlokalizowany wewnątrz kanału [2, 3]. 

Czytaj więcej

Nasi klienci