ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 17 września 2021
Zobacz:

Klinika

PEEK – termoplastyczny materiał ery postcyrkonowej w protetyce stomatologicznej

Co pewien czas w stomatologii pojawiają się nowe nazwy i skróty, które chociaż początkowo są obce dla większości lekarzy, to z czasem stają się nie tylko przez nich rozpoznawane, ale wchodzą na stałe do ich codziennego słownika. Technologia CAD/CAM, radiodiagnostyka CBCT oraz materiał PEEK – nowe terminy, które pojawiają się z coraz większą częstotliwością, pokazują […]

Czytaj więcej

Wpływ leczenia ortodontycznego na tkanki przyzębia – opisowy przegląd piśmiennictwa wielodyscyplinarnego

Dzięki wzrastającym wymaganiom estetycznym pacjentów leczenie ortodontyczne w populacji osób dorosłych jest coraz częstsze. Jako że dorośli pacjenci ortodontów mogą wykazywać potrzeby w zakresie stomatologii odtwórczej i periodontologii, coraz ważniejsza staje się współpraca między specjalistami z różnych dziedzin. Wielu pacjentów periodontologicznych może wykazywać patologiczną migrację zębów czy inne zniekształcenia, w których to przypadkach ortodoncja może […]

Czytaj więcej

Diagnostyka radiologiczna próchnicy trzecich zębów trzonowych

Do przyczyn braku zębów w łuku w odpowiednim terminie należą ich opóźnienie oraz zatrzymanie. Ząb możemy nazwać zatrzymanym w sytuacji, gdy doszło do całkowitego uformowania korzenia, otwór wierzchołkowy został zamknięty, a termin jego wyrzynania minął. Do przyczyn tego zaburzenia należą: przedwczesna utrata zębów mlecznych, obecność przeszkody w torze wyrzynania zębów, nieprawidłowa lokalizacja lub migracja zawiązków […]

Czytaj więcej

Brodawczak płaskonabłonkowy podniebienia miękkiego…

Brodawczak płaskonabłonkowy (squamous papilloma) jest częstą zmianą chorobową błony śluzowej jamy ustnej [1]. Najczęstszą lokalizacją (20%) jest błona śluzowa podniebienia miękkiego (w tym języczka), jednak może również występować na podniebieniu twardym, języku oraz w obszarze przejściowym czerwieni wargowej [1]. Klinicznie zmiana przyjmuje obraz uszypułowanego lub bezszypułowego tworu koloru białego do czerwonego [1]. Występuje zarówno u kobiet, jak i mężczyzn [1, 2]. Brodawczaki tradycyjnie dzielone są na dwa typy: pojedyncze odosobnione i mnogie nawracające. Pojedyncze można znaleźć w jamie ustnej osoby dorosłej, natomiast mnogie w większości znajdują się w kompleksie tchawiczo-laryngologicznym dzieci oraz u osób zakażonych wirusem HIV

Czytaj więcej

Bezpośrednie zamknięcie diastemy pośrodkowej techniką warstwowego nakładania kompozytu – roczna obserwacja

Diastema pośrodkowa Diastema pośrodkowa, czyli nadmierny odstęp pomiędzy zębami przednimi szczęki, to pospolity problem estetyczny, na który uskarża się wielu pacjentów [1]. Keene zdefiniował ją jako odstęp większy od 0,5 mm pomiędzy powierzchniami mezjalnymi zębów przylegających do linii środkowej ciała [2]. Podano, że w szczęce diastema występuje znacznie częściej niż w żuchwie [3]. Ma ona wieloczynnikową […]

Czytaj więcej

Leczenie ortodontyczne i tkanki przyzębia

Problemy periodontologiczne rzadko wymagają uwagi, jeśli pacjentem jest małe dziecko bądź nastolatek. Choroby te nie występują w młodym wieku, gdyż wówczas odporność tkanek jest duża. Analizowanie stanu przyzębia staje się ważniejsze, gdy pacjentem jest osoba dorosła, bez względu na to, czy przyczyną zgłoszenia się był stan przyzębia. Wynika to ze zmian zachodzących (z wiekiem) w tkankach, w których zmniejszona jest aktywność komórek takich jak fibroblasty, osteoblasty, osłabiona odnowa kolagenu, zwężona szpara ozębnej, gęściej utkana blaszka zbita kości.

Czytaj więcej

Postępowanie w przypadku patologicznej kieszonki dziąsłowej…

…z wykorzystaniem ruchomego aparatu ortodontycznego i niechirurgicznego leczenia przyzębia Nieprawidłowa pozycja zębów może działać jak miejscowy czynnik predysponujący do zapaleń przyzębia, indukujący powstawanie patologicznych kieszonek dziąsłowych i ubytków kostnych z powodu niekontrolowanego gromadzenia się płytki nazębnej [1]. W leczeniu tych stanów [2, 3] stosowano skaling i wygładzanie korzeni (SRP) w połączeniu z różnymi innymi procedurami […]

Czytaj więcej

Laser diodowy półprzewodnikowy o niebieskiej fali – zastosowanie w chirurgii tkanek miękkich i periodontologii

Laser znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu chirurgicznym tkanek miękkich w jamie ustnej. Tkanki te mają tendencję do krwawienia, a laser zdolność cięcia z zachowaniem całkowitej hemostazy. Spośród laserów najczęściej stosowane są lasery CO2 oraz diodowe. Wiązka lasera CO2 jest silnie absorbowana przez wodę, a tym samym jest w stanie efektywnie naciąć tkanki miękkie. Z kolei […]

Czytaj więcej

Nasi klienci